Facebook

Kazimierz Butelski

Artykuły autora

Kazimierz Butelski
dr hab. Kazimierz Butelski
Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej A24, autor i współredaktor książek o tematyce architektonicznej, współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski, koordynator Krajowej Komisji Kształcenia i Edukacji IARP