OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#56ZA

 

 

Wentylacja zmodernizowana
/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Modernizacja systemu wentylacji może znacząco zmniejszyć zużycie energii. Najprostszym sposobem jest wymiana urządzeń na nowe, natomiast największe oszczędności potencjalnie przynieść może całkowita zmiana systemu. Trzeci wariant to przebudowa istniejącej instalacji. Z czym wiąże każda z tych opcji i co wpływa na ich opłacalność?
       
Wentylacja zmodernizowana
       
       

Jesienią 2017 r. zakończyć się mają prace nad trzecią wersją dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD). W nowej wersji dokumentu położono nacisk m.in. na zwiększenie tempa renowacji obiektów istniejących. Dlaczego jest to tak istotne? Należy zdać sobie sprawę, że większość budynków, które będą użytkowane w roku 2050, została już zbudowana (zakładając utrzymanie obecnego tempa budowy nowych i rozbiórki starych). I to właśnie takie budynki mogą utrudniać osiągnięcie założonych celów europejskiej polityki energetyczno-ekologicznej na rok 2030 i w dalszej perspektywie – na rok 2050.

Chociaż modernizacja budynków w Europie, mająca na celu poprawę charakterystyki energetycznej, trwa od lat (na działania te z obecnego budżetu Unii Europejskiej do wykorzystania do roku 2020 przeznaczono fundusze strukturalne w kwocie 18 mld euro), jej tempo jest niewielkie. Według danych Eurostatu oraz raportów krajów członkowskich przekazywanych Komisji Europejskiej, przy obecnym tempie modernizacji wynoszącym ok. 1% rocznie, modernizacja wszystkich budynków w Europie zajmie najbliższe 100 lat. To zdecydowanie zbyt długi okres, żeby dało się zauważyć realne przyspieszenie zwiększenia oszczędności energii w gospodarce. Właśnie z tego powodu Komisja Europejska, przy okazji nowelizacji dyrektywy, postanowiła położyć większy nacisk na procesy modernizacji budynków istniejących tak, by odpowiednie zalecenia trafiły do prawodawstwa krajów członkowskich i przyczyniły się do realnego zwiększania oszczędności.

 

Modernizacja wentylacji na trzy sposoby

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, będąca istotnym elementem renowacji budynku, może być wykonana na jeden z trzech sposobów: wymiana urządzeń na nowe, zamiana instalacji na inną, przebudowa instalacji istniejącej.

Sposób najprostszy, czyli wymiana urządzeń wentylacyjnych, przyniesie najmniejsze oszczędności energii, jednakże im wymieniane urządzenia są starsze, tym korzyści będą większe. W efekcie przede wszystkim zmniejszy się zużycie energii elektrycznej (mniejszy pobór mocy urządzeń, mniejsze opory przepływu dla nowych przewodów) oraz, w dalszej kolejności, zmaleje zużycie energii cieplnej (np. nowy wymiennik ciepła, wprowadzenie sterowania typu DCV).

Zamiana instalacji na inną, chociaż uzależniona od możliwości ingerencji w konstrukcję budynku, stwarza potencjał uzyskania największych oszczędności. Nieefektywne instalacje wentylacji grawitacyjnej mogą być zastąpione przez systemy wentylacji DCV z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Jeśli nie wystąpią trudności adaptacyjne, taka instalacja nie będzie odbiegała jakością od tych powstających w nowych budynkach. Niestety stosunkowo często okazuje się, że rozwiązania konstrukcyjne budynku nie pozwalają na zastosowanie systemów mechanicznych nawiewno-wywiewnych w miejsce instalacji grawitacyjnej czy mechanicznej wywiewnej. Stąd kompletna modernizacja może okazać się niemożliwa.

Alternatywą dla zmiany systemu wentylacji jest trzeci sposób modernizacji, czyli przebudowa instalacji istniejącej. Jeśli usprawnieniu ma podlegać instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, to przykładem możliwych do podjęcia działań, prócz opisanych w sposobie pierwszym, będzie zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Rozwiązanie takie polega na umieszczeniu przed wentylatorem wywiewnym wymiennika z pompą ciepła, która odbiera energię z powietrza i przekazuje ją do instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

 

Oszczędności na c.w.u.

Należy zauważyć, że zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wywiewnego może okazać sią atrakcyjne również dla budynków nowych i w efekcie prowadzić do znacznego obniżenia obliczeniowego wskaźnika EP. Wraz z zaostrzeniem wymagań WT dla maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przegród w budynkach, w bilansie obliczeniowym wskaźnika EP rośnie udział energii zużywanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z obowiązującą metodą obliczeniową, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym roczne zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie wody wynosi ok. 27,5 kWh na 1 m2 powierzchni ogrzewanej. Zwiększenie temperatury wody sieciowej (dzięki ciepłu odzyskanemu z powietrza wywiewanego w instalacji wentylacyjnej) przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i w efekcie mniejszy obliczeniowy wskaźnik energii pierwotnej.

Oczywiście w każdym przypadku takie rozwiązanie powinno zostać odpowiednio oszacowane, z uwzględnieniem dodatkowej energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy ciepła. To jednak zadanie dla audytorów i certyfikatorów energetycznych. Ważne, aby nie zapominać o poszukiwaniu różnych rozwiązań technicznych, które mogą dotyczyć mniej złożonych układów instalacyjnych. Tylko wtedy podjęta modernizacja będzie w pełni skuteczna, a uzyskane oszczędności szybciej zrekompensują poniesione nakłady.  Koniec artykułu

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#56
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.