OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
|  WARUNKI TECHNICZNE 2014 |  |
|_#37  ZA

 

WuTe, architekcie!
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Do wymiany zdań na temat znowelizowanych WT2014 zaprosiliśmy przedstawicieli rynku materiałów budowlanych specjalizujących się w tematyce energooszczędności. Jakie spojrzenie reprezentują, na jakie kwestie zwracają uwagę, czy z ich pomocą łatwiej będzie spełnić warunki U oraz EP?
       
WuTe, architekcie!
       
       

Sebastian Osowski, Z:A: Czy zgodzicie się państwo ze stwierdzeniem, że zmiany WT2014/17/21 sprawią, że „rynek budowlany czeka trzęsienie ziemi”?

> Marcin Gasiński, Aereco Wentylacja / Moim zdaniem trzęsienie ziemi nas nie czeka. Założenia zmian w rozporządzeniu były dyskutowane od ponad roku przed ich wejściem w życie. Niedobrze się stało, że ministerstwo nie chciało ujawnić opracowania, stanowiącego podstawę do zaproponowanych wskaźników. Zrobiono to dopiero po przyjęciu ostatecznych zmian. Kolejnym minusem są opóźnienia we wprowadzeniu nowego rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania charakterystyki energetycznej budynków.
Najistotniejszą zmianą w rozporządzeniu WT jest konieczność jednoczesnego spełnienia wymagań w zakresie ochrony cieplnej oraz maksymalnych wartości wskaźnika EP dla określonego rodzaju budynku. Zapowiedź wymagań, jakie mają obowiązywać w kolejnych latach pozwoli na lepsze przygotowanie całego rynku budowlanego. Należy dyskutować, czy planowane wielkości wskaźnika, mające obowiązywać w kolejnych latach 2017 i 2021 (2019) zostały określone na odpowiednim poziomie. Rok 2014 i 2015 należy traktować jako poligon sprawdzający możliwość spełnienia także tych przyszłych wymagań. Myślę, że ministerstwo powinno gromadzić dane o wartościach EP budynków, dla których udzielane jest pozwolenie na budowę, oraz tych oddawanych do użytkowania. Pamiętajmy, że rozporządzenie WT można zmienić przed 2017 rokiem. Reasumując, zmiany duże, ale nic się nie zawali.

> Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, Fakro / Zmiany WT oczywiście wpłyną na rynek, ale jest to naturalna ewolucja i naturalny rozwój rynku budowlanego. Takie zmiany dokonują się już od wielu lat, a my dążymy do budownictwa, które będzie zbilansowane pod względem energetycznym. Należy zauważyć, że już teraz świadomość społeczeństwa wzrasta w kontekście energooszczędności i coraz częściej inwestorzy stosują materiały, które spełniają wymagania nowych WT. W budownictwie mieszkaniowym wprowadzenie tych wymagań tylko przyspieszy trend na „ciepłe budowanie”.

> Wojciech Szczepański, SSO / Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń / Uważam, że „trzęsienie ziemi” to zbyt radykalne stwierdzenie. Już od dawna było wiadomo, że wymogi w dziedzinie energooszczędności budynków będą stopniowo zaostrzane. Duża część projektantów, jeszcze przed wejściem w życie podwyższonych wymagań w tym zakresie, stosowała rozwiązania zapewniające znacznie wyższy standard niż minimum wyznaczane w WT. Obecne zapisy gwarantują, że powstające w przyszłości budynki będą miały coraz lepsze parametry, a jednocześnie będą bardziej ekonomiczne w eksploatacji.

> Konrad Witczak, SNB / Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki / Warto przy tym zauważyć, że już istnieją w Polsce przykłady budynków, które swoimi parametrami dorównują lub przekraczają wymagania zdefiniowane od 2021 roku. Dodatkowo, nowe Rozporządzenie o WT przedstawia harmonogram zmian wymagań przez najbliższe 7 lat, przygotowując w ten sposób całą branżę do tzw. standardu NZEB (budynek o niemal zerowym zużyciu energii) – wymagania od roku 2021. Są biura projektowe, które już dzisiaj projektują budynki tak, aby spełniały wymagania na 2017 czy 2021 rok.

> Przemysław Zawodny, Ruukki / Cóż... Ja jednak zgadzam się ze stwierdzeniem o „trzęsieniu ziemi”. Jeśli bowiem wziąć pod uwagę budownictwo inne niż tylko mieszkaniowe, to nowe WT stawiają poprzeczkę niezwykle wysoko, a wymagania dotyczące zachowania maksymalnej wartości izolacji termicznej Uc przegród, przy jednoczesnym warunku spełnienia maksymalnego poziomu zapotrzebowania na energię pierwotną EP, spowoduje wielkie problemy już na etapie projektowania. Zmieni to również podejście do samego etapu budowy, jak i oddania budynku do użytkowania. Myślę, że podobnie jak na innych rynkach europejskich powszechne staną się badania szczelności obiektów.

2. Podobno istnieją „uzasadnione wątpliwości”, że niektóre materiały i technologie budowlane nie będą w stanie spełniać nowych wymagań i zostaną wyparte z rynku, tzn. nie będą stosowane w projektach? Czy może tak się stać? Jakich materiałów i technologii zaczniemy unikać? Dlaczego?

> Przemysław Zawodny, Ruukki / Tak, wątpliwości istnieją. Wykonaliśmy już nawet w naszej firmie pewne analizy materiałów budowlanych. Zaczynamy mówić o budownictwie wysoko szczelnym, a w związku z tym wentylacja grawitacyjna na obiektach kubaturowych raczej nie ma racji bytu. Dodatkowo rosnące wymagania odnośnie U na dachach zaczyna wypierać z nich płyty warstwowe z wełną mineralną. Aby spełnić nowe WT, tradycyjny materiał izolacyjny będzie musiał być coraz grubszy. Pojawią się więc nowe, lepsze materiały izolacyjne szczególnie potrzebne w miejscach, gdzie grubość izolacji musi być bardzo mała. W innych miejscach izolacja po prostu będzie grubsza. Jeżeli miałbym jeszcze wskazywać inne technologie to powiedziałbym o standardowych bramach rolowanych – niestety nie są one szczelne, a taki parametr zaczyna w budownictwie kubaturowym być coraz bardziej istotny.

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#37
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.