OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#41  ZA

 

 

Alfabet deregulacji:
część 1 / od
A do K
/// arch. Piotr Gadomski, architekt IARP, mec. Marta Strzelak /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Alfabet Deregulacji to zbiór kluczowych haseł związanych z procesem deregulacji i jego skutkami dla zawodu architekta. Przekazując w ten sposób odpowiedzi na często zadawane pytania, mamy nadzieję, że udaje się nam wszystkim porządkować i systematyzować wspólną wiedzę w tym zakresie.
       
Alfabet deregulacji: CZĘŚĆ 1 / od A do K
       
       

Architekt

Absolwent studiów wyższych na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, czyli osoba posiadająca tytuł zawodowy magister inżynier architekt, dysponujący nieograniczonymi uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej, podejmujący czynności zawodowe projektowania architektonicznego polegającego na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Podstawa prawna:

W Polsce nie ma prawnej ochrony tytułu zawodowego architekta. Czynności zawodowe architekta określone są w § 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
i inżynierów budownictwa (Dz.U. 2013.932. t.j. z późn. zm).

 

Architekt IARP

Tytuł Architekt IARP ustanowiony został na mocy § 5a ust. 1 i 2 Statutu Izby Architektów RP. Prawo do jego używania posiadają architekci, posiadający tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wpisani na listę członków okręgowej izby architektów.

Podstawa prawna:
§ 5a ust. 1 i 2 Statutu IARP.

 

Architekt wykonujący niektóre elementy zawodu inżyniera budownictwa

Na podstawie art. 14 Ustawy Prawo budowlane oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie architekci uprawnieni są do wykonywania czynności zawodowych należących do zawodu inżyniera budownictwa w ramach uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, polegających na:

  • projektowaniu konstrukcji obiektu lub kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; (Dz. U. 2014 poz. 1278); Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409).

 

Baza pytań egzaminacyjnych

Egzamin odbywa się we wszystkich izbach okręgowych Izby Architektów RP, w tym samym terminie, na podstawie tych samych testów oraz pytań ustnych wybranych w formie zestawów pytań z „Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP” oraz „Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP” (zwanych dalej „Bazą pytań”), przyjętych uchwałą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Baza pytań jest aktualizowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną co najmniej na miesiąc przed każdym terminem egzaminu. Baza pytań egzaminacyjnych jest niejawna dla osób spoza okręgowych komisji kwalifikacyjnych i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna:

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

 

Deregulacja

Deregulacja to potoczna nazwa trzech transz ustaw mających zwiększyć dostęp do niektórych zawodów. Z punktu widzenia architektów należy zwrócić uwagę na II transzę deregulacji wprowadzoną Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych Dz. U. 2014 poz. 768. Przyjęte w ustawie rozwiązania wprowadzają dereglamentację zawodu urbanisty oraz zmieniają zasady przynależności samorządowej architektów i inżynierów budownictwa (patrz „Deregulacja – przynależność samorządowa do IARP”) oraz inne zmiany na gruncie ustawy Prawo budowlane (patrz „Deregulacja zawodu architekta”). Przyjęte rozwiązania obowiązują od 10 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna:

Art. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

 


 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#41
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.