OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowanyInformacje i materiały:
dla reklamodawców

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

6 słów wystarczy: zawodowy, różnorodny, wiarygodny, nakład, dotarcie, zaufanie. Lecz przedstawiając największy na polskim rynku magazyn dla architektów możemy powiedzieć dużo, dużo więcej...  
       
> Zawód:Architekt | najważniejsze fakty  
 

Zawód:Architekt

Zawód:Architekt jest nawiększym i najbardziej wiarygodnym magazynem dla architektów w Polsce.

Zapewnia audytowaną przez ZKDP wiarygodność nakładu drukowanego – aktualnie: 14.500 egzemplarzy.

Od 2007 roku dociera pocztą do wszystkich aktywnych zawodowo uprawnionych architektów w Polsce
11.792 architektów IARP (stan: 20.07.2017).

Od 2007 roku jest bezpłatnie dostępny w edycji elektronicznej (pdf) – do tej pory zostało pobranych
299.879 egzemplarzy
(pobrania są kontrolowane elektronicznie: serwis www)

Z:A jest oficjalnym magazynem Izby Architektów RP.

 
> Do pobrania | download  
 

przewodnik_ZA
kliknij i pobierz przewodnik Z:A

mediaplan_ZA
kliknij i pobierz mediaplan Z:A_2017

Audyt ZKDP za rok 2012
kliknij i pobierz wyniki audytuPobierz pełną informację na temat Zawodu:Architekt

1. Przewodnik Z:APobierz wybrane informacje szczegółowe:

2. Mediaplan Z:A_2017
3. Polityka jakości Z:A

4. Formy współpracy Z:APobierz wyniki kontroli nakładu i dystrybucji Zawodu:Architekt:

5. Dane z audytu ZKDP za rok 2015

 
 
> Doradztwo | oferty indywidualne  
 

 

Większość ofert współpracy na łamach Z:A przygotowujemy dla naszych Partnerów na podstawie dokładnych ustaleń. Optymalizujemy rozwiązania i koszty.

Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy:


Rafał Banasiak
r.banasiak@zawod-architekt.pl
tel. kom. +48 695 02 14 46

Paweł Paterak
p.paterak@zawod-architekt.pl
tel. kom. +48 695 02 14 47


 
 
> Wiarygodność współpracy | pełna kontrola i jawność  
 

edycje 2012-2017:

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA


edycje 2010-2011:


mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZAedycje 2007-2010:


mediaplan_ZA

 

Wiarygodność.

To najważniejsze słowo dla redakcji Zawodu:Architekt. W edycji drukowanej docieramy w prenumeracie wewnętrznej Izby Architektów RP do wszystkich członków samorządu zawodowego.

W pełni kontrolujemy system dystrybucji, zarówno wewnętrznie przez organy Izby, jak i zewnętrznie – poddając się niezależnym audytom ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy). Jawnie udostępniamy wszystkie raporty, protokoły i wyniki.

W branży architektoniczno-budowlanej większość czasopism nie ma odwagi by poddać swój nakład i system dystrybucji rzetelnym audytom ZKDP. Tylko dlatego mogą proponować Państwu ceny na wręcz niewiarygodnie niskim poziomie.

Z:A daje swoim Partnerom 100% wiarygodności
(o dokumenty pytaj naszych doradców).

Przeliczając cenę reklamy na koszt udokumentowanego dotarcia do czynnych zawodowo architektów – Z:A jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny cenowo od konkurencji.Poziom merytoryczny.

Zawód:Architekt w środowisku aktywnych zawodowo architektów posiada dzisiaj najsilniejszą pozycję i markę wśród profesjonalnych czasopism branżowych.

W wynikach czytelnictwa daleko w tyle pozostawiliśmy wiele czasopism o znacznie dłuższym stażu.

Zdecydowanie zaprzeczamy teorii, że czasopismo bezpłatne (finansowane dzięki reklamom) musi być niskiej jakości. Ze względu na zadania statutowe magazyn Z:A ma dla laików "trudny" charakter – jest czasopismem dla profesjonalistów, dla których istotne są rzetelne, kompletne informacje i bogata treść, a nie wyłącznie "duże, kolorowe i inspirujące fotografie".

Z:A jest praktycznym magazynem zawodowym o charakterze warsztatowo-organizacyjnym z elementami biznesu i prawa.

Naszą pozycję osiągnęliśmy dzięki połączeniu konsekwentnej pracy nad profilem redakcyjnym oraz efektów długofalowej polityki jakości i budowania marki, a nie wyłącznie konkurowania niską ceną reklamy.

Jesteśmy dumni, że są Partnerzy którzy potrafią docenić poziom Z:A i skalę trudności realizacji tak profesjonalnego czasopisma.Stały rozwój.

Jesienią 2010 roku odświeżyliśmy szatę graficzną i (po akceptacji Krajowej Rady IARP) rozpoczęliśmy proces dalszego rozwoju koncepcji redakcyjnej. Wprowadziliśmy wiele nowych form publikacji – m.in. felietony, ring, raporty, komiks. Przekonaliśmy instytucjonalnie funkcjonującą Izbę Architektów do otwarcia formuły samorządowego czasopisma.

Od marca 2011 roku współpracujemy z nowym składem osobowym Komisji Wydawniczej IARP.

W styczniu 2012 roku powiększyliśmy format magazynu i zaprojektowaliśmy innowacyjną okładkę.

Wiosną 2012 roku jako jedyne czasopism
o wśród tytułów adresowanych do architektów na polskim rynku odnotowaliśmy wzrost czytelnictwa – aż o 27%.

W roku 2014 badania czytelnictwa wśród architektów po raz pierwszy wskazały na zmianę lidera rynku czaspism dla architektów.

Aktualnie w opiniach uprawnionych architektów IARP, magazyn Zawód:Architekt jest „najczęściej czytanym” (90,1%)„najbardziej regularnie czytanym” (77,8/80,1%) czasopismem, a także np. „najczęściej polecanym innym architektom” (48,9%) i „najbardziej przydatnym zawodowo” (54,9/42,4 %)*.

Już dziesiąty rok konsekwentnie rozwijamy wydawnictwo Izby Architektów RP, a systematyczne wyniki badań czytelnictwa potwierdzają, że Z:A utrzymuje pierwszą i wyraźnie dominującą pozycję we wszystkich badanych kategoriach (* badania: BCMM Omnibud 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017).

Więcej informacji na temat raportów i czytelnictwa architektów podajemy w rozdziale "Ocena Z:A".


Chcesz z sukcesem docierać do decyzyjnych, uprawnionych architektów?

Zapraszamy do współpracy z Z:A.


Sebastian Osowski,
redaktor naczelny Z:A

 
 
> Grupa dotarcia | do wszystkich architektów  
 

logo_ZA

 

Magazyn Zawód:Architekt jest ogólnopolskim czasopismem Izby Architektów RP. Ukazuje się od 2007 roku, jako następca wydawanego od 2004 roku Biuletynu Izby Architektów.

Wydawany jest w cyklu dwumiesięcznym i dociera do wszystkich architektów członków Izby Architektów RP w formie prenumeraty "wewnętrznej". Od zawsze umożliwiamy także pobieranie e-wydań elektronicznych w formacie PDF.

Przeciętna objętość: 124 stron.

 
 
 

logo_ZKDP

 

Kontrolowana dystrybucja według list członkowskich IARP odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i pod nadzorem audytorów ZKDP.

Według stanu członków IARP na dzień 20.07.2017 roku Zawód:Architekt _#56 został wysłany do
11.792 architektów IARP, posiadających najwyższe
– nieograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.

Nakład drukowany i rozpowszechnienie Z:A
są kontrolowane przez coroczne audyty ZKDP,
nr rejestru 908

E-wydania Z:A_free w formacie PDF:
> średnio 4174 egzemplarzy z ostatnich 12 numerów,
> 299.879  egzemplarzy z całości istnienia Z:A.
Pobrania są kontrolowane elektronicznie: serwis www


Czasopismo bezpłatne dla architektów – członków IARP.
Dla pozostałych zainteresowanych dostępne w abonamencie wysyłkowym (wersja drukowana) oraz bezpłatnie w formie PDF (wersja elektroniczna).

ISSN 1898-486X

 
 

> Struktura dystrybucji Z:Astan na dn. 23.03.2017

 

> Kim są architekci IARP? | kompetencje zawodowe  
 

 

Architekci IARP to jedna z najważniejszych grup zawodowych w procesie budowlano-inwestycyjnym:

> posiadają nieograniczone uprawnienia projektowe, 
oraz najwyższe kompetencje zawodowe i decyzyjne,
> prowadzą obsługę inwestycji,
> opracowują i osobiście podpisują projekty do realizacji,
> sprawują nadzory autorskie,
> podejmują wiążące decyzje materiałowe i technologiczne.

Architekci IARP to grupa o wyróżniających cechach:
> uprawiają wolny zawód,
> wpływają na decyzje inwestycyjne inwestorów,
> wszyscy posiadają wyższe wykształcenie,
> większość osiąga dochody powyżej średniej krajowej,
> mają wysokie potrzeby kulturowe i estetyczne.


 
> Pozycja Z:A | profil wydawniczy  
 

 

Koncepcję programową i umiejscowienie Z:A na rynku czasopism przeznaczonych dla architektów przedstawia niniejszy schemat:

profil_ZA
Pełny opis programu Z:A i naszych zadań statutowych: strona z działem Program


 
> Statystyczna ocena Z:A | badania czytelnictwa architektów  
 
Statystyczna ocena Z:A Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania BCMM Omnibud 2012 oraz 2011.

 • druga pozycja Z:A w kategorii najchętniej czytane czasopismo zawodowe wśród 46 tytułów. Tylko 9,4% poniżej lidera i 29% powyżej wyniku tytułu zajmującego trzecie miejsce,

 • pierwsza pozycja Z:A w kategorii największa przydatność zawodowa,

 • pierwsza pozycja Z:A w kategorii polecane koleżankom i kolegom, jako dające najbliższy obraz rzeczywistości uprawiania zawodu architekta,

 • jedyne czasopismo notujące wzrost czytelnictwa, w okresie wiosna 2011-wiosna 2012, Z:A odnotował dynamiczny 27% przyrost w kategorii najchętniej czytane, przy ok. 10% spadkach konkurentów,

 • znajomość marki Z:A wynosi 94,6% w gronie architektów IARP oraz 71% wśród architektów
  nie należących do IARP
  , którym nie przysługuje prenumerata członkowska magazynu.
* Dane na podstawie wyników badania BCMM Omnibud przeprowadzonego na próbie kwotowej 400 architektów w edycjach wiosna 2011 oraz wiosna 2012.

Raport "Czytelnictwo czasopism branżowych
Architekci 2012" udostępniamy na życzenie:

redakcja@zawod-architekt.pl


 
> Statystyki | czytelnictwo, nakład, dystrybucja  
 

logo_ZA

Krótka statystyka:

 • 1,9 osoby czyta przeciętnie każdy egzemplarz Z:A*,

 • przy czym 84,4% to osoby zawodowo związane z branżą arch.-bud.,

 • wydajemy 14.500 egzemplarzy wydania drukowanego,

 • dostarczamy Z:A do 11.792 architektów - członków IARP,

 • notujemy średnio 4174 pobrań ostatnich 12 numerów.

Pozwala to szacować liczbę Czytelników Z:A
na ponad 20 tysięcy architektów i/lub osób pracujących w branży architektoniczno-budowlanej.


* Dane na podstawie wyników własnego badania opinii nt. czytelnictwa prasy przeprowadzonego wśród członków Izby Architektów RP w okresie grudzień 2009 – sierpień 2010


 


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Warte uwagi


Konferencja
Procad Expo 2017

GDAŃSK
6.09.2017


Targi Furnica

POZNAŃ
12-15.09.2017


Festiwal
Przystanek Muzyka

ŁÓDŹ
16.09.2017


PLGBC Green
Building Symposium

WARSZAWA
5.10.2017


Targi Furnishow

WARSZAWA
26-28.10.2017


Konferencja
Nowe oblicze BIM

WARSZAWA
7.11.2017


Zgłoś swoją firmę
do Strefy Innowacji
podczas BIM Day 2017

WARSZAWA
30.11.2017


Aplikacja WT Budynków do pobrania na urządzenia mobilne

POBIERZ ZA DARMO!
   
 
 
 
    Copyright © 2004-2017 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.