OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE | SZKICE O WENTYLACJI |
|_#44  ZA

 

 

Co w przewodach piszczy?
czyli o wpływie wentylacji na akustykę pomieszczeń
/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Wymagania z zakresu akustyki obowiązujące w Polsce uznawane są, na tle innych krajów europejskich, za relatywnie wysokie. Szczególnie ostre kryteria dotyczą poziomu hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych w okresie nocy. Montaż właściwego systemu wentylacyjnego może pomóc hałas ten ograniczyć. Jednak dobierając konkretne rozwiązania, trzeba pamiętać, aby najważniejszymi kryteriami wyboru nie były cena i spełnienie wymagań techniczno-budowlanych.
       
Co w przewodach piszczy? Czyli o wpływie wentylacji na akustykę pomieszczeń
       
       

Użytkownicy każdego budynku narażeni są na dwa rodzaje hałasu: zewnętrzny (powstający poza budynkiem, generowany przede wszystkim przez ruch uliczny) oraz wewnętrzny (pochodzący od wyposażenia technicznego budynków oraz innych użytkowników).

Wentylować i hałasować?

Hałas zewnętrzny towarzyszy przede wszystkim mieszkańcom miast, ale bywa uciążliwy i w rejonach podmiejskich, szczególnie dla osób zamieszkujących budynki zlokalizowane w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Niestety, ciągła urbanizacja sprawia, że natężenie ruchu, a tym samym uciążliwość hałasu komunikacyjnego, wciąż się zwiększa.

Z punktu widzenia projektanta budynku newralgicznym punktem, stanowiącym barierę ochronną przed hałasem, będzie odpowiednie zaprojektowanie przegrody zewnętrznej. W większości budynków mieszkalnych powstających w naszym kraju, stosowane są instalacje wentylacyjne z naturalnym doprowadzeniem powietrza. Dopływ powietrza jest w nich realizowany przez okienne lub ścienne nawiewniki powietrza. Nic zatem dziwnego, że wraz z dopływającym do pomieszczeń powietrzem, przenika tam też i hałas. Zastosowanie odpowiedniego pod względem akustycznym okna czy nawiewnika jest wynikiem obliczeń uwzględniających poziom hałasu zewnętrznego z jednej, oraz obowiązujące wymagania z drugiej strony. Jednak bardzo często w budynkach stosowane są rozwiązania najtańsze, byle tylko były w stanie spełnić wymagania techniczno-budowlane.

Decyzje ważne dla komfortu

Tymczasem stosowanie nawiewników najtańszych, o najmniejszych wartościach izolacyjności akustycznej nie ma technicznego uzasadnienia. Jeśli w budynku wymagane będzie zastosowanie okien o klasie akustycznej np. OK2 – 23, to przy wyborze najprostszych nawiewników, zastosowanie okien droższych o lepszych właściwościach dźwiękoizolacyjnych nie przyniesie żadnego efektu. A więc takie działanie będzie również niewłaściwe z punktu widzenia ekonomicznego. Z kolei zastosowanie urządzeń nawiewnych o najwyższych wartościach wskaźnika Dn,e,A2 sprawi, że osłabienie izolacyjności akustycznej zestawu (okno+nawiewnik) będzie nieistotne dla użytkownika. Powyższe przykłady pokazują, że decyzja podjęta przez projektanta, inwestora czy wykonawcę może wpłynąć na przyszły komfort. Wybór najprostszego i najtańszego rozwiązania, spełniającego wymagania przepisów techniczno-budowlanych przyniesie (pamiętając o narastającym przez lata życia budynku hałasie) jedynie rozczarowanie przyszłym mieszkańcom.

Lekceważony problem

Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na komfort akustyczny w budynku jest hałas wewnętrzny, przenoszony pomiędzy mieszkaniami, którego źródłem są sami użytkownicy. Można rozróżnić dwa rodzaje dźwięków przenoszonych pomiędzy mieszkaniami: uderzeniowe oraz powietrzne. Dźwięki uderzeniowe, przenoszone przez stropy, to efekt np. chodzenia czy przesuwania mebli. Źródłem dźwięków powietrznych jest z kolei codzienne użytkowanie mieszkania i to ono może być przyczyną istotnych uciążliwości.

Projektując przegrody wewnętrzne, nie można zapominać, że w przypadku stosowania w budynkach centralnej wentylacji mechanicznej, przewód wentylacyjny (łączący różne mieszkania) umożliwia łatwiejszą propagację dźwięku. Niestety w praktyce projektowej często można spotkać się z bagatelizowaniem problemu przenikania hałasu tą drogą. Zapewne po części winą za takie rozpowszechnione podejście obarczyć należy brak dokładnie sprecyzowanych w tym zakresie przepisów, jednak nie może to być w żadnym razie usprawiedliwieniem.

Jeśli wyobrazimy sobie dwa mieszkania, znajdujące się na sąsiadujących ze sobą kondygnacjach, to połączenie ich wspólnym przewodem wentylacyjnym, spowoduje zmniejszenie izolacyjności akustycznej stropu. O ile instalacja zostanie wyposażona w kratki wentylacyjne, charakteryzujące się odpowiednio wysokim wskaźnikiem izolacyjności Dn,e, to transmisja hałasu będzie zniwelowana. Podobnie jednak jak w przypadku nawiewników montowanych w oknach lub ścianach, chęć ograniczenia kosztów inwestycyjnych, prowadząca do zastosowania elementów o gorszych wskaźnikach sprawi, że o odpowiednim komforcie akustycznym nie będzie można mówić. Warto przywołać, jako przykład, wymagania w tym zakresie obowiązujące we Francji – wzorcowa różnica poziomów ciśnienia akustycznego (DnT,A) dla przegród wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych powinna być tam większa niż 53 dB, a dla pomieszczeń pomocniczych niż 50 dB.

Powyższe krótkie informacje nie wyczerpują oczywiście zagadnienia komfortu akustycznego pomieszczeń w budynkach. Celem tych rozważań było jedynie zwrócenie uwagi na dwie drogi przenikania hałasu, których odpowiednie zaprojektowanie zagwarantuje większą satysfakcję późniejszych użytkowników. Koniec artykułu

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#44
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.