OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#51ZA

 

 

Okna odporne na wiatr
/// Marcin Tomczyński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Jednym z najważniejszych parametrów stolarki okiennej PVC jest współczynnik opisujący odporność na obciążenie wiatrem, informujący o statyce okna. Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem konstrukcji okiennej.
       
Okna odporne na wiatr
       
       

Współczynnik odporności na obciążenie wiatrem definiuje, do jakiej prędkości wiatru okno będzie spełniało wymogi konstrukcyjne stawiane stolarce okiennej, innymi słowy: jakiej wartości ciśnienie od parcia wiatru stolarka wytrzyma bez szkód wywołanych nadmierną deformacją.

 

Ciśnienie a prędkość wiatru

Każdy wprowadzany do obrotu typ okien powinien przejść wstępne badania typu ITT (Initial Type Testing), zgodnie z normą okienną PN-EN 14351-1+A1:2010, która opisuje, według jakich norm badawczych należy określić odporność na obciążenie wiatrem. W normie tej podana jest także ogólna klasyfikacja stolarki okiennej (patrz tabela 1), zgodnie z którą rozróżnia się:

  • trzy klasy ze względu na ugięcie ramy, oznaczone literami A, B, C,
  • sześć klas ze względu na ciśnienie, oznaczone cyfrowo 1, 2, 3, 4, 5, a przy ciśnieniu powyżej 2000 Pa – Exxxx, gdzie xxxx opisuje wartość ciśnienia.

Zatem przykładowo zapis na etykiecie okna: „Odporność na obciążenie wiatrem – B3” należy interpretować tak, że dane okno, a właściwie jego najbardziej odkształcalny element, ugina się poniżej wartości 1/200 swojej długości przy ciśnieniu do 1200 Pa (czyli takie ciśnienie wytrzymuje bez szkód). Natomiast zapis na etykiecie BE2200 oznacza, że najbardziej odkształcalny element okna ugina się poniżej wartości 1/200 przy ciśnieniu do 2200 Pa. Podsumowując: im dalsza litera alfabetu i wyższa cyfra występują w określeniu klasy – tym okno jest bardziej odporne na parcie wiatru.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, jaką wartość odporności na obciążenie wiatrem powinno mieć montowane okno? Niestety, nie ma na nie prostej odpowiedzi.

Polskie przepisy nie definiują maksymalnego dopuszczalnego ugięcia czołowego. Przyjęło się stosować, za wytycznymi wydanymi przez ITB w 2012 roku pt. „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”, że dla bezpiecznego usytuowania okien w zdecydowanej większości wystarczające są wartości odnoszące się do ugięcia w klasie B i ciśnienia odpowiadającego miejscu wbudowania okna (patrz rozdział: W zależności od lokalizacji).
Oczywiście im korzystniejszy jest parametr odporności na obciążenie wiatrem – tym bezpieczniej, ale nie w każdych warunkach konieczne jest stosowanie stolarki o najwyższych wskaźnikach. Jej właściwości powinny być dostosowane do miejsca montażu i wymagań klienta.

Dane zawarte w klasyfikacji normy PN-EN 14351 łatwiej będzie odnieść do rzeczywistych sytuacji, gdy zestawimy wartości ciśnienia oddziałującego na okna z prędkościami wiatru oraz jego siłą niszczenia i skutkami działania (patrz tabela 2 i 3). Zatem wracając do przykładu z oknem o klasie odporności B3: korzystając z tabeli 3 możemy stwierdzić, że stolarka w klasie B3 wytrzyma bez żadnych uszkodzeń oddziaływanie wiatru wiejącego z prędkością 160 km/h. Dodatkowo okno, któremu nadano klasę B3, musiało zostać wcześniej poddane próbie bezpieczeństwa, podczas której wartość wywieranego na nie ciśnienia wynosiła 1,5 wartości ciśnienia, przy którym nastąpiło maksymalne ugięcie. W omawianym przypadku jest to 1800 Pa, co oznacza, że w praktyce okno powinno przetrwać napór wiatru o prędkości dochodzącej prawie do 200 km/h.

Tabela 4 przedstawia ogólne zestawienie poszczególnych klas okien w zależności od prędkości wiatru i ciśnienia, stanowiące podsumowanie normowej klasyfikacji dla stolarki okiennej i konwersji prędkości wiatru na ciśnienie dynamiczne.

 

W zależności od lokalizacji (okna i budynku)

Aby dobrać stolarkę okienną odpowiednią pod względem klasy odporności na obciążenie wiatrem, należy uwzględnić dokładną lokalizację wbudowania okna, obejmującą:

  • strefę wiatrową w jakiej zlokalizowany jest budynek,
  • kategorię terenu w jakiej zlokalizowany jest budynek,
  • wysokość nad poziomem morza terenu na którym wzniesiony jest (lub będzie) budynek,
  • wysokość wbudowania danego okna.

Od 2010 roku stara norma wiatrowa zastąpiona została normą PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010, czyli tzw. „eurokodem”. Zawarte są w nim procedury wyznaczania oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane o wysokości do 200 m, w tym na elementy wbudowane w te konstrukcje, takie jak okna. W normie tej podzielono Polskę na strefy wiatrowe, a właściwie zaktualizowano te strefy, w stosunku do starej normy (patrz rys. 1).

Kolejny krok to ustalenie kategorii terenu, na którym zlokalizowany jest budynek, a która również ma wpływ na wartości ciśnień przyjmowanych do wyliczeń statycznych. Pięć stref przedstawia tabela 5.

Dysponując danymi dotyczącymi strefy wiatrowej oraz kategorii terenu, w której montowane będzie okno, aby wyznaczyć ciśnienie parcia wiatru, potrzebujemy dodatkowej informacji dotyczącej wysokości nad poziomem morza miejsca, w którym zaplanowano wzniesienie budynku oraz wysokości montażu stolarki. Dopiero znając wszystkie te dane, możemy precyzyjnie określić wartość ciśnienia, które będzie oddziaływało na stolarkę.

 

***

Podczas składania zamówienia na stolarkę okienną warto przekazywać informacje dotyczące miejsca montażu, ponieważ tylko wtedy producent jest w stanie dostarczyć stolarkę z uwzględnieniem właściwych wymagań. Dobrym zwyczajem jest także podawanie w projekcie informacji odnośnie klasyfikacji stolarki, co zdecydowanie ułatwi dobór odpowiednich klas dla danej inwestycji. Koniec artykułu

 

 

> napisz do autora: marcin.tomczynski@vetrex.eu

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#51
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A.