Facebook

Cykl życia

Z:A 84

KATEGORIA: Od redakcji

W architekturze narodziny to budowa, życie to czas użytkowania, a śmierć to wyburzenie. Ale opuszczonej przestrzeni, która już nie przejawia oznak życia, czasem udaje się przywrócić krwioobieg ludzi, cofnąć magicznie czas – dając kolejną młodość (bez konszachtów z diabłem) i ofiarować jej drugie życie.

Jeśli zaś nie uda się ocalić istniejącego obiektu, to warto choć wykorzystać jego części i materiały, zamiast odkładać je na cmentarzysko śmieci. Reuse i recycle to nie tylko słowa, lecz styl życia zmierzający do ograniczenia nadmiernej konsumpcji. Kiedy wiele miesięcy temu układałem plan tematyki wydań Z:A, nikt z nas nie brał pod uwagę wojny w Europie. Dziś temat „śmierci i drugiego życia” zyskał inny kontekst, a nasze myśli kierują się ku Ukraińcom, Ukrainie, barbarzyńsko burzonym wsiom i miastom oraz przeciw brutalnej i destrukcyjnej ingerencji zbrojnego agresora w naturalny cykl życia. Niech ta wojna się zakończy, a zniszczona Ukraina otrzyma szansę drugiego życia bez rosyjskiej okupacji. •

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

redaktor naczelny Z:A, rzeczoznawca budowlany, associate w pracowni Kuryłowicz & Associates

TAGI

wstępniak

reklama

Warto przeczytać