OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
|  PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE ZA  TEMAT SPECJALNY |
|_#37  ZA

 

Energooszczędny system
na nowe czasy
/// dr inż. Przemysław Zawodny /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Rosnące ceny energii i zmiany klimatyczne spowodowały, że inwestorzy coraz bardziej interesują się budownictwem energooszczędnym i pasywnym. Na to zainteresowanie ma wpływ także fakt, że wszystkie kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do zmian prawnych dotyczących warunków technicznych dla budownictwa. W Polsce część tych zmian weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku. Z myślą o nowych wymaganiach firma Ruukki opracowała system energooszczędnej obudowy z płyt warstwowych Energy.
       
Energooszczędny system na nowe czasy
       
       

Na początku roku weszła w życie nowelizacja Warunków Technicznych, będąca wynikiem implementacji Dyrektywy EPBD 2010/31/UE. Z pewnością w najbliższym czasie możemy się więc spodziewać wzmożonego zainteresowania energooszczędnością budynków, a zatem również wspomagającymi ją materiałami i technologiami budowlanymi.

Bardzo ważną zmianą w nowych warunkach technicznych jest zapis, że wymogi w zakresie ochrony cieplnej uznaje się za spełnione, jeśli zapewniony jest odpowiedni współczynnik izolacyjności termicznej U przegród zewnętrznych i jednocześnie spełniony jest wymóg zapotrzebowania energii pierwotnej EP przez budynek. Dotychczas można było spełniać te warunki zamiennie.

Równocześnie rozporządzenie znacząco zmniejsza wartości U oraz EP i wskazuje, że warunki będą ulegały dalszemu zaostrzaniu w latach 2017 i 2021.

Nie tylko izolacja, wentylacja też

Projektując nowy budynek kubaturowy (np. halę magazynową czy produkcyjną), po doborze wszystkich elementów przegród zewnętrznych (okna, drzwi itd.), należy wykonać pełny bilans energetyczny obiektu. Może z niego wynikać, że budynek nie spełnia wymagań dotyczących EP, choć wszystkie jego elementy zostały wybrane poprawnie pod względem współczynnika U. W takiej sytuacji jeden lub kilka elementów można zamienić na elementy o zdecydowanie lepszych parametrach niż zakładają WT. Warto jednak pamiętać, że możliwości oszczędzania wynikające z samego pogrubiania izolacji termicznej są ograniczone. Zdecydowanie więcej możliwości optymalizacji daje nam ograniczanie strat wynikających z wentylacji kontrolowanej
i niekontrolowanej budynku. Zostało to uwzględnione w nowych WT i aktualnie wentylacja mechaniczna jest obarczona wymogiem przynajmniej 50% odzysku ciepła.

Wpływ szczelności na EP

Rozważmy modelowy budynek przemysłowy, którego parametry zestawiono w tabeli 1. Dla tak zdefiniowanego obiektu wykonano obliczenia energii pierwotnej EP, analizując jej wartości przy zmianie grubości izolacji termicznej – wyniki przedstawia wykres 1. Widać na nim jednoznacznie, że spełnienie minimalnych wymagań odnośnie izolacyjności termicznej (wełna mineralna 20 cm) nie gwarantuje uzyskania EP na wymaganym poziomie (120,66 kWh/m2·a wobec wymaganych 110).
Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji może być zwiększanie grubości izolacji np. na dachu. Drugim, zdecydowanie efektywniej poprawiającym bilans energetyczny, będzie zwiększenie szczelności obudowy – czyli ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza. Na wykresie widać to wyraźnie.
Nowe warunki techniczne regulują parametr infiltracji zakładając, że dla wentylacji grawitacyjnej kształtuje się on na poziomie n50=3 [h-1] (3-krotność wymian powietrza w danej kubaturze), a wentylacja mechaniczna na poziomie 1,5 [h-1]. Doszczelniając obiekt możemy uzyskać zdecydowanie niższy wynik końcowy zapotrzebowania na energię pierwotną, niż zwiększając grubość izolacji. I to przy o wiele niższym nakładzie inwestycyjnym.

System z gwarancją szczelności

W oparciu o wynikającą z powyższej analizy wiedzę, zaawansowane testy szczelności oraz 40-letnie doświadczenie produkcyjne, firma Ruukki opracowała system energooszczędnej obudowy z płyt warstwowych Energy, który składa się z następujących elementów:

  • płyta warstwowa Energy – produkowana w bardziej rygorystycznych warunkach oraz wyposażona w specjalne uszczelki w zamkach,
  • zestaw specjalnych akcesoriów montażowych,
  • nowe wysoko szczelne detale montażowe,
  • narzędzia obliczeniowe do wstępnej kalkulacji poziomu EP w budynkach kubaturowych.

Ruukki proponuje dwa warianty systemu obudowy warstwowej Energy:

  • Plus (poziom szczelności n50 ≤1,3 [h-1]),
  • Premium (0,6≤n50≤0,9 [h-1]).

W wariancie Premium Ruukki udziela gwarancji szczelności – jeżeli deklarowany poziom szczelności nie zostanie osiągnięty, wówczas firma zwróci różnicę pieniężną między standardowym systemem obudowy a systemem Energy. W celu weryfikacji poziomu szczelności klient musi zorganizować badanie szczelności na własny koszt. Ruukki proponuje natomiast pomoc w zorganizowaniu testu i wsparcie merytoryczne.

Ze względu na znaczenie prawidłowej instalacji systemu, firma oferuje również system szkoleń i certyfikacji firm montażowych.

 

Obiekty referencyjne

Wśród obiektów dotychczas zbudowanych na bazie systemu Energy nie zdarzyło się, aby gwarantowany maksymalny współczynnik szczelności nie został osiągnięty. Za przykład mogą tutaj posłużyć dwa zrealizowane obiekty i osiągnięte w nich poziomy szczelności – centrum logistyczne Itella w Finlandii oraz centrum handlowe Ikea we Wrocławiu. Ten drugi obiekt to jednocześnie największy budynek zrealizowany w systemie Ruukki Energy w Polsce. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 50 000 m2, natomiast powierzchnia obudowy 12 000 m2. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym we Wrocławiu jest również montaż kasetonów elewacyjnych do płyt warstwowych – system Ruukki Forma.

***

Nowe warunki techniczne stawiają projektantom poprzeczkę niezwykle wysoko . Nie ulega wątpliwości, że sposoby projektowania i budowania obiektów przemysłowych, magazynowych i handlowych muszą bardzo mocno się zmienić. Ułatwieniem może okazać się szukanie energooszczędnych rozwiązań oferowanych przez producentów. Pionierem we wdrażaniu takich systemów i komponentów budowlanych jest firma Ruukki, która już od kilku lat rozwija swoją ofertę pod kątem wymogów efektywności energetycznej budynków. Koniec artykułu


Na zdjęciu: Centrum logistyczne Itella w Finlandii.
Powierzchnia obudowy płatami warstwowymi wynosi 20 tys. m2. Wynik testu n50 = 0,15 [h-1]

> przemyslaw.zawodny@ruukki.com


 
Polecamy lekturę Z:A_#37
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.