OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA  |
|_#37  ZA

Deregulacja: udział Izby Architektów
w pracach legislacyjnych nad dostępem do zawodu

/// arch. Piotr Gadomski, architekt IARP,
przewodniczący Komisji ds. Legislacji KR IARP
/// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

W okresie ostatnich miesięcy nastąpiło znaczne przyspieszenie prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Niniejszy tekst stanowi sprawozdanie z działań IARP w zakresie projektu tzw. ustawy deregulacyjnej II transzy.
       
Deregulacja: udział Izby Architektów w pracach legislacyjnych nad dostępem do zawodu
       
       

Izba Architektów RP, jako reprezentant środowiska zawodowego, od początku brała udział w pracach komisji sejmowej zajmującej się regulacjami dotyczącymi zawodu architekta. Przyspieszenie prac komisji spowodowało zwiększone zaangażowanie Krajowej Rady IARP ze względu na konieczność uczestniczenia w kolejnych obradach.

W okresie przełomu roku 2013/2014 prace te miały charakter stały i były prowadzone przez Prezydium Krajowej Rady w osobach prezesa arch. Wojciecha Gęsiaka i sekretarza arch. Waldemara Jasiewicza, przy współpracy mec. Marty Strzelak, kol. arch. Borysława Czarakcziewa (przewodniczącego Małopolskiej OIARP) oraz piszącego te słowa.

Efektem prac Komisji Nadzwyczajnej jest przyjęta przez Sejm RP w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawa o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych. Ustawa zakłada przynależność architektów – absolwentów I oraz II stopnia nauczania na kierunku architektura do Izby Architektów.
Dotychczas licencjaci tego kierunku, chcąc wykonywać swoje uprawnienia ograniczone musieli należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności architektonicznej oraz nowowprowadzone uprawnienia łączone (projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej) także będą nadzorowane przez IARP (dotychczas PIIB).

Należy wskazać, że architekci chcący wykonywać niektóre elementy zawodu inżyniera w ramach ograniczonych uprawnień konstrukcyjnych będą musieli – tak jak obecnie – należeć do PIIB. W ten sposób Izby uzyskują rzeczywistą kontrolę nad wykonywaniem zawodu, zarówno przez architektów, jak i inżynierów wykonujących niektóre elementy zawodu architekta. Symetrycznie sytuacja taka zachodzi także w przypadku nadzoru nad wykonywaniem zawodu inżyniera. Dla ograniczonych uprawnień w tych zakresach nadanych przed 1995 rokiem utrzymano dotychczasowe regulacje.
Należy podkreślić, że obecna wersja ustawy gwarantuje wszystkim absolwentom architektury, niezależnie od ukończonego stopnia studiów oraz zakresu samodzielnej funkcji technicznej (kierowanie robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej), możliwość wykonywania zawodu w ramach przynależności do IARP, co było celem Izby od co najmniej 2 kadencji. Sprawowanie całościowej pieczy nad wykonywaniem zawodu architekta przez IARP w zakresie od nieograniczonego projektowania, aż po kierowanie robotami – spowoduje rzeczywisty powrót architektów na budowy.

Trzeba przy tym wspomnieć o pilnych wyzwaniach stojących przed odpowiednimi Komisjami Kwalifikacyjnymi: nadawanie uprawnień ograniczonych, nadawnie uprawnień do kierowania i uprawnień łączonych.

***

Skupienie uwagi na ustawie deregulacyjnej II transzy nie ograniczało zainteresowania IARP zapisami III transzy ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych. W toku konsultacji społecznych złożyliśmy uwagi do zapisów odnoszących się do funkcjonowania rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służb konserwatora zabytków. Uzyskaliśmy w toku konsultacji akceptację naszej propozycji o objęciu rzeczoznawców obowiązkowym ubezpieczeniem OC od prowadzonej działalności. W zakresie funkcjonowania stanowiska WKZ złożyliśmy wniosek o wprowadzenie zapisu, aby Wojewódzki Konserwator Zabytków z obowiązku posiadał wykształcenie z zakresu architektury i budownictwa.Koniec artykułu


> gadomski@izbaarchitektow.pl


 
Polecamy lekturę Z:A_#37
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.