OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| BIZNES |  |
|_#40  ZA

 

Odpowiedzialność architekta na przykładach szkód i roszczeń. EDYCJA 2
/// Robert Popielarz /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Ubezpieczenie zawodowe OC zyskuje na znaczeniu w oczach architektów. Coraz rzadziej środowisko postrzega je jako formalność, zbędny koszt, obowiązek ustawowy. Prawdziwą wartość polisy poznaje się przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do szkody...
       
Odpowiedzialność architekta na przykładach szkód i roszczeń. Edycja 2
       
       

Szkody nie omijają architektów, mimo że wykonywanie tej profesji wymaga gruntownego wykształcenia, wieloletniej praktyki oraz specjalistycznych uprawnień potwierdzających kwalifikacje. A zgodnie z prawem, niezależnie od przyczyny, każdą wyrządzoną szkodę trzeba naprawić.

Jeśli architekt posiada adekwatną do wykonywanych czynności ochronę ubezpieczeniową, to obowiązek zapłaty odszkodowania przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Mówiąc o praktyce szkód i roszczeń, należy jednak (po raz kolejny) podkreślić różnicę działania ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym (OC zawodowym architekta) a ubezpieczeniem działalności projektowej (OC pracowni architektonicznej lub projektowej) wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców.

Warto również zwrócić uwagę na model biznesu obowiązujący na polskim rynku projektowym. Najbardziej popularne jest przyjmowanie przez architektów zleceń na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, z udziałem branżystów. Pociąga to za sobą inną konstrukcję odpowiedzialności architekta niż w przypadku opracowania dokumentacji architektonicznej w oparciu o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Przytoczone niżej przykłady szkód koncentrują się na odpowiedzialności za pracowników i podwykonawców, których obowiązkowe OC architekta nie obejmuje.

Przykład 1.
Błąd rzeczoznawcy jako podwykonawcy architekta

Na podstawie zawartej umowy architekt zobowiązał się do wykonania projektu budynku wolnostojącego z funkcją żłobka. Projekt wymagał obowiązkowych uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który zatwierdził bez uwag zawarte w nim rozwiązania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpiono do realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstał budynek, jednak nie otrzymał pozwolenia na użytkowanie. Komendant straży pożarnej stwierdził niezgodność wykonania obiektu z wymogami przepisów dotyczących ochrony ppoż., wskazując błędy:

  • niezachowanie parametru szerokości nieblokowanego skrzydła drzwiowego drzwi dwuskrzydłowych prowadzących z sali na korytarz,
  • brak zamknięcia otworu prowadzącego do pomieszczenia technicznego drzwiami o odpowiedniej odporności pożarowej,
  • brak instalacji oddymiania klatki schodowej.

Wysokość roszczenia: 68.000 zł

Wypłata z OC: Brak, gdyż nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.

Komentarz: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego OC architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi, że ochrona dotyczy wyłącznie czynności zawodowych wykonywanych „osobiście” w ramach posiadanych uprawnień, a te czynności można zdefiniować, jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W powyższym przykładzie rzeczoznawca ppoż. jest podwykonawcą architekta, za którego ponosi on pełną odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego. Za szkodę w przedmiotowej sprawie nie można uznać kosztów zakupu i montażu instalacji oddymiania klatki schodowej, gdyż instalacja była w tym budynku obligatoryjna i powinna zostać pierwotnie zaprojektowana – wobec czego koszty jej zakupu i montażu (który nie wymagał dokonania dodatkowych „przeróbek”) zostałyby poniesione również w przypadku, gdyby pierwotny projekt był wolny od wad.Pisaliśmy o tym w Z:A

> Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach szkód i roszczeń,
Robert Popielarz, Z:A_05/2013/#35, str. 68, ARTYKUŁ ONLINECAŁY NUMER Z:A

> Słownik ubezpieczeniowy architekta: podstawy, Robert Popielarz,
Z:A_04/2012/#28, str. 32, CAŁY NUMER Z:A

> Myśl optymistycznie, ale przygotuj się na trudne chwile, Robert Popielarz,
Z:A_03/2012/#27, str. 50, CAŁY NUMER Z:A

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#40
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.