OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#50ZA

 

 

Wyroby budowlane:
zmiana przepisów od 2017 r.

/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany [1] do ustawy o wyrobach budowlanych [2], dostosowujące krajowy system dopuszczania wyrobów do obrotu do zasad funkcjonujących w systemie europejskim. Sprawdzamy, co zmieni się w kwestii urządzeń rozdziału powietrza.
       
Wyroby budowlane: zmiana przepisów od 2017 r.
       
       

System europejski został uregulowany poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (w pełni weszło w życie 1 lipca 2013 r.) i dotyczy wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem CE. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenie takich wyrobów do obrotu jest prawidłowa ocena indywidualnych właściwości użytkowych określonych w specyfikacjach technicznych (zawierających wymagania i metody badań) sporządzonych na podstawie odpowiedniej normy zharmonizowanej, oraz – w przypadku wyrobów nieobjętych w pełni normami – ocena właściwości określonych w Europejskich Ocenach Technicznych.

Zgodnie z dyrektywą 305/2011 przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i oznakowaniem znakiem CE, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych (wcześniej producent deklarował zgodność ze specyfikacją techniczną). Aktualne podejście jest zdecydowanie bardziej czytelne dla użytkowników wyrobów

 

System krajowy obecnie i po zmianie

Równolegle z obowiązującym od 3 lat system europejskim, w Polsce funkcjonuje także system krajowy (oznakowanie znakiem B), w którym w przypadku braku normy PN wyrobu lub niepełnej zgodności wyrobu z normą, specyfikację techniczną stanowi Aprobata Techniczna, a producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu sporządza Krajową Deklarację Zgodności.

Zmiana aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych [1], [2] zapewni pełne dostosowanie systemu krajowego do europejskiego. Po 1 stycznia 2017 r. w krajowym porządku prawnym pojawiają się nowe dokumenty: Krajowe Oceny Techniczne (zastępujące Aprobaty Techniczne) oraz Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (wydawane w miejsce Krajowych Deklaracji Zgodności).
Jednocześnie, zgodnie z dyrektywą 305/2011, po 1 stycznia 2017 r. nadal obowiązywać będzie zasada, że wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego w systemie krajowym jest możliwe, o ile taki wyrób nie jest objęty w pełni aktualną europejską normą zharmonizowaną, ani nie wydano dla niego Europejskiej Oceny Technicznej. W praktyce oznacza to, że ten sam wyrób nie może funkcjonować na rynku z oznaczeniem CE oraz ze znakiem budowlanym B.

 

Urządzenia do rozdziału powietrza

Sposób deklarowania właściwości użytkowych w systemie krajowym ma regulować rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, którego projekt zakończył w kwietniu 2016 r. fazę konsultacji społecznych. Dokument ten określa m.in. grupy wyrobów budowlanych objętych koniecznością sporządzania deklaracji właściwości użytkowych. Wśród nich, co stanowi istotną zmianę w stosunku do aktualnie obowiązującego systemu, znajdują się wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza w wentylacji i klimatyzacji, w tym nawiewniki i wywiewniki (patrz tab. 1.).

Urządzenia nawiewne (nawiewniki montowane w przegrodach zewnętrznych) powinny spełniać wymagania techniczne określone przez rozporządzenie WT oraz normę
PN-B-03430:1983+Az3:2000. Warto zauważyć, że nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu obejmą urządzenia nawiewne montowane nie tylko w oknie, jak to obowiązuje obecnie, ale również w innych częściach przegrody, tj. w ścianie czy w kasetce rolet. Ta zmiana pozwoli na wyeliminowanie dysonansu prawno-technicznego, wedle którego do tej pory urządzenie pełniące taką samą funkcję w budynku mogło być wprowadzane do obrotu według odmiennych zasad.

Należy mieć nadzieję, że konieczność deklarowania właściwości użytkowych na podstawie wydanej Krajowej Oceny Technicznej pozwoli na funkcjonowanie na rynku wyłącznie wyrobów spełniających wymagania techniczno-budowlane. Koniec artykułu

 


1_Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2015.1165),
2_Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883).

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#50
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.