OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| FELIETON |  |
|_#45  ZA

 

 

Mugole, czyli
teoria niezrozumienia

/// arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Uczymy się całe życie. Żal tylko, że czasami coraz mniej z tego rozumiemy. Chyba najgorszą rzeczą są sytuacje, w których nie rozumiemy, dlaczego ktoś inny nie rozumie rzeczy dla nas oczywistych.
       
Mugole, czyli teoria niezrozumienia
       
       

Kodeks

Czy ktoś rozumie, dlaczego dzieło Komisji nazywane jest „Kodeksem”? Pierwsze kodeksy, jak wiemy, zaczęły powstawać w starożytności i były próbą spisania całości prawa w jednym akcie w celu uniknięcia problemów wynikających z jego rozdrobnienia.

Dlatego pomysł skodyfikowania przepisów budowlanych w jednym dokumencie wydaje się sensowny. Tyle że, o ile początkowo nasz Kodeks Budowlany miał kodyfikować Prawo budowlane oraz Prawo o planowaniu przestrzennym, to obecnie zrezygnowano z tej koncepcji i oba akty są już procedowane osobno.

Czy wiecie, drogie Koleżanki i Koledzy, ile to ustaw kodyfikuje obecnie propozycja Kodeksu Budowlanego? Odpowiedź brzmi – 2 (słownie: dwie). Są to Prawo budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych. Na domiar złego, od czasu powołania KKPB powstały nowe ustawy w budownictwie – Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200), Ustawa o rewitalizacji czy procedowana aktualnie ustawa o strategicznych inwestycjach celu publicznego. Mamy więc do czynienia z postępującą entropią prawa, a nie z jego kodyfikacją. Czy zatem nazywanie „Kodeksem” dokumentu, nad którym pracuje komisja – nie brzmi jak nadużycie?

Komisja

Czy ktoś rozumie, z jakich powodów w skład 17-osobowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zdecydowano się powołać aż 12 prawników? Zapewne są to wybitni znawcy prawa, ale jakie są ich kompetencje w budownictwie? W rozporządzeniu w sprawie powołania komisji (Dz.U. 2012 poz. 856), w § 3.2 czytamy, że komisja zostanie powołana

„...spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury”. O ile paru członków można by nazwać przedstawicielami nauki czyli teoretykami, to konia z rzędem temu, kto wskaże praktyków. Czytając krótkie informacje o członkach Komisji, trudno nie odnieść wrażenia, że rozkład ich kompetencji nie pokrywa się z zakresem wymaganym dla tego ciała. A jeśli statystyczny skład komisji ma się nijak do treści przepisu, to czyżby Ministerstwo powołało Komisję niezgodnie z rozporządzeniem?

 

Ilekroć w artykule jest mowa o:

1. Mugolach (ang. muggle) – określenie to, według serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze – oznacza ludzi, którzy nie posiadają zdolności magicznych i nie są w stanie w żaden sposób ich u siebie rozwinąć. W świecie czarodziejów pejoratywne określenie człowieka bez wyobraźni, o ograniczonych zdolnościach rozumienia otaczającej go rzeczywistości.
2. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, powołaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 856)
3. Kodeksie – należy przez to rozumieć najnowszą wersję projektu Kodeksu Budowlanego z dnia 25 maja 2015 – link do źródła: www.zawod-architekt.pl/kodeks2015
4. Ministerstwie – należy przez to rozumieć ministerstwo właściwe do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#45
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.