OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#42  ZA

 

Monitoring zamówień:
konkursy i przetargi
/// arch. Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP,
przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej IARP
/// arch. Piotr Średniawa, architekt IARP,
zastępca przewodniczącej Rady Śląskiej Okręgowej IARP

/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Wnioski z dyskusji na zebraniach obwodowych oraz okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Śląskiej Okręgowej IARP w marcu 2014 r. jednoznacznie wskazały nowym władzom izby okręgowej problemy, w których członkowie naszej Izby potrzebują wsparcia samorządu przy wykonywaniu zawodu architekta.
       
Monitoring zamówień: konkursy i przetargi
       
       

Pozyskiwanie pracy i zleceń to ta część wykonywania zawodu architekta, której od lat towarzyszy rywalizacja i konkurencja. To nasza codzienność. Gorzej, jeśli w sytuacjach rywalizacji i konkurencji, stajemy się uczestnikami loterii, której wygraną jest praca dla architekta.

Z taką „loteryjną” rzeczywistością mierzymy się w przetargach na dokumentację projektową, ale niestety okazuje się, że coraz częściej odnosimy takie wrażenie również w konkursach na twórcze prace projektowe.

Przetargi: skutki kryteriów „cena i termin”

Kryterium najniższej ceny, a od niedawna również dodane do niej kryterium terminu realizacji dokumentacji projektowej, prowadzą do drenowania rynku zleceń, a także do odstąpienia od pozyskiwania pracy w tym trybie przez architektów o uznanym dorobku i dużym doświadczeniu zawodowym, w miejsce „producentów” dokumentacji technicznych, wyspecjalizowanych w tej procedurze specyficznie interpretowanej ustawy PZP.

Presja ceny i czasu to kryteria mające bezpośredni wpływ na standardy i należyte wykonywanie zawodu architekta oraz uczciwość wobec zamawiających – organizatorów przetargów. Projekt architektoniczny staje się produktem, a nie dziełem architekta.

Również odbiorcy tych opracowań coraz częściej zauważają, że zrealizowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymaganych kryteriów, jest niepełny, posiada błędy. W tym momencie z reguły jest już za późno na reakcję, mamy bowiem: rozpoczętą przez wykonawcę (wyłonionego również według kryterium najniższej ceny) budowę, presję terminu realizacji, konieczność dokonywania zamówień uzupełniających i dodatkowych. Roszczenia odszkodowawcze nie pokrywają skutków przedłużającej się budowy, czy standardów eksploatacji.

Realizacja, a w jej następstwie eksploatacja obiektów zaprojektowanych i zrealizowanych w kryteriach najniższej ceny i terminu realizacji pokazują, że oszczędności na etapie pozyskania projektu są pozorne i mają swoje dalece niekorzystne konsekwencje nie tylko w trakcie procesu budowlanego, ale przede wszystkim dla użytkowników budynków.

Czy możemy temu zapobiec, skoro to właśnie architekci, członkowie Izby przystępują do przetargów na prace projektowe z kryteriami najniższej ceny i terminu realizacji?

Konkursy: niepewność uzyskania zlecenia

Problem konkursów na twórcze prace projektowe zapewne by nie istniał, gdyby w ustawie Prawo zamówień publicznych przyjęta była ich obligatoryjność (a nie tylko fakultatywność) oraz korzystniejsza pozycja zwycięzcy konkursu (zaproszenie do negocjacji bez konkurentów).
Te dwie kwestie powodują, że istotnym problemem są warunki regulaminów konkursowych, w których już nie cena i czas, ale niekorzystne zapisy o prawach autorskich architektów oraz uzależnienie przyrzeczenia publicznego udzielenia zamówienia autorom pracy uznanej za najlepszą, od innych czynników niż werdykt jury, powodują, że startujemy w przedsięwzięciu, w którym pomimo decyzji komisji konkursowej nie mamy pewności uzyskania zlecenia.

Niejednokrotnie zlecenie wykonania dalszych etapów prac projektowych realizowane jest pod presją dopuszczenia możliwości ich kontynuacji przez inny podmiot, wybrany przez Zamawiającego, z wykorzystaniem przeniesionych na Zamawiającego zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Wygoda Zamawiających skutkuje zapisami, które umożliwiają realizację lub kontynuację projektu z innym architektem niż ten, którego wybrała komisja konkursowa.

Mało zrozumiałe doraźne korzyści Zamawiającego biorą górę nad zaufaniem i przywilejami dla twórcy utworu, jakim jest projekt architektoniczny oraz zawód zaufania publicznego, wykonywany przez każdego członka Izby Architektów.

 


 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#42
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.