OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE | PROMOCJA |
|_#45  ZA

 

 

Akustyka biur
w nowej polskiej normie

/// Magda Szubert /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Norma PN-B-02151-4:2015-06 jest całkowicie nową, pierwszą polską normą odnoszącą się wprost do akustyki wnętrz. Wśród wymagań dla różnych obiektów, zawiera praktyczne wskazówki do projektowania biur wielkoprzestrzennych, sal konferencyjnych i telekonferencyjnych oraz przestrzeni wspólnych w miejscach pracy.
       
Akustyka biur w nowej polskiej normie
       
       

Norma „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach" przychodzi w odpowiednim momencie. Firmy, zgodnie z ostatnimi trendami, kładą nacisk na komunikację między pracownikami, a ci narzekają na hałas i brak prywatności w biurze. Nawet użytkownicy nowoczesnych biur, aranżowanych zgodnie z nowymi stylami pracy, uważają hałas i brak prywatności za najbardziej uciążliwy aspekt ich środowiska pracy. Jest to spowodowane popularnością materiałów odbijających i wzmacniających dźwięk – szkła, betonu i kamienia, otwieraniem przestrzeni, zagęszczaniem stanowisk pracy oraz aranżowaniem licznych miejsc nieformalnych spotkań.

W świetle nowej normy PN-B-02151-4 pomieszczenia biurowe, w zależności od funkcji, powinny spełniać wymaganie związane z minimalną całkowitą chłonnością akustyczną lub z maksymalnym czasem pogłosu. Wymagania normy znajdują zastosowanie przy projektowaniu nowych budynków biurowych, modernizowaniu ich oraz przy kształtowaniu powierzchni pod indywidualnego najemcę. Jest to dobry punkt wyjścia do planowania akustyki biur.

Rola materiałów dźwiękochłonnych

Każde pomieszczenie w jakimś stopniu wzmacnia dźwięki w nim powstające. Wynika to z odbić dźwięku od powierzchni ograniczających wnętrze – sufitu, ścian, podłóg. Jeśli umieścimy źródło dźwięku w komorze bezechowej (laboratoryjne pomieszczenie całkowicie pozbawione odbić dźwięku) i zmierzymy jego głośność, a następnie powtórzymy tę operację w normalnym wnętrzu użytkowym, to okaże się, że poziom dźwięku w pomieszczeniu bezechowym, wykończonym miękkimi materiałami, będzie niższy niż w pomieszczeniu „twardym”. Różnica pomiędzy pomiarami mówi o stopniu wzmocnienia dźwięku przez wnętrze użytkowe. Poprzez zwiększenie chłonności akustycznej obniżamy poziom dźwięku w pomieszczeniu.

Open space – całkowita chłonność akustyczna

Chłonność akustyczna pomieszczenia (A), o której mowa w normie PN-B-02151-4, to w uproszczeniu suma chłonności akustycznej powierzchni ograniczającej to pomieszczenie (ściany + podłoga + sufit). Chłonność akustyczną każdej z powierzchni oblicza się poprzez pomnożenie praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku zastosowanego materiału (dla pasm częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz) przez jego powierzchnię. Po zsumowaniu chłonności akustycznej poszczególnych powierzchni (dla każdej z częstotliwości osobno), dzieli się ją przez powierzchnię podłogi tego pomieszczenia.

Chłonność całkowita powinna wynosić: min. 1,1 w przypadku biur open space, gdzie wykonuje się różne czynności oraz 1,3 w przypadku call center. Dotyczy to każdego z trzech pasm częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz.

W praktyce, by sprostać temu wymaganiu, sufit stosowany w klasycznych biurach open space powinien charakteryzować się wskaźnikiem pochłaniania dźwięku (αw) wynoszącym minimum 0,90. W przypadku centrów telefonicznych wymagania są większe, dlatego sufit akustyczny stosowany w takich miejscach powinien mieć wyższy wskaźnik pochłaniania dźwięku (αw > 0,95). W obydwu przypadkach bierzemy pod uwagę pomieszczenie, w którym zastosowano na podłodze wykładzinę dywanową. Jeśli natomiast będzie to gres, podłoga z żywicy lub innego typu twarde wykończenie, wymagania wobec dźwiękochłonności sufitu lub innych elementów wnętrza będą rosły.

Niekiedy konieczne okazać się może zastosowanie materiału dźwiękochłonnego również na ścianach. Akustyczne panele ścienne, stosowane jako uzupełnienie sufitu podwieszanego, zwiększają całkowitą chłonność akustyczną pomieszczenia, strefowo obniżają poziom dźwięku oraz zmniejszają jego zasięg.

Balans między komunikacją a koncentracją

Norma PN-B-02151-4, opisując wymagania dla biur na planie otwartym, zaleca oprzeć się także na parametrach opisanych w normie PN-EN ISO 3382-3. Jej rekomendacje są szczególnie przydatne przy projektowaniu biur, w których duży nacisk kładziony jest na komunikację między pracownikami i gdzie organizuje się miejsca spotkań ad hoc czy tzw. coffe pointy w tej samej przestrzeni co tradycyjne stanowiska pracy. Norma daje wytyczne do zaplanowania, jak odgłosy rozmów będą rozchodzić się po pomieszczeniu i w jakiej odległości słowa będą zrozumiałe. Określa szereg parametrów związanych z hałasem rozmów, ich zasięgiem i zrozumiałością. Jednym z tych parametrów jest zanik przestrzenny dźwięku mowy wraz z podwojeniem odległości, który jak pokazały badania, ma najsilniejszy związek z zadowoleniem pracowników ze środowiska akustycznego. Warto wiedzieć, że w biurach wykończonych głównie twardymi materiałami wartość tego zaniku wynosi zwykle 2 dB. Oznacza to, że z każdym podwojeniem odległości od źródła hałasu – osób rozmawiających – poziom hałasu spada tylko o 2 dB, zamiast o rekomendowane 7 dB i rozmowa przeszkadza znacznie większej liczbie osób.

Sale konferencyjne – czas pogłosu

Wymagania normy PN-B-02151-4 odnośnie sal konferencyjnych dotyczą czasu pogłosu, który można oszacować na etapie projektowania. Maksymalna wartość czasu pogłosu zależy od kubatury sali konferencyjnej. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500 m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości (250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz). Jednak w przypadku pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu. Warto na to zwrócić uwagę przy projektowaniu zwłaszcza budek telefonicznych i sal telekonferencyjnych.

W przypadku wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeń, dla zapewnienia odpowiednio krótkiego czasu pogłosu duże znaczenie, oprócz wykończenia powierzchni sufitu, ma sposób wykończenia ścian. Przynajmniej jedna z nich, a najlepiej dwie przylegające do siebie, powinny być pokryte materiałem dźwiękochłonnym. Ogranicza to poziome odbicia dźwięku, skracając w praktyce czas pogłosu i zapewniając komfort mówienia i słyszenia.

Korytarze i hole – czas pogłosu

Przestrzenie wspólne, korytarze i atria to coraz częściej miejsca spotkań i rozmów. Z pomieszczeń silnie pogłosowych, jakimi są korytarze wykończone twardymi materiałami, dźwięk rozchodzi się po całym budynku. Dlatego zalecenia normy PN-B-02151-4 w przypadku atriów, holi i innych pomieszczeń o zbliżonej funkcji dotyczą właśnie czasu pogłosu. Wartości zalecanego czasu pogłosu zależą od wysokości pomieszczenia i powinny wynosić odpowiednio ≤ 1,2 sekundy dla pomieszczeń o wysokości do 4 m, ≤ 1,5 sekundy dla pomieszczeń o wysokości 4-16 m oraz ≤ 1,8 dla pomieszczeń o wysokości ponad 16 m.

Zastosowanie materiału dźwiękochłonnego na suficie (αw > 0,95) w formie sufitu wyspowego lub modułowego oraz, jeśli to możliwe, wykładzin dywanowych zamiast twardej posadzki, a na ścianach chropowatych fakturowych tynków zamiast gładzi gipsowej, pozwoli znacznie ograniczyć przenoszenie hałasu do dalszych stref biura i sprawić, że wnętrza będą robiły wrażenie bardziej przyjaznych i gościnnych.

Głośniej o akustyce!

Badania pokazują, że hałas na poziomie 55-60 dB zniechęca pracowników biurowych do rozpoczęcia trudnego zadania. Ważny jest nie tylko poziom dźwięku, ale także to, czy hałas niesie ze sobą zrozumiałą treść. Zarówno poziom dźwięku, jak i jego zrozumiałość, możemy w biurze zaplanować i kontrolować. Dlatego warto jest przekonać inwestora do współpracy z doświadczonym akustykiem na etapie powstawania koncepcji biura. Im wcześniej uwzględni się akustykę, tym więcej jest możliwości wyboru materiału. Daje nam to większą szansę na stworzenie wnętrza, które faktycznie będzie wspierało pracowników i zadania przez nich wykonywane. Koniec artykułu

 

> napisz do autora: magda.szubert@saint-gobain.com

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#45
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.