OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| RELACJE |  |
|_05/2013  ZA

 

 

Gala finałowa i laureaci
Przeglądu Z:A:Award '2013

/// Sebastian Osowski, redakcja Z:A /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Podczas uroczystej Finałowej Gali, która odbyła się 25 października w Pałacu Łochów w okolicach Warszawy, ogłosiliśmy oficjalny werdykt profesjonalnej Komisji honorujący 5 głównych laureatów pierwszej edycji Przeglądu Z:A:Award. Przedstawiliśmy także 22 projekty nominowane przez Komisję Przeglądu i podaliśmy nazwiska architektów – autorów prac nagrodzonych w plebiscycie publiczności oraz nazwiska 13 osób, których uzasadnienia do oddanych w plebiscycie głosów zostały uznane za najciekawsze.
       
Gala finałowa i laureaci Przeglądu Z:A:Award '2013
       
       

Pamiętam, że czułem się niezmiernie uroczyście mogąc stanąć przed gronem współautorów Przeglądu Z:A:Award. Jako redaktor naczelny Zawodu:Architekt i sekretarz organizacyjny przeglądu miałem bowiem świadomość, że współautorami tego wieczoru była nie tylko redakcja Z:A jako tytularny partner medialny, Izba Architektów RP jako patron merytoryczny oraz firmy LG i Etis jako mecenasi. Ale przede wszystkim byli nimi architekci, autorzy projektów zgłoszonych do pierwszej edycji Przeglądu.
Okolicznościowego otwarcia wieczoru przy dźwiękach muzyki fortepianowej dokonali Kevin Kim, dyrektor LG Electronic Polska oraz Leszek Kuczyński, prezes spółki Etis. Powitani zostali arch. Sławomir Żak, wiceprezes IARP ds. wewnętrznych i jednocześnie członek Komisji Przeglądu, arch. Tomasz Tomaszewski, wiceprezes IARP ds. zewnętrznych, prof. arch. Marian Fikus, przewodniczący Komisji Przeglądu, arch. Leszek Horodyski, przewodniczący Lubuskiej Okręgowej IARP, a także państwo Grochowscy, gospodarze Pałacu Łochów i wszyscy, którzy zagościli tego dnia w jego progach.

Kiedy po oficjalnym obiedzie przeszliśmy do sali widowiskowej i przejąłem mikrofon oraz prowadzenie ceremonii, miałem okazję, by osobiście podziękować wszystkim obecnym architektom za udział w Przeglądzie i przybycie na finał oraz odczytać fragmenty listu gratulacyjnego przesłanego na ręce prezesa IARP przez ministra Janusza Żbika (MTBiGM). Minister napisał w nim m.in. „serdecznie gratuluję (...) organizacji tegorocznej edycji Przeglądu Zawód:Architekt:Award (...). Gratuluję też wszystkim którzy zgłosili swoje prace, zostali zakwalifikowani, a szczególnie tym, którzy zostali uhonorowani w tegorocznej edycji. Celem przeglądu jest promocja cenionych najwyżej w profesjonalnym środowisku architektów wartości współtworzenia dorobku kulturowego, szacunku do przestrzeni i estetyki. Cieszę się, że zainteresowanie przeglądem świadczy o tym, że wartości te – choć potrzebują stałej ochrony ze strony władz publicznych oraz samorządu zawodowego – znajdują także uznanie w przestrzeni debaty publicznej (...)”. Minister przypomniał także o trwających w resorcie pracach nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz planach powołania międzyresortowego zespołu do opracowania „Polskiej Polityki Architektonicznej”.

Zanim na multimedialnym ekranie zaprezentowaliśmy 22 projekty nominowane przez Komisję Przeglądu oraz ogłosiliśmy regulaminowych laureatów obydwu etapów: laureatów nagrodzonych werdyktem Komisji oraz zwycięzców internetowego plebiscytu publicznego, przypomniałem o idei przeglądu Z:A:Award oraz drodze do jego zorganizowania...

Gala finałowa i laureaci Przeglądu Z:A:Award '2013

Moja idea moja duma
Wszystko zaczęło się od słowa „duma”. W gronie architektów nie musimy przybliżać znaczenia tego słowa. To oczywiste – każdy autor, każdy twórca, każdy projektant czuje swój osobisty związek z ideą jaką znalazł, stworzył, wypracował. Oczywiście nie wszystkie takie idee mają szansę realizacji. Twórczy element w pracy architekta polega przecież właśnie na szukaniu i rozważaniu różnych wariantów – zawsze bez pewności że to, co wymyślił jest najlepszym rozwiązaniem. I że znajdzie uznanie w oczach potencjalnego inwestora.

Efekt jest oczywisty. Architekci mają w swoich głowach lub szufladach wiele pomysłów na budynki, które z różnych powodów nie doczekały się realizacji. Często są to idee zbyt śmiałe, bądź nie zdarzył się jeszcze inwestor o tak szerokich horyzontach, a czasami po prostu czekają na pojawienie się odpowiedniej technologii. Niezależnie od wszystkiego, możemy powiedzieć, że te projekty łączy jedno: ich autorzy – architekci – są z nich naprawdę dumni. I takie projekty też warto pokazać światu.
Od takich przemyśleń zaczęły się pewnego wiosennego popołudnia 2012 roku nasze (czyli redakcji magazynu Zawód:Architekt) rozmowy z menadżerami firmy LG i firmy Etis. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, od którego wszystko się zaczęło...

Była to idea stworzenia wyjątkowego wydarzenia dla architektów. Jego charakter od samego początku określaliśmy jako otwarty przegląd koncepcji architektonicznych, stanowiących dumę swoich autorów.
Dopracowując tę wizję w ramach kolejnych spotkań i rozmów, postanowiliśmy włączyć się także w ważny dla środowiska architektów dyskurs o dwuetapowości konkursów architektonicznych. Od pewnego czasu w środowisku architektów mówi się, że do oceny jakości i kreatywności myśli twórczej nie są potrzebne nadmiernie rozbudowane opracowania – czasochłonne w przygotowaniu i kosztowne w prezentacji. Dwuetapowy konkurs dla architektów w pierwszej fazie powinien wymagać jedynie projektu koncepcyjnego, ponieważ tyle wystarczy do profesjonalnego przedstawienia oraz recenzji idei. Właśnie dlatego pracę zgłaszaną do Z:A:Award wystarczyło umieścić na jednej planszy i wysłać jako plik PDF nagrany na płytę CD lub DVD.

Przyjmując jako hasło przewodnie: „Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma” chcieliśmy dokonać pozytywnego przeglądu i prezentacji potencjału ideowego polskich architektów wychodząc poza ramy znanych i dość powszechnych konkursów typu „zaprojektuj z użyciem produktów jednego producenta”. Formuła ta nie miałaby szansy realizacji, gdyby nie zaufanie i wsparcie mecenasów. Podziękowania należą się także kolegom architektom zaangażowanym w prace Komisji Przeglądu oraz Izbie Architektów RP za patronowanie merytoryczne na wszystkich etapach realizacji wydarzenia. Już od etapu opracowania regulaminu…

Nieograniczenia regulaminu
Zależało nam nie tylko na otwartej formule ale przede wszystkim na możliwości „ujawnienia” wyjątkowych, nigdzie jeszcze nie publikowanych koncepcji. I to było podstawowe założenie. Zgodnie z Regulaminem udział w Przeglądzie Z:A:Award polegający na przysłaniu swoich projektów mogli wziąć wszyscy architekci posiadający dyplom z tytułem „magister inżynier architekt”. Bez względu na długość doświadczenia zawodowego, posiadanie uprawnień do projektowania, członkostwo w Izbie Architektów RP, czy zaprojektowanie podobnego obiektu w ciągu ostatnich trzech lat.

Ograniczenia polegały jedynie na konieczności zmieszczenia całej idei projektowej na jednej tylko planszy oraz ujęciu detali dokumentujących techniczne możliwości realizacji projektu – teraz lub w przyszłości.

Start i zgłoszenia
Otwarcie pierwszej, debiutanckiej edycji Przeglądu Z:A:Award ogłosiliśmy 20 marca, termin przyjmowania prac ustaliliśmy na 30 maja i przedłużyliśmy go ostatecznie do 6 czerwca 2013 roku. W tym okresie odpowiedzieliśmy na kilkanaście pytań regulaminowych dokonując uszczegółowień i interpretacji regulaminu. Oczywiście niecierpliwie czekaliśmy na dzień 6 czerwca. I z radością witaliśmy w progach redakcji kolejnych kurierów i listonoszy.

Wpłynęło 51 prac projektowych – wyjątkowych i nigdzie wcześniej niepublikowanych. W tym momencie już wiedzieliśmy, że Komisja Przeglądu będzie miała nad czym debatować.

Gala finałowa i laureaci Przeglądu Z:A:Award '2013

Obrady Komisji Przeglądu
Skład Komisji Przeglądu Z:A:Award – i tutaj jeszcze raz szacunek należy oddać mecenasom za zaufanie do naszych propozycji – zdominowali architekci posiadający uprawnienia projektowe. Zawodowy wpływ praktyków odróżnia jednocześnie profesjonalną część Przeglądu od dodatkowego etapu, jaki również zrealizowaliśmy – w formie otwartego głosowania publiczności w plebiscycie internetowym.

Przypomnijmy, że zaproszenie do prac Komisji przyjęli architekci: prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus (przewodniczący komisji), arch. Wojciech Gwizdak (sędzia referent), arch. Sławomir Żak, arch. Piotr Glegoła, arch. Łukasz Zagała oraz arch. Robert Konieczny. Skład Komisji uzupełnili Jarosław Jóźwiak (dyrektor Działu Klimatyzacji LG Electronics Polska), Leszek Kuczyński (prezes firmy Etis) oraz Sebastian Osowski (redaktor naczelny Z:A, sekretarz przeglądu).

Obrady komisji odbyły się we wrocławskim hotelu Puro, przy urokliwej ulicy Włodkowica, gdzie przez dwa dni intensywnie dyskutowano o projektach, a 22 nominowane prace zostały dla potrzeb obrad wydrukowane na planszach 100x70 cm. Taka formuła obrad komisji nie zawsze jest dziś spotykana ze względu na pośpiech, oszczędności i wiele innych czynników. Zwykle architekci nie mają także przewagi głosów, a w wielu konkursach czy przeglądach głosowania odbywają się via e-mail, bez dyskusji i wymiany poglądów w gronie jury, co można jednocześnie uznać za wymiar szacunku dla uczestników.

Przyjęta w Z:A:Award procedura przewidywała kilkuetapowe głosowania w celu dokładnej analizy i podjęcia uzasadnionych decyzji. Pełną anonimowość autorów projektów zapewniliśmy poprzez przekodowanie godeł autorskich na numerację ciągłą 001-051. W pierwszym etapie wyłonionych zostało 17 nominacji elektronicznych, do których (jako indywidualne prawo każdego członka komisji) dołączyło „5 dzikich kart”. Dalsze dyskusje dotyczyły więc 22 projektów, a ich celem było uzyskanie jednomyślności werdyktu.

Gala finałowa i laureaci Przeglądu Z:A:Award '2013

Plebiscyt publiczny
Regulamin Przeglądu Z:A:Award przewidywał dwa odrębne etapy wyłaniania laureatów:
a) przegląd profesjonalny z nagrodami przyznanymi w wyniku obrad Komisji Przeglądu, której skład został przedstawiony powyżej,
b) plebiscyt publiczny z nagrodami przyznanymi w wyniku otwartego głosowania publiczności profesjonalnej (architektów) i nie-profesjonalnej (na czym polegała kolejna otwartość plebiscytu).
Oczywiście plebiscyt publiczny traktowaliśmy przede wszystkim jako formułę promocji efektów pracy, idei i kreatywności architektów, przy z góry przyjętym założeniu, że jego wyniki nie mają wymiaru opinii profesjonalnej lecz demokratycznej opinii publicznej. Ze wszystkimi zaletami i wadami demokracji. Dlatego oglądać prace i głosować mogli tu wszyscy, przyjmując dowolne dla siebie reguły. Warto zaznaczyć, że decyzją Komisji Przeglądu plebiscytowi publicznemu zostały poddane wszystkie prace jakie architekci zgłosili do Przeglądu.

Otwarty Plebiscyt Publiczny Z:A:Award odbywał się na portalu internetowym Z:A pod adresem www.zawod-architekt.pl/award w terminie od 25 września 2013 (godz. 9:01) do 10 października 2013 (godz. 23:59). W ciągu 15 dni oddanych zostało łącznie 2157 głosów. Po ich weryfikacji komisja ustaliła, że liczba prawidłowo oddanych głosów wynosiła 1709.

Laureaci pierwszej edycji Z:A:Award
Nagrodę główną i pierwsze miejsce za pracę pt. „Kryptonim Kopce” zdobył zespół architektów w składzie: arch. Marcin Kropidło, arch. Agata Woźniczkaarch. Mateusz Adamczyk. Młodzi projektanci przedstawili projekt czterech kopców stanowiących wielofunkcyjną hybrydę łączącą funkcję mieszkaniową z przestrzeniami komercyjnymi i rekreacyjnymi oraz z naturalnym zielonym parkiem na ich powierzchni.

Autorska wizja kopców zwróciła uwagę Komisji Przeglądu przede wszystkim uniwersalnością przesłania oraz interesującym rozwiązaniem funkcjonalno-przestrzennym i widokowo-kompozycyjnym. Rozciągnięty trójkąt utworzony przez trasę komunikacyjną i zakole Wisły, zakomponowano strukturą czterech kopców o zróżnicowanym kształcie i gabarytach z dobrze wyreżyserowanymi otwarciami widokowymi na Wzgórze Wawelskie. W uzasadnieniu werdyktu czytamy: „Za inspirującą ideę wielofunkcyjnych struktur przestrzennych w miastach XXI wieku, wywiedzionych z Kopca, praformy mogącej zintegrować Naturę z Kulturą”.

Dwa miejsca drugie zajęły ex aequo prace: „Samotnia” zaprojektowana przez arch. Łukasza Olszewskiego oraz „Kładka pieszo-rowerowa” zespołu arch. Jerzy Hnatinż. Jerzy Bąk.

„Samotnia” zwraca uwagę swoim niezwykle poetyckim klimatem. W werdykcie napisano: „Za umiejętne zbudowanie nostalgicznej i minimalistycznej bryły oddającej wewnętrzne smutki trapiące niejedną duszę w dzisiejszej pędzącej techno-rzeczywistości”. Nostalgii projektu towarzyszy niecodzienny sposób prezentacji – makieta z modelem-rzeźbą, a realizmu potencjalnej realizacji dodaje propozycja konkretnego materiału: betonu izolacyjnego, tworzącego jednowarstwową ścianę bez dodatkowej izolacji termicznej czy tynku.

W projekcie „Kładki” dostrzeżono z kolei możliwości kreowania przez projektantów zupełnie nowych, nieistniejących wcześniej przestrzeni, tworzących nowe wartości. Komisja uzasadniła swoją decyzję jednoznacznie: „Za poszerzenie definicji kładki, która oprócz swojej czysto utylitarnej funkcji transportowej otrzymała funkcję punktu obserwacyjnego i miejsca spotkań ludzi pośrodku krajobrazu”.

Regulaminowe wyróżnienia przypadły dwóm kolejnym pracom. Mecenasi przeglądu wybrali projekt wysokościowca „Podwójna spirala” zespołu w składzie: arch. Wojciech Zabłocki, inż. Wiktor Humięcki oraz arch. Łukasz Smolczewski za „wyjście poza schemat wieżowca w zwartej bryle, studium rozczłonkowania formy przy zastosowaniu prostej idei konstrukcyjnej oraz interesujące wyzwania techniczne do rozwiązania”.

Natomiast Komisja wyróżniła „Mobilny pawilon gastronomiczny” autorstwa arch. Pawła Spychały, motywując swoją decyzję „pragmatycznym ustosunkowaniem się do estetyki wszędobylskich małych form handlowo-gastronomicznych, sezonowo deformujących klimat polskich miast i miasteczek od gór po wybrzeże”.

Laureat głównej nagrody
Opinia o pracy nr 047

Autorska wizja kopców dotycząca konkretnego miejsca (teren hotelu Forum w Krakowie) zwróciła uwagę Komisji Przeglądu przede wszystkim uniwersalnością przesłania. Szczególne położenie miejsca lokalizacji oraz uzyskane bardzo interesujące rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne i widokowo-kompozycyjne tej uniwersalności nie ograniczają. Odwrotnie, podkreślają walory koła – praformy, z której kopce się wywodzą i możliwości jej różnorodnego harmonijnego wkomponowywania w przestrzenie o odmiennych uwarunkowaniach historycznych, geograficznych, klimatycznych, kulturowych...

Skojarzenia terminu kopce z nieskończonym bogactwem form natury (od termitier po niebosiężne Himalaje) i kultury (od igloo i wigwamu przez obiekty kultu zmarłych, wzgórza i kopce pamięci, kopuły władzy i kultu, do erupcji megakopiastych obiektów widowiskowo-sportowych) nasuwają się nieuchronnie, roztaczając kosmiczne bogactwo możliwości kształtowania funkcji i przestrzeni dowolnego wybranego miejsca na Ziemi, bez zatracania jego specyficznych, indywidualnych cech. Te możliwości zostały zobrazowane koncepcją zagospodarowania niezwykłego miejsca: rozciągnięty trójkąt utworzony przez trasę komunikacyjną i zakole Wisły, zakomponowano strukturą czterech wielofunkcyjnych kopców o zróżnicowanym kształcie i gabarytach z dobrze wyreżyserowanymi otwarciami widokowymi na Wzgórze Wawelskie.

arch. Marian Fikus

Oklaski, gratulacje i dalsze atrakcje wieczoru
Po uroczystym wręczeniu nagród, dyplomów, gratulacjach i gorących owacjach przyszedł czas na wieczór atrakcji. Rozpoczęły go architektoniczne opowieści pod hasłem „Od idei do realizacji”. Arch. Robert Konieczny, właściciel pracowni KWK Promes opowiedział o drodze do aktualnie trwającej realizacji Muzeum Przełomów w Szczecinie (Oddział Muzeum Narodowego), natomiast arch. arch. Dorota i Mariusz Szlachcicowie, współwłaściciele i partnerzy pracowni ArC2, przedstawili będące aktualnie w budowie oceanarium Afrykarium na terenie wrocławskiego zoo. Niestety napięty program zmusił nas do odwołania trzeciej prezentacji przygotowanej przez arch. Krystynę Ilmurzyńską, wspólniczkę w pracowni Marek Budzyński Architekt, na temat trwającej realizacji Kampusu Uniwersyteckiego w Białymstoku. W rewanżu publicznie zadeklarowałem, że prezentację Kampusu opublikujemy na łamach Z:A i oczywiście będę się trzymał tej deklaracji.

Dźwięki muzyki już po chwili przeniosły nas do zupełnie innej rzeczywistości. Na parkiecie zagościło zmysłowe tango, po nim najgorętsza brazylijska samba i wreszcie, w towarzystwie płonących pochodni, ze szczękiem mieczy starli się w walce zbrojni rycerze. Po dawce emocji laureaci przeglądu, uczestnicy i wszyscy goście wieczoru mieli okazję do długich rozmów przy grillu i koktajl-barze...

Gala finałowa i laureaci Przeglądu Z:A:Award '2013

Powiedzieli o Z:A:Award
Prof. Marian Fikus,
przewodniczący Komisji Przeglądu:

> Wydaje się, że ważniejsza od oceny poziomu konkursu, która zawsze będzie miała wymiar subiektywny, jest reakcja środowiska zawodowego. To było pierwsze wywołanie. Odpowiedzi mogły być różne, przecież zdarzały się konkursy, na które przychodziły dwie-trzy prace. W przypadku przeglądu „Moja idea, moja duma” pomysł chwycił, środowisko architektów i urbanistów odpowiedziało „tak”. Tym razem organizator i pomysłodawca mogą być dumni. Racjonalne przesłanki wynikające z pierwszego „tak”, zdają się wskazywać, iż ten przegląd ma szansę stać się ważnym zdarzeniem w świecie architektury i nie tylko. Wierzę, że konkurs idei będzie trwał. A jako że wszystko ze wszystkim jest powiązane, to i przesłania, które będzie przekazywał, będą miały wpływ na współtworzenie nowych trendów.

Arch. Marcin Kropidło,
zwycięzca pierwszej edycji Z:A:Award:

> Od momentu kiedy kolega zaprosił mnie do współpracy nad tym pomysłem minęły już 2 lata. W trakcie tego długotrwałego procesu dojrzewał finalny efekt. Mimo że projekt przypomina wizję ze snów, podczas projektowania liczyliśmy się z tym, co jest w naszym kraju realne i biorąc pod uwagę plan miejscowy staraliśmy się stworzyć coś do zrealizowania. Wbrew pozorom stąpaliśmy dosyć twardo po ziemi.

Arch. Łukasz Olszewski, laureat II miejsca:
> Na coś takiego czekałem. Pierwszy raz spotykam się z takim skonstruowaniem konkursu. Na pierwszym miejscu stawia on ideę projektu i przedstawienie osobowości twórcy.

Arch. Sławomir Żak, wiceprezes IARP,
członek Komisji Przeglądu:

> Obserwując twarze obecne podczas Gali nabrałem przekonania, że znakomitą intuicją wykazaliśmy się jako Krajowa Rada Izby Architektów RP, podejmując decyzję o merytorycznym patronowaniu Przeglądowi zainicjowanemu przez izbowe czasopismo. Widząc zarówno twarze doświadczonych koleżanek i kolegów, jak i zdecydowanie młodego pokolenia, znajduję potwierdzenie, że otwarta formuła tego przeglądu sprzyja wymianie myśli i integracji naszego środowiska. A jednocześnie jednoplanszowe prezentacje znakomicie udowadniają, że w konkursach architektonicznych przedstawienie czytelnej idei nie musi pociągać za sobą jednocześnie nadmiaru pracy i kosztów związanych z przygotowaniem szczegółowego opracowania projektowego. Przegląd Z:A:Award ma wszelkie cechy poszukiwania i wypracowywania wzorców i dobrych praktyk – od regulaminu – szanującego prawa autorskie, przez procedurę pracy komisji szanującej wkład pracy uczestników, po zapowiadaną promocję laureatów. Trzymam więc kciuki za jego kolejne edycje.

Nagrody plebiscytu publicznego
I Nagroda: arch. Krzysztof Kazubek
II Nagroda: arch. Marcin Kiendra
Wyróżnienie: zespół: arch. Piotr Błażejewski, arch. Alicja Gajdis, arch. Mikołaj Heigel
Wyróżnienie: arch. Anna Dąbrowska

Nagrody dla głosujących w plebiscycie
Dla głosujących architektów: arch. Marta Kulik
Dla głosujących amatorów: Mateusz Białoń
11 Wyróżnień: arch. Lech Borysewicz, arch. Małgorzata Borys, arch. Michał Bugała, arch. Agata Chaszczewicz, arch. Grzegorz Dutka, arch. Magdalena Halat, arch. Anna Owsiany, Artur Rodawski, Marcin Stachowiak, arch. Edyta Szejny, arch. Roman Trębacz

* * *
Informacje o wszystkich laureatach, nagrodach i wyróżnieniach w Przeglądzie Z:A:Award, a także nagrodzone projekty na skalowalnych planszach konkursowych znajdują się na stronie:
www.zawod-architekt.pl/award Koniec artykułu

 

 
Polecamy lekturę Z:A_05/2013
Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.