OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
|  WARUNKI TECHNICZNE 2014 |  |
|_#39ZA

 

 

WuTe, architekcie!
Część 3: przeszklenia
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W trzeciej edycji panelu Z:A dotykamy tematu przeszkleń: szkła, szyb, profili, okien. W wymianie opinii i doświadczeń udział wzięła trójka reprezentantów tej branży. Nie sygnalizują obaw o ograniczenia w wielkości przeszkleń, twierdzą, że nadal projektować można ściany niemal w całości przeszklone. Z rozmowy wynika jednak, że stolarka okienna nie wpływa na wskaźnik energii pierwotnej EP, a przynajmniej nie dostrzega tego żaden z naszych rozmówców.
       
WuTe, architekcie!
       
       

, Z:A: Rozpocznę tradycyjnym już w tym miejscu pytaniem: czy zgodzą się panowie ze stwierdzeniem, że zmiany WT 2014/17/21 sprawią, że „rynek budowlany czeka trzęsienie ziemi”?

> Marcin Szewczuk, Aluplast: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jest istotnym stymulatorem zmian rynku w zakresie oferowanych produktów, ale nie spodziewam się trzęsienia ziemi. Oferta producentów już od wielu lat była rozwijana w kierunku poprawy m.in. właściwości termoizolacyjnych produktów i przepisy nieco odstawały od rynku.

Bardzo pozytywnym aspektem jest w mojej ocenie określenie harmonogramu dalszych zmian wymaganych w przyszłości parametrów, co powoduje że producenci mogą świadomie planować swoje działania w zakresie kształtowania oferty produktowej i dobierać rozwiązania pozwalające na spełnienie tych wymogów. W dłuższej perspektywie powinno to owocować podniesieniem standardu budowlanego, przy jednoczesnym obniżaniu się cen produktów energooszczędnych.

Podobno istnieją jednak „uzasadnione wątpliwości”, że niektóre materiały i technologie budowlane nie będą w stanie spełniać nowych wymagań i zostaną wyparte z rynku, tzn. nie będą stosowane w projektach?

> Szymon Piróg, Pilkington: Trzeba pamiętać, że temat zrównoważonego budownictwa i energooszczędnych materiałów budowlanych jest szeroko dyskutowany od kilku lat. A to skłania do inwestowania w nowe technologie i rozwiązania, które niejednokrotnie przekraczają obecnie obowiązujące wymagania. Jeśli chodzi o rynek stolarki budowlanej to w perspektywie kilku kolejnych lat z pewnością zaobserwujemy dominację szyb dwukomorowych w połączeniu z ciepłymi, wielokomorowymi profilami okiennymi. Takie rozwiązania staną się wkrótce standardem.

> Krzysztof Smolnik, Vetrex: Z pewnością tak. Stosowane dotychczas w stolarce okiennej przeszklenia jednokomorowe (z dwiema taflami szkła) odejdą do lamusa, z uwagi na obniżenie maksymalnych wartości parametrów termoizolacyjności. O ile od stycznia 2014 r. osiągnięcie wartości Uw=1,3, dla większości montowanej w budynkach stolarki wyposażonej w jednokomorowe pakiety szybowe, jest możliwe, chociażby dzięki zastosowaniu powłok 1,0 lub ciepłych, tworzywowych ramek międzyszybowych, to w kolejnym okresie zmian, przewidzianych od stycznia 2017 r., takiej możliwości już nie będzie. Z rynku znikną także wąskie systemy profili okiennych, w których montaż dwukomorowych pakietów szybowych nie jest możliwy. Już teraz stanowią one mały procent w całkowitej sprzedaży stolarki.

> Marcin Szewczuk, Aluplast: Aktualne zaostrzenie wymagań wartości współczynnika przenikania ciepła okien sprawiło, że w przypadku niektórych konstrukcji okien, dla osiągnięcia zakładanych w rozporządzeniu wymaganych parametrów, producenci będą zmuszeni tak konfigurować produkt, by dobierając odpowiednio profile, szyby i ramki „wyjść” na zakładaną wartość współczynnika Uw.

Wydaje się również, że kończą się czasy, gdy np. przy zastosowaniu jednego rozwiązania konstrukcyjnego w zakresie profili okiennych można było zrealizować praktycznie wszystkie konstrukcje. Nakładając na to jeszcze oczekiwania projektantów, w postaci np. maksymalizowania powierzchni przeszklonych, coraz większych wymiarów okien czy ograniczenia w postaci zapewnienia odpowiedniej wartości współczynnika przepuszczalności energii, z pewnością producenci okien będą musieli bazować na szerokiej gamie rozwiązań systemowych.

Jakie zatem produkty i technologie mają wpływ na spełnienie nowych warunków izolacyjności termicznej U? Jak to wygląda w przypadku produktów państwa firm? Które cechy i parametry o tym decydują?

> Krzysztof Smolnik, Vetrex: Obecnie zdecydowana większość naszych produktów spełnia wymagania WT odnoszące się do najbardziej restrykcyjnego parametru izolacyjności cieplnej dla przegród zewnętrznych. A jeśli produkt takich wymagań nie spełnia – to na jego etykiecie umieszczana jest odpowiednia informacja wraz z zapisem o przeznaczeniu wyrobu, np. wyłącznie do pomieszczeń nieogrzewanych, nieobciążonych specjalnymi wymaganiami. Tym samym można potwierdzić, że prawidłowy dobór produktów, uwzględniający ich wyposażenie oraz dedykowane miejsce montażu, pozwala nie tylko wypełnić zaostrzone przepisy, ale również zdecydowanie poprawić parametry izolacji termicznej w stosunku do wymagań WT 2014.

Najlepsze efekty przynosi zastosowanie w budynku energooszczędnych systemów okiennych opartych na profilach ze specjalnymi wkładkami izolacyjnymi z EPS, zamkniętymi w ramach okiennych i wyposażonych w dwukomorowe pakiety szybowe, a także prawidłowy montaż jedną z tzw. ciepłych metod, zapewniających wysoką izolacyjność termiczną.

> Marcin Szewczuk, Aluplast: Z perspektywy producentów profili PVC można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian w celu poprawy izolacyjności termicznej. Pierwsze, „klasyczne” podejście, to głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór. Odbywa się to obecnie głównie poprzez łączenie coraz szerszych, wielokomorowych profili z pakietami trzy-, a nawet już czteroszybowymi.

Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania skierowane na zmiany w konstrukcji profili i technologii produkcji okien, związane m.in. z eliminowaniem z profili wzmocnień stalowych, negatywnie oddziaływujących na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania szyb, wykorzystaniem w produkcji profili materiałów kompozytowych, wypełnianiem profili materiałami izolacyjnymi.

Zwróciłbym jednak uwagę, że przy pierwszej metodzie, wraz z poprawą parametrów cieplnych okien, zdecydowanemu zwiększeniu ulega również ciężar skrzydeł. A większy ciężar, to z jednej strony dodatkowe obciążenie ludzi odpowiedzialnych za ich produkcję oraz montaż, z drugiej – często także wyższe koszty transportu, i wreszcie również pojawiające się dosyć często problemy eksploatacyjne związane z użytkowaniem dużych i ciężkich okien.

> Szymon Piróg, Pilkington: Generalnie, aby spełnić zaostrzające się wymagania, producenci okien będą musieli stosować szyby zespolone o coraz lepszych parametrach i wykorzystywać nowe powłoki niskoemisyjne, zapewniające doskonałą izolację cieplną. W asortymencie szkła marki Pilkington mamy wiele takich produktów.

Na dzisiaj ciekawym rozwiązaniem może być jednokomorowa szyba zespolona o współczynniku Ug = 0,9 W/m²K. Pozwala ona na osiągnięcie wymaganego parametru dla całego okna (tj. Uw = 1,3 W/m²K), przy czym jej waga jest znacznie niższa niż w przypadku szyb dwukomorowych. Jednak w kolejnych latach, jak już wspomniano, w następstwie dalszego obniżania wartości współczynnika Uw, to właśnie szyby dwukomorowe staną się produktem standardowym. W tym segmencie możemy już teraz zaproponować szyby o współczynniku Ug = 0,5 W/m²K, a nawet 0,4 W/m²K. Dla poprawy parametru Uw dla całego okna w szybach zespolonych możemy również stosować tzw. ciepłą ramkę, ze specjalnego tworzywa, która redukuje zjawisko mostka termicznego.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
WuTe, architekcie! Część 3 WuTe, architekcie! Część 3
W trzeciej edycji panelu Z:A dotykamy tematu przeszkleń: szkła, szyb, profili, okien. W wymianie opinii i doświadczeń udział wzięła trójka reprezentantów tej branży. Pytamy między innymi, czy architekci powinni obawiać się wpływu WT na wielkość przeszkleń.
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#39
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.