OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE | PROMOCJA |
|_#47ZA

 

 

Przegrody zewnętrzne o coraz większej izolacyjności akustycznej
/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Doprowadzenie do pomieszczeń w budynku powietrza zewnętrznego na potrzeby instalacji wentylacji grawitacyjnej czy mechanicznej wywiewnej, wymaga wykonania otworów w przegrodzie zewnętrznej i zainstalowania urządzeń nawiewnych. Tymczasem każda ingerencja w konstrukcję przegrody ma wpływ na jej izolacyjność akustyczną, a w przypadku montażu urządzeń, których funkcją jest doprowadzanie powietrza – izolacyjność ta ulega pogorszeniu.
       
Przegrody zewnętrzne o coraz większej izolacyjności akustycznej
       
       

Nowe wymagania dla przegród zewnętrznych

23 września 2015 roku prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził nową wersję normy PN-B-02151-3, dotyczącą wymagań i sposobu obliczania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach. Dotychczas obowiązująca wersja, przywołana do obowiązkowego stosowania rozporządzeniem WT, stanowiła podstawę dla projektantów przegród. Zasadnicze zmiany dotyczące przegród zewnętrznych obejmują inny sposób wyznaczania izolacyjności akustycznej oraz wprowadzenie tzw. wskaźników projektowych do oceny izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych. Tabela 1 zawiera porównanie metod wyznaczania wymagań izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej i jej elementów składowych.

 

 

Dla przykładu...

Jaki wpływ na budynki będą miały nowe wymagania w zakresie obliczania izolacyjności przegród pokaże poniższy przykład obliczeniowy. Dla przegrody zewnętrznej o powierzchni w świetle pomieszczenia 10 m2, przy różnym stosunku powierzchni okna (o izolacyjności RA,2,R = 30 dB1) do całkowitej powierzchni przegrody (o izolacyjności dla części pełnej RA,2,R = 50 dB) i różnych zainstalowanych urządzeniach nawiewnych uzyskano wypadkową izolacyjność akustyczną jak w tabeli 2.

 

Niełatwe zadanie

Spełnienie wymagania minimalnego czyli 30 dB, jako wypadkowej izolacyjności przegrody nie jest oczywiste. Nawet przy niewielkim udziale okien w powierzchni przegrody, zastosowanie najprostszych (tzn. charakteryzujących się najmniejszą izolacyjnością akustyczną) urządzeń nawiewnych nie pozwoli na osiągnięcie akceptowalnej wartości. Należy przypuszczać, że takie najprostsze urządzenia nie będą mogły być instalowane w budynkach, co w zasadzie należy uznać za pozytywny wpływ wymagań techniczno-budowlanych na jakość budynków.

Wraz ze wzrostem ruchu samochodowego w miastach, rośnie niestety hałas. Tym samym minimalna izolacyjność akustyczna pionowych przegród zewnętrznych nierzadko przekraczała będzie minimalnie wymaganą wartość, osiągając często ponad 35 dB. Dla takich wymagań i przegrody jak w przykładzie obliczeniowym powyżej, wskaźniki Dn,e,A,2,R urządzeń nawiewnych musiałyby przekraczać 45 dB. Są to wartości charakteryzujące urządzenia instalowane w konstrukcji ściany zewnętrznej, często o rozbudowanych wymiarach.

Elementy te zbudowane są z warstwy tłumiącej, a droga przepływu powietrza ma kształt litery Z, co dodatkowo sprzyja tłumieniu dźwięków. Zastosowanie konstrukcji wytłumiającej wiąże się jednak z większymi oporami dla przepływającego powietrza po stronie nawiewu. Aby wentylacja miała szansę poprawnie działać, konieczne będzie zastosowanie mechanicznego wspomagania wywiewu powietrza. Oznacza to, że opisywane konstrukcje wytłumiające nie będą mogły być stosowane w instalacjach wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzany ciąg naturalny okaże się niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniego strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W efekcie występowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach ulegnie dalszemu ograniczeniu.

 

Dwa niedoskonałe rozwiązania?

W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na aspekt formalno-prawny stosowania w praktyce projektowej nowej normy PN-B-02151-03:2015. Rozporządzenie WT w § 325 stawia wymagania dla przegród zewnętrznych ze wskazaniem, w załączniku nr 1, obowiązkowego stosowania konkretnych części normy 02151-03, ale w wersji z 1999 roku. To nie jedyny przypadek kiedy rozporządzenie odnosi się do wymagań nieaktualnych norm, jednak ostatnie dwie zmiany rozporządzenia, z 2012 i 2013 r., nie zawierały żadnych aktualizacji załącznika nr 1. W związku z tym można zadać pytanie: co powinien zrobić projektant? Czy projektować zgodnie z rozporządzeniem, czy uwzględnić wytyczne nowej normy?

Na pierwszy rzut oka oba rozwiązania wydają się właściwe. Projektowanie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nie spowoduje żadnych zarzutów natury formalnej. Czy jednak jest właściwe z punktu widzenia stosowania w technice projektowej aktualnej wiedzy technicznej? Tu odpowiedź wydaje się oczywista. Nowa wersja normy dokonała przecież gruntownego uaktualnienia obowiązujących wymagań. Sprowadza się to do prostego stwierdzenia, że przegrody zaprojektowane według zasad podanych w najnowszej wersji normy zapewnią większą ochronę użytkowników przed hałasem niż aktualnie obowiązujące wymagania. O zaletach takiego stanu rzeczy nikogo nie trzeba przekonywać.

Oczywiście, z punktu widzenia inwestora przegrody o wyższej izolacyjności to rozwiązanie kosztowniejsze. Nie należy się jednak przed nim wzbraniać, jeżeli powstające w Polsce budynki mają być nowoczesne. I trzeba mieć nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany poprzez aktualizację rozporządzenia WT, wskazującą normę PN-B-02151-03:2015 jako podstawę do projektowania przegród w budynkach. Koniec artykułu


1_Zgodnie z metodą obliczeniową, podaną w normie 02151-03:2015, wielkość projektowych wskaźników izolacyjności akustycznej, z oznaczeniem „R”, przyjmowana do obliczeń izolacyjności wypadkowej, powstaje poprzez zmniejszenie wskaźników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych o 2 dB.

 

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#47
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.