OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| FELIETON |  |
|_#44  ZA

 

 

Pismo w miejsce felietonu
/// arch. Sławomir Żak, architekt IARP /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W miejscu felietonu „komentarz niepolityczny” publikujemy tym razem oficjalne pismo adresowane do Pani Minister Kultury. Już bez dodatkowego komentarza…
       
Pismo w miejsce felietonu
       
       

Szanowna Pani Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Małgorzata Omilanowska

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest samorządem zawodowym architektów skupiającym w swojej organizacji czynnych architektów działających zgodnie z konstytucyjnym prawem na rzecz ochrony interesu Państwa Polskiego, w ramach reprezentowania zawodu zaufania publicznego.

Jesteśmy jednym z zawodów wpisanych w europejską misję budowania rozwoju cywilizacji opartej na równowadze pomiędzy technologią tworzonego systemu i holistycznym postrzeganiem praw jednostki.

Wynikająca z tych relacji Etyka Zawodu Architekta, nastawiona na odpowiedzialne uwzględnianie interesu publicznego wobec interesu klienta, musi opierać się konsekwentnie na logicznym poszanowaniu pracy intelektualnej architekta wyrażonym prawem związanym z ochroną jego praw autorskich.

Kultura poszanowania tego prawa jest wprost związana z kulturą kształtowania założeń w tworzeniu europejskiej gospodarki innowacyjnej.

W nawiązaniu do wyżej wymienionej deklaracji pragniemy zwrócić uwagę Pani Minister na wieloletnie starania IARP, ukierunkowane na budowanie zaufania pomiędzy instytucjami publicznymi i świadczącymi swoją pracę na ich rzecz architektami, w obszarze wspomnianej ochrony wartości intelektualnej.

Szczególne zaniepokojenie w tej sprawie wywołuje, pomimo wielokrotnych interwencji IARP, umieszczanie w ramach postępowań dotyczących publicznych inwestycji zapisów wprost deprecjonujących zasadę poszanowania pracy architektów, w tym w szczególności ich praw autorskich.

Jako charakterystyczny dla tej sytuacji, wskazujemy przypadek konkursu na rozbudowę Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pochodzący z regulaminu przywołanego konkursu zapis: 
„Uczestnik konkursu zobowiązuje się do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu” został pomimo naszych pisemnych zastrzeżeń przesłanych na adres organizatora zbagatelizowany. Jest to tym bardziej niezrozumiałe zachowanie, wobec zgłoszonych przez IARP nieprawidłowości, jeśli weźmiemy pod uwagę charakter obiektu i związaną z nim funkcję – gromadzenia i prezentowania wybitnych dzieł autorskich.

Tym samym zwracamy się do Pani Minister, jako mecenasa i reprezentanta świata kultury, o interwencję w tej sprawie, deklarując jednocześnie ze swej strony pomoc w doprowadzeniu do zmiany tak skrajnego stanowiska organizatora konkursu.

Jesteśmy również gotowi na bezpośrednie spotkanie z Panią Minister (w dogodnym dla ministerstwa terminie) w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji architektów, w tym i w innych konkursach, dotyczących redystrybuowania środków publicznych w ramach ustawowych regulacji.

Z poważaniem,

Ryszard Gruda, Architekt IARP,
Prezes Krajowej Rady
Sławomir Żak, Architekt IARP,
Wiceprezes Krajowej Rady

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#44
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.