OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE ZA PROMOCJA |
|_#36  ZA

 

Polski system
do zarządzania pracownią
/// inż. Piotr Bilon /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Proces projektowania i realizacji inwestycji wymaga dziś od firmy architektonicznej ciągłego rozwoju i stałego dążenia do podnoszenia efektywności i konkurencyjności procesu projektowania. Na polskim rynku właśnie pojawiło się rozwiązanie służące do sprawniejszego zarządzania pracownią projektową – system Wayman oferowany w Polsce przez wyłącznego dystrybutora, firmę AEC Design Sp. z o.o. z Warszawy. przez firmę Wayman Sp. z o.o. z Gdańska (aktualizacja: 30.05.2016).
       
Muzyka w najlepszym świetle
       
       

Zauważalną tendencją w zagranicznych pracowniach architektonicznych jest wdrażanie nowych, zaawansowanych narzędzi i technologii do wspierania projektowania (BIM), wymiany i archiwizacji danych (PDM), planowania i realizacji projektów (EPM), a także rozbudowywanych systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstw (ERP). Podstawowym wyzwaniem wynikającym z konieczności zintegrowania kilku produktów w jedną całość, uzupełniającą i wspierającą proces projektowania w technologii BIM, jest zapewnienie niezakłóconej pracy różnych, niepowiązanych ze sobą programów.

Elastyczny Wayman
Warto zatem zapoznać się z nowym rozwiązaniem służącym do zarządzania firmą architektoniczną – stworzonym nad Wisłą systemem Wayman. Charakteryzuje go duża elastyczność w dopasowaniu się do specyfiki biura projektowego. Program jest gotowy do natychmiastowego uruchomienia, a proces jego wdrożenia nie zakłóca ani pracy firmy, ani realizowanych prac projektowych.

Wayman pozwala odwzorować strukturę firmy i sieci jej podwykonawców, a także zapewnia pełną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w pracy biura architektonicznego, z uwzględnieniem ich specyfiki na każdym etapie. Program posiada funkcjonalność pozwalającą na stosowanie systemu już na etapie przygotowania wycen, planowania prac projektowych, prowadzenia ustaleń i negocjacji z inwestorem oraz podwykonawcami branżowymi.

Równowaga projektu architektonicznego
Kolejną ważną funkcjonalnością programu jest planowanie i realizacja prac projektowych. W obszarze tym pozwala on na utrzymanie w równowadze głównych parametrów każdego projektu czyli: terminów (czas), finansów oraz zasobów (projektanci i podwykonawcy zewnętrzni), przy stałym zagwarantowaniu stosowania procedur utrzymania najwyższej jakości prac projektowych. Planowanie i definicja poszczególnych zadań projektowych wspierane są przez zastosowanie Uniwersalnego Spisu Dokumentacji, który pozwala na błyskawiczną definicję zadań i „kamieni milowych”. Podejście do sprawy planowania i definicji projektów w programie koncentruje się na aspekcie zarządzania zmianami, które w sposób konsekwentny wywoływane są przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji. Rozwiązanie pozwala zatem na szybkie implementowanie zmian i opracowywanie wariantów oraz reagowanie na zmiany w obciążeniu zasobów wywołane przerwami w realizacji projektów lub koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych w wyniku np. zmiany koncepcji.

Kontrola kosztów i język branżowy
W obszarze zarządzania finansami Wayman na bieżąco gromadzi informacje o wszystkich składnikach kosztów firmy architektonicznej i odpowiednio przyporządkowuje koszty do poszczególnych etapów. Każdy koszt może zostać wyeksportowany do programu księgowego w celu prawidłowego rozliczenia. Wymiana danych pomiędzy systemem a programami służącymi do rozliczeń księgowych jest obustronna.

Realizacja projektów w Wayman, w każdym obszarze, włączając w to zarządzanie podwykonawcami, opiera się na stale powtarzanym cyklu następujących po sobie etapów. Jest to zgodne z międzynarodowymi standardami zarządzania, przy czym Wayman pozwala na stosowanie języka branżowego, składni zrozumiałej dla całej firmy. Jest to znaczące ułatwienie, odróżniające ten system od tych opartych o normy ISO, napisanych językiem normy, co czyni je często niezrozumiałymi. Cechą wyróżniającą system jest również możliwość łatwego dostosowania go do potrzeb. Koniec artykułu


Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować
do wyłącznego dystrybutora firmy AEC Design: Tel. 22 746 05 30


> info@aecdesign.pl


Aktualizacja z dnia 30.05.2016:
Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować
bezpośrednio do firmy Wayman:
> telefon: 504 512 509
> kontakt@wayman.software


 
Polecamy lekturę Z:A_#36
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.