OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#48ZA

 

 

Mieszkaniowa transMisja
/// Mariusz Solski /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Jeszcze kilka lat temu mało kto zaprzątał sobie głowę kwestiami związanymi z zapewnieniem w budynkach mieszkalnych odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej pod nowoczesne technologie. Skutkowało to większymi kosztami, które później musieli ponosić właściciele mieszkań, oraz wprowadzało anarchię instalacyjną wewnątrz i na zewnątrz obiektów, co wydatnie odbijało się na ich estetyce.
       
Mieszkaniowa transMisja
       
       

Do niedawna jedyną infrastrukturą telekomunikacyjną instalowaną w nowo budowanych blokach była antena zbiorcza. Kwestię usług szerokopasmowych pozostawiano w gestii przyszłych lokatorów. Rozglądając się wokoło, łatwo jest znaleźć budynki, których elewacje oszpecone są antenami satelitarnymi, a ściany na klatkach schodowych „przyozdobione” labiryntami koryt natynkowych mieszczących kable teleinformatyczne.

 

Dlaczego warto inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną?

W celu naprawy wyżej opisanej sytuacji, w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawił się zapis wprowadzający obowiązek montażu zbiorczej instalacji teleinformatycznej (w tym również światłowodowej) w nowo budowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obowiązkiem tym objęto również budynki użyteczności publicznej służące celom związanym z oświatą i wychowaniem. Rozporządzenie to uwzględnia założenia dokumentu Europa 2020 (100 Mbps do abonenta) oraz jest zgodne z Narodowym Planem Szerokopasmowym. Rozporządzenie wprowadza obowiązek zbudowania zbiorczych instalacji oraz dostarczenie do każdego abonenta (mieszkania) konkretnie skonfigurowanego przyłącza (2 włókna światłowodowe zakończone złączem optycznym SC/APC, 2 przewody skrętki czteroparowej min. kat. 5 zakończone modułem RJ45 oraz 2 kable koncentryczne zakończonych złączem „F”).

Całość instalacji ma być własnością wspólnoty/spółdzielni, która ma obowiązek udostępniać ją co najmniej dwóm dostawcom usług szerokopasmowych. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności, a co za tym idzie – poprawę jakości oraz obniżenie cen usług.

Zgodnie z danymi GUS z roku na rok lawinowo zwiększa się dostęp gospodarstw domowych do internetu. W 2015 roku prawie 76% gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu, w tym 71% to dostęp szerokopasmowy. Ma to wydatny wpływ na świadomość i oczekiwania użytkowników usług internetowych. Dziś instalacja nie tylko ma być estetycznie rozprowadzona w budynku, ale również wymaga się, aby umożliwiała implementację wielorakich usług związanych z funkcjami budynków inteligentnych. Instalując rozbudowaną infrastrukturę w mieszkaniu – możemy w dowolnym momencie wykonać każdą rekonfigurację połączeń, dostosowując je do doraźnych potrzeb abonenta.

 

Normy i rozporządzenia

Podstawowymi normalizacjami dotyczącymi okablowania budynków w naszej szerokości geograficznej są normy amerykańskie oraz oczywiście europejskie. Do dokumentów amerykańskich odwołujemy się ze względu na fakt, że były to po prostu pierwsze standaryzacje dotyczące tego tematu, które do dziś mają duży wpływ na kształt i treść normalizacji międzynarodowych. Podstawowymi standardami są ANSI/TIA-570-C oraz PN-EN50173-4. Zdefiniowano tam główne typy transmisji, tj. ICT – technologie informatyczne i komunikacyjne, BCT – technologie rozgłoszeniowe i komunikacyjne, CCCB – polecenia, sterowanie i wymiana danych w budynkach. Wspomniane wcześniej rozporządzenie stanowi swoiste dopełnienie tych standaryzacji, wskazując podstawowe wymogi pod instalacje teletechniczne w nowo budowanych obiektach mieszkalnych. Bardzo ważna z punktu widzenia projektanta jest seria PN-EN 50174-1 /PN-EN 50174-2 dotykająca kwestii dokumentacji technicznej, zapewnienia jakości oraz planowania i wykonywania instalacji wewnątrzbudynkowych.

 

Instalacja wewnątrzbudynkowa

Okablowanie budynku mieszkalnego charakteryzuje się bardzo prostą strukturą. Definiuje się dwa punkty dystrybucyjne:

  • budynkowy punkt dystrybucyjny stanowiący punkt demarkacyjny pomiędzy okablowaniem operatorskim a okablowaniem wewnątrzbudynkowym,
  • abonencki punkt dystrybucyjny najczęściej zlokalizowany w centralnym punkcie mieszkania.

Powyższe punkty dystrybucyjne dzielą okablowanie na dwa podsystemy. Okablowanie szkieletowe oraz mieszkaniowe zakończone na gniazdach abonenckich zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Szkielet zgodnie z dyrektywą MTBiGM jest oparty na medium miedzianym i światłowodowym.

Na rynku dostępnych jest wiele systemów okablowania budynków mieszkalnych. Ciekawym rozwiązaniem jest system Logiwire zaprojektowany przez firmę Fibrain. Dla łączy optycznych proponuje się tu zastosowanie zakończonych z jednej strony złączami kabli światłowodowych, które połączą skrzynki lokalowe z budynkowymi. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykonania spawania włókien tylko z jednej strony w dystrybutorze budynkowym. Od strony szafki lokalowej wymagane jest tylko wpięcie zarobionego fabrycznie złącza SC/APC w odpowiednim miejscu. Tego typu rozwiązanie pozwala zminimalizować koszty instalacji kabli szkieletowych oraz znacząco przyspieszyć proces instalacji.
W przypadku kabli miedzianych (skrętka plus kabel współosiowy) instalacje przeprowadzane są tradycyjnie. Pamiętać jedynie należy, że w przypadku skrętki czteroparowej nie można przekroczyć wskazanych przez normy długości (maksymalnie 90 m).

 

Skrzynka abonencka

Rozporządzenie MTBiGM definiuje skrzynkę wewnątrzlokalową jako punkt dystrybucyjny u abonenta. Dla ułatwienia procesu instalacji, ale również użytkowania, skrzynka taka powinna charakteryzować się szeregiem własności. Powinna być modularna, tak aby sprostać indywidualnym wymaganiom każdego najemcy. Trzeba również zapewnić możliwość instalacji wewnątrz skrzynki sprzętu aktywnego, włączając w to urządzenia bezprzewodowe. Nie bez znaczenia jest również estetyka.

Skrzynka będąca częścią systemu Logiwire firmy Fibrain świetnie spełnia powyższe wymagania. Zapewnia możliwość montażu szerokiej gamy akcesoriów wchodzących w skład systemu, a plastikowe przydymione drzwiczki nie stanowią zapory elektromagnetycznej dla sygnałów Wi-Fi ze sprzętu zainstalowanego w środku. Całość dopełnia subtelny wygląd skrzynki, który nie psuje wystroju wnętrza.

 

Jak zminimalizować ryzyko błędów instalatorskich?

Błędy instalatorskie są rzeczą powszechną i występują wprost proporcjonalnie do złożoności budowanej sieci. Jedynym sposobem minimalizacji ich występowania jest upraszczanie struktury i konstrukcji elementów instalowanych.

Hasłem robiącym ostatnio zawrotną karierę jest „Plug&Play”. Dotyczy ono systemów modularnych oferujących elementy prefabrykowane (przygotowane w całości lub częściowo), które minimalizują konieczność użycia specjalistycznego sprzętu instalacyjnego lub całkowicie ją eliminujących. Takie podejście wpływa korzystnie na stopień złożoności instalacji, czas jej wykonania oraz cenę.

Propozycja Fibrain to kompletne zestawy montażowe wykonywane fabrycznie pod konkretne lokalizacje. Przewody są wymiarowane indywidualnie i zakończone złączami od strony abonenta, mogą wręcz kończyć się puszką abonencką. Po drugiej stronie instalowany jest drugi zestaw, czyli kompletnie wyposażona przełącznica. Instalatorom pozostaje już jedynie rozłożyć kable, przykręcić puszki abonenckie oraz wykonać instalacje na panelu krosowym zlokalizowanym w szafie budynkowej. Opisane dwa elementy (zestawy) są wystarczające do podłączenia mieszkania. Szybko, wydajnie i ekonomicznie.

 

Wsparcie przy realizacji

Fibrain świadczy dla projektantów i instalatorów cały szereg usług, mających być pomocą przy projektowaniu i instalacji teletechnicznych systemów budynkowych. W zakres tych działań wchodzą kompleksowe szkolenia oraz doradztwo. W strukturze firmy powołano dział wsparcia projektowego służący pomocą na każdym etapie realizacji projektu.  Koniec artykułu

 

 

> więcej informacji na stronie internetowej www.fibrain.pl

> napisz do autora: m.solski@fibrain.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#48
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.