OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#41  ZA

 

 

 

150 dni nowej kadencji
/// Wywiad z arch. Ryszardem Grudą, Prezesem Krajowej Rady IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Po pięciu pierwszych miesiącach nowej kadencji samorządu architektów z Prezesem Krajowej Rady IARP arch. Ryszardem Grudą rozmawia redaktor naczelny Z:A. Dowiadujemy się o wydarzeniach, w jakie angażowała się izba w tym czasie, zadaniach, które stawia sobie na kolejne miesiące, a przede wszystkim poznajemy zdanie Prezesa w kluczowych i aktualnych tematach zawodowych.
       
150 dni nowej kadencji
       
       

Został Pan Prezesem IARP 30 maja 2014 r. Od czerwca do października tego roku nastąpiło wiele zmian w otoczeniu prawnym środowiska architektów. Które wydarzenia były najważniejsze?

> Niezwykle mocne wydarzenie miało miejsce właśnie w dniu zjazdu wyborczego. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Po ukonstytuowaniu się nowe władze krajowe Izby natychmiast powołały specjalny zespół pod kierownictwem arch. Piotra Gadomskiego, którego zadaniem było przygotowanie dostosowawczych uregulowań wewnętrznych do przepisów ustawy.

W środku wakacji, 1 sierpnia, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Izby Architektów RP, na którym delegaci przegłosowali 7 uchwał zmieniających statut, organizację organów Izby i regulaminu prowadzenia list członków w okręgach. Po zjeździe Krajowa Rada zmierzyła się z nowymi regulaminami: postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane, prowadzenia list rzeczoznawców budowlanych oraz nadawania tytułu rzeczoznawcy, nowych zaświadczeń dla członków IARP oraz nowych formularzy w zależności od wykształcenia i rodzaju uprawnień. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy funkcjonowania Izby (niezależnie od Zjazdu w Warszawie i Konwentu w Szczecinie) Krajowa Rada i jej Prezydium odbyły 30 zebrań, więc lista podjętych decyzji jest znacznie dłuższa.

 

Potencjał i siła Izby tkwią w jedności celów, wspólnie wypracowanych przez wszystkich członków – musimy mówić jednym głosem, bo jedynie wówczas będziemy słyszani.

 

Jak istotne dla architektów jest wydane niedługo po zjeździe Rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie i dyskusja na temat uprawnień o ograniczonym zakresie?

> Zapis §11.2 rozporządzenia brzmiący: „Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej” oznacza mniej więcej tyle, że projektowanie począwszy od domów jednorodzinnych na terenie pozazagrodowym przynależeć będzie do architekta z pełnymi uprawnieniami. Architekci i inżynierowie budownictwa to dwa różne zawody, a nie dwie specjalności w ramach budownictwa, i dlatego zrzeszeni są w różnych izbach. Zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego i podlega regulacji unijnej. Obszar Polski w ogromnym zakresie zagospodarowany jest niewielkimi kubaturowo obiektami. Kształtowanie tej ważnej przestrzeni należy oddać w ręce rywalizujących między sobą profesjonalnie architektów z pełnymi uprawnieniami – taki jest sens zapisu paragrafu §11.2 rozporządzenia. 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#41
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.