OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| BIZNES |  |
|_#43ZA

 

 

Barometr nastrojów architektów
/// , redakcja Z:A /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Redakcja Z:A otrzymała dostęp do wyników sondażu „Nastroje architektów 2015” przeprowadzonego przez firmę badawczą BCMM, specjalizującą się w badaniach rynku budowlanego. Nie zatrzymujemy ich dla siebie – dzielimy się liczbami, wykresami i komentarzem.
       
Barometr nastrojów architektów
       
       

Według badania przeprowadzonego w marcu 2015 przez firmę BCMM, nastroje architektów na początku roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 roku – niestety pogorszyły się, na szczęście nieznacznie. Odsetek respondentów oceniających sytuację rynkową biura architektonicznego bardzo dobrze lub raczej dobrze zmalał z 42% do 37%, przesuwając się o te 5 punktów procentowych w kierunku opinii neutralnych (ani dobra, ani zła). Jednocześnie minimalnie zwiększyły się odsetki ocen skrajnych – określających sytuację jako bardzo złą, ale także jako bardzo dobrą (wykres 1).

Uwagę badaczy zwróciła obserwacja, że pogorszenie się nastrojów deklarowane jest głównie w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów. Odnotowany w nich spadek wskaźnika optymizmu zmalał z 41% do 34% (wykres 2). Wśród większych biur architektonicznych odsetek oceniających dobrze sytuację rynkową nie zmienił się w porównaniu do poprzedniej edycji badania, a nawet zmniejszyła się liczba oceniających sytuację negatywnie z 19% do 14% (wykres 3).

Minimalne pogorszenie się nastrojów potwierdza również tegoroczna opinia na temat przewidywanego popytu na usługi biur architektonicznych w 2015 roku – dominująca grupa badanych (40%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe ich biur nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego roku (wykres 4).
Interesującym parametrem uwzględnionym w badaniu jest także przewidywanie zmian cen rynkowych na usługi biur architektonicznych. Z jednej strony potwierdza to nastrój środowiska, z drugiej może być uznane za barometr gotowości do zmagań z „kryterium ceny”. Marcowe badanie wykazało, że statystyczna postawa architektów dotycząca cen usług jest porównywalna do opinii z poprzedniego roku, lecz z kilkuprocentowym wskazaniem na poprawę. Za takie wskazanie można bowiem uznać zmniejszenie liczby opinii przewidujących spadek cen o 4,4 punktu procentowego (do 16,5%), przy zwiększeniu liczby ocen „taki sam poziom” o 4,2 pkt. proc. (do 58,8%) i ustabilizowanej liczbie architektów przewidujących możliwość podniesienia cen (15,0%, wykres 5).

Badanie firmy BCMM dostarczyło nam jeszcze jednej obserwacji, nie ujętej wprost przez badaczy w raporcie z badań. Z tzw. metryczki próby badawczej (porównaj: przypis 1 i 2 poniżej) wynika, że aktualnie w strukturze form prowadzenia biur architektonicznych w Polsce zdecydowanie dominują niewielkie pracownie zatrudniające do 3 architektów (prawie 75% rynku):

  • 1 architekt w biurze: 29,8%,
  • 2-3 architektów w biurze: 44,3%
  • 4 architektów i więcej w biurze: 24,8% (wykres 6).

I ostatnia informacja statystyczna: w gronie losowo wybranych 400 architektów biorących udział w sondażu, aż 73% zadeklarowało, że są członkami Izby Architektów RP (wykres 7). Koniec artykułu


1_Metodologia badawcza: Sondaż przeprowadzony w marcu 2015 roku, metodą wywiadu telefonicznego CATI wśród biur architektonicznych projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne.
2_Próba: 400 architektów, dobór warstwowo-losowy, kontrolowany ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM.
3_Źródło: Nastroje architektów 2015, wyniki badania sondażowego wśród architektów, kwiecień 2015 r., BCMM – badania marketingowe, www.bcmm.com.pl

 

> napisz do autora: s.osowski@zawod-architekt.pl

.

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Barometr nastrojów architektów Barometr nastrojów architektów
Redakcja Z:A otrzymała dostęp do wyników sondażu „Nastroje architektów 2015” przeprowadzonego przez firmę badawczą BCMM. Nie zatrzymujemy ich dla siebie – dzielimy się liczbami, wykresami i komentarzem.
 
Polecamy lekturę Z:A_#43
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.