OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE | PROMOCJA |
|_#43  ZA

 

 

Sufity akustyczne jeszcze nigdy
nie były tak ekologiczne

/// Wojciech Jórga /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Działania proekologiczne mogą mieć szeroki zakres – od stosowania naturalnych, nieszkodliwych surowców i odnawialnych źródeł energii na etapie produkcji do tworzenia innowacyjnych produktów, które ułatwiają wznoszenie budynków zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Firma Ecophon, pracując nad swoimi produktami, stara się uwzględniać różne aspekty ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
       
Sufity akustyczne jeszcze nigdy nie były tak ekologiczne
       
       

Akustykę wnętrz kształtuje wiele czynników i materiałów. Z uwagi na proporcjonalnie dużą i w miarę jednolitą powierzchnię, sufity odgrywają tu kluczową rolę. Przyzwyczailiśmy się już do popularnie stosowanego określenia „sufit akustyczny”, ponieważ każdy rodzaj użytego tworzywa w jakiś sposób wpływa na warunki akustyczne. Rodzi się natomiast pytanie – czy rzeczywiście każdy z nich w znaczący sposób poprawia akustykę wnętrza? Co więcej, warto zastanowić się również, jak oddziałuje na ludzi i środowisko naturalne?

Nie tylko dźwiękochłonność

Dla uzyskania najlepszych parametrów dźwiękochłonnych, poprawiających komfort użytkowników pomieszczeń, Ecophon od ponad 50 lat udoskonala swoje produkty pod kątem funkcjonalności. Ostatnio wprowadzane ulepszenia zaowocowały m.in. zwiększeniem dźwiękochłonności sufitów i paneli ściennych w szerokim paśmie częstotliwości. Dla większości produktów współczynnik pochłaniania dźwięku wzrósł z αw=0,95 do αw=1,0.

Nie zapomniano przy tym jednak o ochronie środowiska. Aktualnie wszystkie sufity Ecophon są produkowane z wełny szklanej trzeciej generacji, pozyskanej w ponad 70% z przetworzonego szkła użytku domowego. Poprawiono również jakość spoiwa wykorzystywanego w procesie produkcji, tzw. lepiszcza – obecnie jest ono pozyskiwane wyłącznie z roślin, dzięki czemu zmniejszono roczne zużycie ropy nawet o 24.000 baryłek (w przybliżeniu to 3.900.000 litrów!). Dodatkowe oszczędności wynikają z niższego zużycia paliwa przy transporcie lekkich produktów. Farby używane przez firmę są produkowane na bazie wody, wyłącznie z bezpiecznych surowców, zapewniając naturalną ochronę paneli, bez konieczności stosowania trujących chemikaliów.

Deklaracje i certyfikaty

Dzięki wprowadzonym innowacjom znacząco ograniczono emisję CO2 podczas całego cyklu życia produktów, licząc od momentu pozyskania surowca, przetworzenia, produkcji, transportu, przez instalację, okres eksploatacji, aż do recyklingu. Analiza cyklu życiowego potwierdzona jest Deklaracjami Środowiskowymi Produktów (Environmental Product Declaration, EPD), które są zgodne z normą ISO 14025 (deklaracje środowiskowe typu III). Jest to jeden z najważniejszych dokumentów umożliwiających rzetelne porównanie oddziaływania na środowisko produktów w takich obszarach jak: zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, zakwaszenie powietrza, odpady itd. Aby umożliwić porównywanie różnych produktów, producent musi określić tzw. jednostkę funkcjonalną, na której opiera się deklaracja EPD. Dla swoich produktów firma Ecophon przyjęła, że jest nią płyta o powierzchni 1 m2, grubości 20 mm, o klasie absorpcji dźwięku A. Przy porównywaniu z wyrobami innych producentów jest więc bardzo ważne, by jednostki funkcjonalne były takie same (zarówno powierzchnia, jak i klasa absorpcji dźwięku).
Dzięki niskiej emisji formaldehydu oraz lotnych składników organicznych (VOC) produkty Ecophon spełniają wymogi wielu certyfikatów i norm oceny dotyczących klimatu wnętrz, w tym bardzo restrykcyjne wymogi francuskiej normy VOC (najwyższa klasa A+) oraz amerykańskiej normy California Emission Regulation (znanej też jako CDPH – California Department of Public Health, rozdział 01350).

Odnawialne źródła energii i recykling

Warty podkreślenia jest fakt, iż ponad 60% energii wykorzystywanej obecnie do produkcji sufitów i paneli ściennych Ecophon pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Same płyty akustyczne oraz większość odpadów poprodukcyjnych poddawana jest recyklingowi, w wyniku którego mogą powstać nowe panele lub innowacyjne lekkie kruszywo EcoDrain™, stosowane przy drenażu w kolejnictwie i drogownictwie. Również elementy konstrukcji oraz opakowania z kartonów i tworzyw sztucznych nadają się do ponownego przetworzenia.

Systemy certyfikacji budynków

Dla architektów, projektantów, właścicieli oraz zarządców budynków istotny powinien być fakt, że produkty Ecophon wnoszą wkład do ogólnych właściwości budynków i przyczyniają się do zwiększenia punktacji w systemach certyfikacji budynków, takich jak: BREEAM, LEED, DGNB czy HQE. Wspólnym celem ich wszystkich jest ocena „ekologiczności” budynku (przede wszystkim z punktu widzenia środowiska naturalnego) przy użyciu znormalizowanego systemu oceny i klasyfikacji, na przykład jako standard brązowy, srebrny i złoty lub klasy (liczba uzależniona od systemu).

Wszystkie systemy certyfikacji budynków oparte są na tych samych podstawowych zasadach:

 • ocena przeprowadzana jest przez stronę trzecią, tak zwanego audytora,
 • audytor przyznaje budynkowi punkty w oparciu o szablon oceny, podzielony na takie moduły, jak energia, odpady, zdrowie i samopoczucie, woda, materiały itp.,
 • punkty są ważone odpowiednio do analizowanego obszaru, a następnie podsumowywane,
 • łączny wynik decyduje o klasyfikacji budynku.

Ważne jest, by pamiętać, że certyfikat otrzymuje cały budynek, a nie poszczególne produkty, które mogą jedynie wnosić swój wkład do ogólnych właściwości obiektu. Różne systemy stosują różnorodne kryteria, ale wszystkie biorą pod uwagę następujące cechy systemów sufitowych:

 • własności akustyczne (istotne są zarówno parametry produktów, jak i rozległa wiedza ekspertów służących wsparciem),
 • jakość powietrza (niska emisja lotnych związków organicznych VOC oraz formaldehydu),
 • komfort wizualny (odbijające światło powierzchnie maksymalizują oddziaływanie światła dziennego i zmniejszają wymagania dotyczące sztucznego oświetlenia).

Cztery główne systemy

Spośród dużej liczby systemów ekologicznej certyfikacji budynków do najważniejszych na poziomie międzynarodowym należą:

 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – certyfikat ten został opracowany w Wielkiej Brytanii po podpisaniu protokołu z Kioto i wprowadzony w roku 1990. Jest to najstarszy system certyfikacji, który stanowił punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych systemów. Ocena podzielona jest na 6 klas: wzorowy, znakomity, bardzo dobry, dobry, dostateczny i nieklasyfikowany. Więcej informacji: www.breeam.org.
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – opracowany został w latach 90. w Stanach Zjednoczonych przez organizację Green Building Council. Jest to najczęściej używany system na świecie, stosowany w ponad 30 krajach. Ocena ma 4 poziomy: platynowy, złoty, srebrny i certyfikowany. Więcej informacji: www.usgbc.org/leed.
 • DGNB (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) – stworzony przez niemiecką radę zrównoważonego budownictwa (DGNB). Wprowadzono go w roku 2009, a budynki dzieli na 3 klasy: złotą, srebrną i brązową. Więcej informacji: www.dgnb.de.
 • HQE (Haute Qualité Environmental) – jest to francuski system certyfikacji, używany najczęściej we Francji. Funkcjonuje od roku 2005 i stosuje 3 poziomy certyfikacji: złoty, srebrny i brązowy. Więcej informacji: www.behqe.com.

Green Building Council

Instytucjami, które promują zrównoważony rozwój w branży budowlanej i zarządzają certyfikacjami ekologicznymi budynków, są komisje do spraw ekologicznych budynków (GBC) – funkcjonujące jako organizacje non-profit. Organizacja World Green Building Council (World GBC) to międzynarodowe nadrzędne ciało, które wspomaga ponad 100 krajowych GBC na całym świecie w ich lokalnej działalności.

Krajowe GBC wybierają jeden lub kilka systemów certyfikacji budynków, z których będą korzystać oraz odpowiadają za szkolenie i kontrolowanie pracy audytorów. Niektóre krajowe GBC opracowały własne systemy certyfikacji, na przykład DNGB w Niemczech, a inne korzystają z systemów międzynarodowych, takich jak BREEAM i LEED.

***

W Polsce produkty Ecophon są już zainstalowane w kilkunastu budynkach certyfikowanych przede wszystkim w systemach BREEAM i LEED. Odpowiedzialność środowiskowa Ecophon przekłada się na wymierne korzyści dla projektantów, inwestorów i użytkowników. Dotychczasowe działania w zakresie zminimalizowania wpływu na środowisko w połączeniu z zapewnieniem doskonałego komfortu wnętrz biurowych, szkolnych, służby zdrowia i pozostałych zostały docenione w zeszłorocznej edycji konkursu organizowanego przez Forbes i PwC „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, w którym Ecophon został zdobywcą I miejsca. Koniec artykułu


Na zdjęciu: sufity akustyczne zastosowane w przyzakładowym przedszkolu firmy Allegro w budynku Pixel w Poznaniu, który uzyskał certyfikat BREEAM w klasie bardzo dobry


>napisz do autora: wojciech.jorga@saint-gobain.com

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#43
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.