OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| REDAKCJA ZA  |
|_#37  ZA

 

 

Dylemat energii pierwotnej
/// Sebastian Osowski

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Zapraszam do lektury Z:A_#37
       
Dylemat energii pierwotnej
       
       

Tym razem nie napiszę o zawartości największej części wydania Z:A, w którym obracamy się wokół tematów związanych ze słowem „publiczne”: zamówienia publiczne, budynki użyteczności publicznej, miejsca publiczne... lecz o kilkunastu stronach, które znajdziecie pod koniec numeru.

Trwające kilka ostatnich tygodni rozmowy i konsultacje prowadzone przez redakcję Z:A i Komisję ds. Legislacji IARP z gronem ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach energooszczędności, owocują publikacją artykułów oznaczonych czarno-żółtą okrągłą ikoną „WT” (patrz: strona 093). Zanim jednak zaproszę Czytelników Z:A, a w szczególności architektów IARP, do lektury tego materiału, chcę zwrócić uwagę na dwie zasadnicze puenty, dotyczące wprowadzonej nowelizacją konieczności spełnienia dwóch warunków łącznie, a nie alternatywnie.

Warunek 1: współczynnik izolacyjności termicznej U.

Wydaje się, że weryfikacji współczynnika U nikt się nadmiernie nie obawia. Tutaj problemów raczej nie będzie. Większość producentów uwzględniła zmiany przepisów i proponuje produkty/rozwiązania o odpowiednich parametrach. Architekci z tą częścią Warunków sobie radzili i radzą – sami lub z pomocą konsultantów. Nie oznacza to, że nie będziemy pisać o izolacyjności budynków, lecz ze względów praktycznych w piewszej kolejności zajmujemy się trudniejszym warunkiem numer 2.

Warunek 2: wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP.

Warunek EP budzi wątpliwości i ta kwestia interesuje nas w tym wydaniu Z:A najbardziej. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że dla jego spełnienia niezbędne będzie zintegrowane projektowanie i utworzenie modelu energetycznego budynku już na etapie wczesnej koncepcji projektu architektonicznego. Obawy wywołują jednak:

a) niejednoznaczne powiązanie parametrów budynku i elementów budynku, które opracowuje zespół projektantów z uzyskiwanym wynikiem zapotrzebowania na energię pierwotną,

b) bardzo rygorystycznie ustalone graniczne wskaźniki EP, w szczególności dla budynków użyteczności publicznej, które
(oprócz obiektów opieki zdrowotnej) znalazły się w 1 tylko kategorii, z wymaganą cząstkową wartością EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
EPH+W = 65 kWh/m2rok.

Już w 2012 roku Izba Architektów przedstawiła Ministerstwu swoje stanowisko wraz ze szczegółową analizą problemu. Dzisiaj wracamy do tematu. Może on bowiem oznaczać, że w praktyce – nawet pomimo spełnienia warunków izolacyjności przegród, wdrożenia zintegrowanego projektowania oraz zastosowania wszelkich nowoczesnych technologii i nieodnawialnych źródeł energii – nie uda się zaprojektować, czyli nie uda się uzyskać pozwolenia na budowę, np. szkoły, szpitala, przychodni lekarskiej, obiektu handlowego, pływalni. A nawet domu jednorodzinnego opalanego popularnym ekogroszkiem...

Zapraszam do lektury i efektywnego energetycznie poszerzania wiedzy.

 

Sebastian Osowski
redaktor naczelny Z:A

 
Polecamy lekturę Z:A_#37
Zamów Z:A drukowany
Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.