OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE |  |
|_#43  ZA

 

 

 

Architektura przyjazna
/// arch. Krzysztof Chwalibóg, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Podobno jakości architektury nie daje się wyrazić w liczbach. Czy jednak oznacza to, że próby oceny jakości mogą być wyłącznie subiektywne, bo de gustibus non est disputandum? Trudno się zgodzić z tym punktem widzenia. Po pierwsze, dlatego że oceniać należy nie tylko cechy estetyczne. I po drugie, że wizualna wartość budynku lub przestrzeni ma także istotne znaczenie obiektywne.
       
Architektura przyjazna
       
       

O ile nie brakuje współczesnych rozważań dotyczących miasta i przestrzeni publicznych, to inaczej jest z architekturą. W poświęconych jej magazynach teksty krytyczne są zwykle dosyć powierzchowne, ograniczające się raczej do oceny wizualnej elewacji czy bryły w odniesieniu do obowiązujących wzorców aktualnej mody.

By móc ocenić i docenić architekturę, potrzebne jest ujęcie wszystkich kryteriów, które powinny być wzięte pod uwagę jako składniki oceny w skończoną listę. Wcześniej należy jednak odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy pod pojęciem architektura, ponieważ obejmuje ono cały szereg aspektów, z których żaden nie powinien być pomijany.

 


Przestrzeń Paryża to doskonały przykład właściwej relacji monument – tkanka, na zdjęciu: widok na Łuk Triumfalny na placu Charlesa de Gaulle'a (dawniej Plac Gwiazdy)

 

Obiekt architektury to pewna struktura techniczna organizująca przestrzeń dla potrzeb jednostki, rodziny, grupy osób lub organizacji, współtworząca krajobraz naszego otoczenia. Chodzi tu zarówno o potrzeby użytkowe, jak i kulturowe. Triada Witruwiusza opisuje trzy najważniejsze cechy architektury: użyteczność, trwałość i piękno. Definicja ta wytrzymała próbę czasu i dzisiaj zachowuje w pełni swoją aktualność, choć oczywiście musi być współcześnie w różny sposób rozwijana – np. w zależności od konkretnych rodzajów ocenianej architektury. Nie da się przecież tak samo oceniać architektury środowiska zamieszkania, miejsca pracy czy przestrzeni publicznych o różnych funkcjach. W każdej wymienionej grupie wchodzą w grę nieco inne czynniki, chociaż wiele jest cech wspólnych.

O ile pierwsze dwa wymagania (użyteczność, trwałość) mogą być w pewien sposób mierzalne, o tyle piękno wymaga szerszych rozważań z zakresu wartości estetycznych, znaczeniowych, symbolicznych. Trudność polega też na tym, że oceniając trzeba uwzględniać cały szereg cech, składających się na wszystkie wymienione wymagania, tymczasem praktyka – zarówno współczesnej krytyki architektury, jak i wielu ujęć historycznych – zwykle ogranicza się do spłyconej oceny estetycznej.

 


Prostopadłe skrzyżowania miast amerykańskich stanowią mało atrakcyjną kulminację przestrzeni, na zdjęciu: ulica w Nowym Jorku

 

Jedno jest jednak pewne: niezależnie od zróżnicowań pomiędzy przestrzeniami o innych funkcjach mamy zawsze do czynienia z otoczeniem człowieka, które winno odpowiadać jego podstawowym potrzebom psychicznym i fizycznym. Stąd na pytanie: jaka architektura? – współczesną odpowiedzią jest: przyjazna! 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#43
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.