OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#51ZA

 

 

Garaż z jedną niewiadomą
/// arch. Bożena Nieroda, architekt IRAP, arch. Wojeciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Każdy przepis wprowadzający ograniczenia swobody działania winien czynić to w jednoznaczny sposób, tak aby osoby, do których jest kierowany – mogły wypełnić wskazane wymagania oraz aby można było stwierdzać, że przepis został uwzględniony. Niestety szans takich nie dają niektóre regulacje prawa inwestycyjnego. Niech za przykład posłuży § 104 ust. 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – określający parametry stanowisk postojowych w garażu. Dlaczego tak się dzieje, o tym poniżej.
       
Garaż z jedną niewiadomą
       
       

Prawo – to prawo

Obowiązujący w Polsce system prawa zbudowany jest z powiązanych ze sobą aktów, przy czym najwyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa zajmuje Konstytucja, a najniższą rozporządzenia. Jednakże chociaż ranga rozporządzeń wysoka nie jest – winny być one z taką samą mocą przestrzegane, jak inne regulacje. Aby tak się działo – warunkiem koniecznym jest nie tylko respekt społeczeństwa wobec prawa, ale i szacunek prawodawcy do odbiorcy przepisów, przejawiający się m.in. taką redakcją każdej normy prawnej, aby jej nakazy były wykonywalne. Zasada ta dotyczy także kwestii inwestycyjnych. Dlatego niepokoi egzystowanie przepisów, które nie pozwalają projektantom pracować z poczuciem spełniania wymagań prawa, a szczególny dyskomfort wprowadzają te, których wadliwość jest oczywista dla osób o budowlanym wykształceniu. Niezrozumiała dla nich jest konieczność stosowania regulacji zawierających ewidentne techniczne błędy, szczególnie że są one łatwo z przepisów usuwalne, bowiem z racji merytorycznej oczywistości ich korekta nie wymaga wielofazowych konsultacji społecznych i prowadzenia filozoficznych dysput o aksjologicznych podstawach prawa.

 

Paragraf 104 ust. 3 WT

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) winno stanowić wiarygodny i fundamentalny dla projektantów zbiór informacji określających minimalne lub/i maksymalne dopuszczalne parametry użytkowe i funkcjonalne elementów struktury budynku. Ich spełnienie winno gwarantować poprawność działania obiektu budowlanego i niemożność kwestionowania prawnego jego architektonicznych rozwiązań. Jednakże jeżeli przyjrzymy się bliżej niektórym regulacjom, to pojawiają się zaskakujące wątpliwości.

Przywołany na wstępie § 104 ust. 3 rozporządzenia – jest świetnym przykładem regulacji z niespodzianką w postaci drobnego błędu czy też niedopatrzenia, który generować może poważne oskarżenia kierowane do projektantów. 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#51
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.