OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |  |
ZA

 

 

Informacja o RODO
dla osób fizycznych

/// obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Architektów RP działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725) oraz Statutu Izby Architektów RP, przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r., reprezentowaną przez Krajową Radę Izby z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2a, 00-193 Warszawa, izba@izbaarchitektow.pl.
       
       
       

1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Izba Architektów RP zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;

2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;

3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP, adres siedziby, adres osoby fizycznej;

4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Izby Architektów RP usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego, usługi wydawnicze i  marketingowe, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe;

6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

7. informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Izby Architektów RP w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;

10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;;

11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@izbaarchitektow.pl

12. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@izbaarchitektow.pl
lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych, Krajowa Izba Architektów RP, ul. Stawki 2a,
00-193 Warszawa.

 

 
 


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.