Facebook

Kaziemierz Ferenc

Artykuły autora

Kaziemierz Ferenc
Kaziemierz Ferenc
Architekt IARP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Był pracownikiem Miastoprojektu w Krakowie, Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, Wydziału Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Biura Projektów Budownictwa Miejskiego w Rzeszowie i Rzeszowskiego Biura Projektowego, Inwestprojektu w Rzeszowie. W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności”, co zakończyło się internowaniem. W latach 1985–1990 prowadził własną pracownię projektową. Od 1990 do 1994 roku był wojewodą rzeszowskim. Będąc wieloletnim członkiem SARP, pełnił kolejno funkcje członka zarządu, wiceprezesa oraz prezesa Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Rzeszowie. W roku 1997 – jako wiceprezes, członek Zarządu Głównego SARP – został oddelegowany do pracy nad organizacją struktur samorządu zawodowego Izby Architektów RP, dzięki czemu przyczynił się do powstania samorządu zawodowego architektów w Polsce. Od 2002 do 2004 roku był prezesem Izby Architektów RP. Miał szczególny wpływ na kształtowanie zasad ustrojowych samorządu zawodowego architektów, w tym treści ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Obok nieocenionego wkładu w prace legislacyjne odznaczył się wyjątkowym zaangażowaniem w organizowanie struktur Izby szczebla krajowego i okręgów. Jego działalność na rzecz środowiska architektów została uhonorowana brązową, srebrną, złotą i honorową odznaką SARP oraz złotą honorową Izby Architektów RP. Jako wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa, poprzez wkład w proces legislacyjny, przyczynił się do rozwoju budownictwa i gospodarki przestrzennej w Polsce. W latach 1998–2001 wiceminister spraw wewnętrznych. Od 2006 roku pełni funkcję Honorowego Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP.