OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#40ZA

 

I Ty zostaniesz
nie-w-pełni-sprawny!

/// arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Rzadko widzimy nie-w-pełni-sprawne osoby w potyczkach z „barierami architektonicznymi". Czy dzieje się tak dlatego, że nasza przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich, czy też powodem jest takie nagromadzenie utrudnień, że osoby mniej sprawne zmuszane są do pozostawania w swoich domach?
       
I Ty zostaniesz nie-w-pełni-sprawny!
       
       

Wyobraźnia dawcy prawa

Przepisy budowlane powinny być zapisem teoretycznej wiedzy i praktycznych doświadczeń, a ich celem winno być m.in. wspomaganie architektów w projektowaniu obiektów bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb użytkowników. Częścią tego zbioru winny być przepisy opisujące zasady tworzenia przyjaznych i maksymalnie funkcjonalnych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. WHO za takie uważa osoby, które nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia fizycznej lub psychicznej sprawności. W 1994 r. Europejskie Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego zdefiniowało osobę niepełnosprawną jako „jednostkę w pełni swych praw, znajdującą się w sytuacji upośledzającą ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których, z powodu występującej u niej uszkodzeń, nie może przezwyciężać w taki sposób, jak inni ludzie”. Osoba niepełnosprawna jest więc postrzegana nie tylko jako jednostka z problemami chorobowymi, ale członek społeczności. Należałoby oczekiwać, że troska i wyobraźnia prawodawcy zapewnią wypracowanie właściwych regulacji także dla takich osób – ułatwiając im codzienne życie i integrację z otoczeniem społecznym.

Niestety praktyka jest inna. Obowiązujące w naszym kraju akty prawa w nikły sposób ułatwiają projektowanie dla osób z różnymi stopniami niesprawności i architekci nawet przy dobrej chęci nie uzyskują wystarczającego wsparcia z tej strony. A przecież projektantowi trudno często samodzielnie stwierdzić, czy zaspokaja realne potrzeby niepełnosprawnych osób i tworzy utylitarne obiekty, czy tylko spełnia wymagania oderwanych od życia przepisów. Problem nie dotyczy tylko pojedynczych przypadków, lecz z każdym rokiem staje się coraz bardziej powszechny.

Przyszłość, która czeka każdego

Niechcianym rezultatem rozwoju cywilizacji jest wzrost liczby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i nie-w-pełni-sprawnościami. Wybiórczy rozwój niektórych gałęzi medycyny skutkuje tym, że najprawdopodobniej każdego z nas czeka nie tylko dłuższe życie, ale także krótszy lub dłuższy okres, kiedy fizyczność naszego organizmu będzie odbiegać od oczekiwań i wcześniejszych przyzwyczajeń.

  • Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych, wynosiła w Polsce 4,7 mln, co stanowiło 12,2% ludności kraju.
  • Według prognoz GUS liczba osób w wieku 65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13% populacji) do 8,35 mln w 2035 roku (23% populacji).
  • Według prognoz zawartych w raporcie demograficznym Komisji Europejskiej udział ludzi w wieku 65 lat i więcej w ogóle populacji UE27 w 2040 r. wyniesie 20%, a w 2060 r. zwiększy się do 30%.
  • Na podstawie danych szacunkowych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie mamy już 650 mln osób w różny sposób niepełnosprawnych.

Czarne dziury regulacji

Coraz szerszemu kręgowi osób niepełnosprawnych w naszym kraju oferujemy skromny zbiór regulacji, mających powodować poprawę zarówno dostępności do obiektów budowlanych, jak i warunków ich użytkowania. Inwentaryzacja podstawowych przepisów pokazuje, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 6 miejscach enigmatycznie wspomina o osobach niepełnosprawnych. Istotny jest art. 5 ust. 1 pkt 4 mówiący, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając „niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich”. Co oznacza „niezbędne” przepis nie wspomina.


 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
I Ty zostaniesz nie-w-pełni-sprawny! I Ty zostaniesz nie-w-pełni-sprawny!
Rzadko widzimy nie-w-pełni-sprawne osoby w potyczkach z „barierami architektonicznymi". Czy dzieje się tak dlatego, że nasza przestrzeń jest przyjazna, czy też jest takie nagromadzenie utrudnień, że ludzie mniej sprawni zmuszeni są do pozostania w domach?
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#40
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.