OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowanyInformacje i materiały:
dla reklamodawców

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

6 słów wystarczy: zawodowy, różnorodny, wiarygodny, nakład, dotarcie, zaufanie. Lecz przedstawiając największy na polskim rynku magazyn dla architektów możemy powiedzieć dużo, dużo więcej...  
       
> Zawód:Architekt | najważniejsze fakty  
 

Zawód:Architekt

Zawód:Architekt jest nawiększym i najbardziej wiarygodnym magazynem dla architektów w Polsce.

Zapewnia audytowaną przez ZKDP wiarygodność nakładu drukowanego – aktualnie: 14.500 egzemplarzy.

Od 2007 roku dociera pocztą do wszystkich aktywnych zawodowo uprawnionych architektów w Polsce
11.754 architektów IARP (stan: 17.05.2017).

Od 2007 roku jest bezpłatnie dostępny w edycji elektronicznej (pdf) – do tej pory zostało pobranych
294.777 egzemplarzy
(pobrania są kontrolowane elektronicznie: serwis www)

Z:A jest oficjalnym magazynem Izby Architektów RP.

 
> Do pobrania | download  
 

przewodnik_ZA
kliknij i pobierz przewodnik Z:A

mediaplan_ZA
kliknij i pobierz mediaplan Z:A_2017

Audyt ZKDP za rok 2012
kliknij i pobierz wyniki audytuPobierz pełną informację na temat Zawodu:Architekt

1. Przewodnik Z:APobierz wybrane informacje szczegółowe:

2. Mediaplan Z:A_2017
3. Polityka jakości Z:A

4. Formy współpracy Z:APobierz wyniki kontroli nakładu i dystrybucji Zawodu:Architekt:

5. Dane z audytu ZKDP za rok 2015

 
 
> Doradztwo | oferty indywidualne  
 

 

Większość ofert współpracy na łamach Z:A przygotowujemy dla naszych Partnerów na podstawie dokładnych ustaleń. Optymalizujemy rozwiązania i koszty.

Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy:


Rafał Banasiak
r.banasiak@zawod-architekt.pl
tel. kom. +48 695 02 14 46

Paweł Paterak
p.paterak@zawod-architekt.pl
tel. kom. +48 695 02 14 47


 
 
> Wiarygodność współpracy | pełna kontrola i jawność  
 

edycje 2012-2017:

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZA


edycje 2010-2011:


mediaplan_ZA

mediaplan_ZA

mediaplan_ZAedycje 2007-2010:


mediaplan_ZA

 

Wiarygodność.

To najważniejsze słowo dla redakcji Zawodu:Architekt. W edycji drukowanej docieramy w prenumeracie wewnętrznej Izby Architektów RP do wszystkich członków samorządu zawodowego.

W pełni kontrolujemy system dystrybucji, zarówno wewnętrznie przez organy Izby, jak i zewnętrznie – poddając się niezależnym audytom ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy). Jawnie udostępniamy wszystkie raporty, protokoły i wyniki.

W branży architektoniczno-budowlanej większość czasopism nie ma odwagi by poddać swój nakład i system dystrybucji rzetelnym audytom ZKDP. Tylko dlatego mogą proponować Państwu ceny na wręcz niewiarygodnie niskim poziomie.

Z:A daje swoim Partnerom 100% wiarygodności
(o dokumenty pytaj naszych doradców).

Przeliczając cenę reklamy na koszt udokumentowanego dotarcia do czynnych zawodowo architektów – Z:A jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny cenowo od konkurencji.Poziom merytoryczny.

Zawód:Architekt w środowisku aktywnych zawodowo architektów posiada dzisiaj najsilniejszą pozycję i markę wśród profesjonalnych czasopism branżowych.

W wynikach czytelnictwa daleko w tyle pozostawiliśmy wiele czasopism o znacznie dłuższym stażu.

Zdecydowanie zaprzeczamy teorii, że czasopismo bezpłatne (finansowane dzięki reklamom) musi być niskiej jakości. Ze względu na zadania statutowe magazyn Z:A ma dla laików "trudny" charakter – jest czasopismem dla profesjonalistów, dla których istotne są rzetelne, kompletne informacje i bogata treść, a nie wyłącznie "duże, kolorowe i inspirujące fotografie".

Z:A jest praktycznym magazynem zawodowym o charakterze warsztatowo-organizacyjnym z elementami biznesu i prawa.

Naszą pozycję osiągnęliśmy dzięki połączeniu konsekwentnej pracy nad profilem redakcyjnym oraz efektów długofalowej polityki jakości i budowania marki, a nie wyłącznie konkurowania niską ceną reklamy.

Jesteśmy dumni, że są Partnerzy którzy potrafią docenić poziom Z:A i skalę trudności realizacji tak profesjonalnego czasopisma.Stały rozwój.

Jesienią 2010 roku odświeżyliśmy szatę graficzną i (po akceptacji Krajowej Rady IARP) rozpoczęliśmy proces dalszego rozwoju koncepcji redakcyjnej. Wprowadziliśmy wiele nowych form publikacji – m.in. felietony, ring, raporty, komiks. Przekonaliśmy instytucjonalnie funkcjonującą Izbę Architektów do otwarcia formuły samorządowego czasopisma.

Od marca 2011 roku współpracujemy z nowym składem osobowym Komisji Wydawniczej IARP.

W styczniu 2012 roku powiększyliśmy format magazynu i zaprojektowaliśmy innowacyjną okładkę.

Wiosną 2012 roku jako jedyne czasopism
o wśród tytułów adresowanych do architektów na polskim rynku odnotowaliśmy wzrost czytelnictwa – aż o 27%.

W roku 2014 badania czytelnictwa wśród architektów po raz pierwszy wskazały na zmianę lidera rynku czaspism dla architektów.

Aktualnie w opiniach uprawnionych architektów IARP, magazyn Zawód:Architekt jest „najczęściej czytanym” (90,1%)„najbardziej regularnie czytanym” (77,8/80,1%) czasopismem, a także np. „najczęściej polecanym innym architektom” (48,9%) i „najbardziej przydatnym zawodowo” (54,9/42,4 %)*.

Już dziesiąty rok konsekwentnie rozwijamy wydawnictwo Izby Architektów RP, a systematyczne wyniki badań czytelnictwa potwierdzają, że Z:A utrzymuje pierwszą i wyraźnie dominującą pozycję we wszystkich badanych kategoriach (* badania: BCMM Omnibud 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017).

Więcej informacji na temat raportów i czytelnictwa architektów podajemy w rozdziale "Ocena Z:A".


Chcesz z sukcesem docierać do decyzyjnych, uprawnionych architektów?

Zapraszamy do współpracy z Z:A.


Sebastian Osowski,
redaktor naczelny Z:A

 
 
> Grupa dotarcia | do wszystkich architektów  
 

logo_ZA

 

Magazyn Zawód:Architekt jest ogólnopolskim czasopismem Izby Architektów RP. Ukazuje się od 2007 roku, jako następca wydawanego od 2004 roku Biuletynu Izby Architektów.

Wydawany jest w cyklu dwumiesięcznym i dociera do wszystkich architektów członków Izby Architektów RP w formie prenumeraty "wewnętrznej". Od zawsze umożliwiamy także pobieranie e-wydań elektronicznych w formacie PDF.

Przeciętna objętość: 124 stron.

 
 
 

logo_ZKDP

 

Kontrolowana dystrybucja według list członkowskich IARP odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i pod nadzorem audytorów ZKDP.

Według stanu członków IARP na dzień 17.05.2017 roku Zawód:Architekt _#55 został wysłany do
11.754 architektów IARP, posiadających najwyższe
– nieograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.

Nakład drukowany i rozpowszechnienie Z:A
są kontrolowane przez coroczne audyty ZKDP,
nr rejestru 908

E-wydania Z:A_free w formacie PDF:
> średnio 4174 egzemplarzy z ostatnich 12 numerów,
> 294.777  egzemplarzy z całości istnienia Z:A.
Pobrania są kontrolowane elektronicznie: serwis www


Czasopismo bezpłatne dla architektów – członków IARP.
Dla pozostałych zainteresowanych dostępne w abonamencie wysyłkowym (wersja drukowana) oraz bezpłatnie w formie PDF (wersja elektroniczna).

ISSN 1898-486X

 
 

> Struktura dystrybucji Z:Astan na dn. 23.03.2017

 

> Kim są architekci IARP? | kompetencje zawodowe  
 

 

Architekci IARP to jedna z najważniejszych grup zawodowych w procesie budowlano-inwestycyjnym:

> posiadają nieograniczone uprawnienia projektowe, 
oraz najwyższe kompetencje zawodowe i decyzyjne,
> prowadzą obsługę inwestycji,
> opracowują i osobiście podpisują projekty do realizacji,
> sprawują nadzory autorskie,
> podejmują wiążące decyzje materiałowe i technologiczne.

Architekci IARP to grupa o wyróżniających cechach:
> uprawiają wolny zawód,
> wpływają na decyzje inwestycyjne inwestorów,
> wszyscy posiadają wyższe wykształcenie,
> większość osiąga dochody powyżej średniej krajowej,
> mają wysokie potrzeby kulturowe i estetyczne.


 
> Pozycja Z:A | profil wydawniczy  
 

 

Koncepcję programową i umiejscowienie Z:A na rynku czasopism przeznaczonych dla architektów przedstawia niniejszy schemat:

profil_ZA
Pełny opis programu Z:A i naszych zadań statutowych: strona z działem Program


 
> Statystyczna ocena Z:A | badania czytelnictwa architektów  
 
Statystyczna ocena Z:A Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania BCMM Omnibud 2012 oraz 2011.

 • druga pozycja Z:A w kategorii najchętniej czytane czasopismo zawodowe wśród 46 tytułów. Tylko 9,4% poniżej lidera i 29% powyżej wyniku tytułu zajmującego trzecie miejsce,

 • pierwsza pozycja Z:A w kategorii największa przydatność zawodowa,

 • pierwsza pozycja Z:A w kategorii polecane koleżankom i kolegom, jako dające najbliższy obraz rzeczywistości uprawiania zawodu architekta,

 • jedyne czasopismo notujące wzrost czytelnictwa, w okresie wiosna 2011-wiosna 2012, Z:A odnotował dynamiczny 27% przyrost w kategorii najchętniej czytane, przy ok. 10% spadkach konkurentów,

 • znajomość marki Z:A wynosi 94,6% w gronie architektów IARP oraz 71% wśród architektów
  nie należących do IARP
  , którym nie przysługuje prenumerata członkowska magazynu.
* Dane na podstawie wyników badania BCMM Omnibud przeprowadzonego na próbie kwotowej 400 architektów w edycjach wiosna 2011 oraz wiosna 2012.

Raport "Czytelnictwo czasopism branżowych
Architekci 2012" udostępniamy na życzenie:

redakcja@zawod-architekt.pl


 
> Statystyki | czytelnictwo, nakład, dystrybucja  
 

logo_ZA

Krótka statystyka:

 • 1,9 osoby czyta przeciętnie każdy egzemplarz Z:A*,

 • przy czym 84,4% to osoby zawodowo związane z branżą arch.-bud.,

 • wydajemy 14.500 egzemplarzy wydania drukowanego,

 • dostarczamy Z:A do 11.754 architektów - członków IARP,

 • notujemy średnio 4174 pobrań ostatnich 12 numerów.

Pozwala to szacować liczbę Czytelników Z:A
na ponad 20 tysięcy architektów i/lub osób pracujących w branży architektoniczno-budowlanej.


* Dane na podstawie wyników własnego badania opinii nt. czytelnictwa prasy przeprowadzonego wśród członków Izby Architektów RP w okresie grudzień 2009 – sierpień 2010


 


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Warte uwagi


Interaktywna konferencja:
biuro przyszłości, nowe technologie
dotknij, wypróbuj, sprawdź na żywo

WAW, WRO, KAT, GDA
20+21+27+29.06.2017


Webinarium: Usprawnij pracę
z BIM360 Team

ONLINE
28.06.2017


Konferencja
Procad Expo 2017

GDAŃSK
6.09.2017


Targi Furnica

POZNAŃ
12-15.09.2017


Aplikacja WT Budynków do pobrania na urządzenia mobilne

POBIERZ ZA DARMO!
   
 
 
 
    Copyright © 2004-2017 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.