OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA  WARSZAWA, 21 SIERPNIA 2013 R. |
|_04/2013ZA

 

Stanowisko IARP
ws. ułatwienia dostępu do zawodu
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Przesłane na ręce pana Janusza Żbika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
       
Stanowisko IARP ws. ułatwienia dostępu do zawodu
       
       

Działając w imieniu i na rzecz Izby Architektów RP, (...) pragniemy uprzejmie zwrócić uwagę na kilka zagadnień związanych z procedowanym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do zawodów regulowanych, które w naszej ocenie wymagają zmiany w trybie rządowej autopoprawki. Pragniemy na wstępie nadmienić, iż celem niniejszego wystąpienia jest troska o tworzenie dobrego prawa, dzięki któremu proces inwestycyjny w Polsce może stać się bardziej sprawny.

I.
Prowadzony przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego oraz zainteresowane środowiska zawodowe proces legislacyjny zmierzający do przygotowania Kodeksu Budowlanego to z pewnością najważniejsze wydarzenie ostatnich lat, w którym decyduje się przyszłość zawodu architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty w Polsce.

Ze względu na szczególną wagę tego procesu udział Izby Architektów RP (dalej jako IARP), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej jako PIIB) oraz Polskiej Izby Urbanistów (dalej jako PIU) od samego początku opierał się na aprobowanym przez wymienione środowiska kompromisie, którego fundamentem była świadomość w jak ważnym procesie wszyscy uczestniczymy. To z kolei było podstawą do przemyślanego, jak się wydawało, zaniechania przez zainteresowane środowiska podnoszenia partykularnych inicjatyw w imię dobrze pojętego celu wyższego, jakim była w tym przypadku odpowiednia konstrukcja prawa planistycznego i inwestycyjnego.

Dowodem takich postaw były dotychczasowe wspólne działania środowisk zawodowych związanych z budownictwem w ramach Grupy B8, kończące się często wspólnymi stanowiskami przesyłanymi w ramach konsultacji społecznych. Adresatem tych opinii było także Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Mieliśmy, jako IARP, nadzieję, że PIIB w podobny sposób ocenia doniosłość prowadzonego procesu legislacyjnego i stanie na wysokości pojawiających się wyzwań, także z zakresu powiązanych z Kodeksem Budowlanym ustaw deregulacyjnych.

W naszej ocenie uzasadnienie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opiera się
na postawieniu znaku równości pomiędzy zabudową zagrodową a zabudową w przestrzeni zurbanizowanej. Izba Architektów RP z całą odpowiedzialnością stwierdza, że do abecadła zawodowego architekta należy świadomość różnych,
dla tych dwóch przestrzeni, uwarunkowań i zależności urbanistycznych i architektonicznych, jak również skutków jakie obiekt budowlany w takiej
przestrzeni wywołuje.

Niestety tak się nie stało. Podjęta przez PIIB próba rozszerzenia ograniczonych uprawnień projektowych inżynierów budownictwa w specjalności architektonicznej poprzez likwidację w Rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie ograniczenia terytorialnego, tj. dotychczasowego zapisu zabudowy zagrodowej, jest inicjatywą opartą w naszej opinii na fałszywych przesłankach logicznych.

Stanowisku takiemu należy przeciwstawić oczywistą tezę, iż właśnie dotychczasowa praktyka przyznawania uprawnień ograniczonych w obcych specjalnościach jest stanem nie do zaakceptowania, wymagającym jak najszybszego uporządkowania. Zawód architekta powinien być wykonywany przez osoby z wykształceniem architektonicznym, zaś zawód inżyniera budownictwa przez osoby kształcone w tym właśnie kierunku, i to bez względu na wielkość i lokalizację zamierzonej inwestycji. Wzajemne przenikanie się uprawnień ograniczonych jest stanem, który wprowadza niepotrzebny chaos, deprecjonujący obydwa te zawody. Prowadzone obecnie prace nad deregulacją zawodów są najlepszą okazją, aby dotychczasowy nielogiczny stan prawny w tym zakresie uporządkować.

Oczywistym jest, iż istota zawodów architekta oraz inżyniera budownictwa różni się na wielu płaszczyznach, m.in. na polu kulturowym, społecznym oraz technicznym. Wydawało się nam, iż wiedza ta w naszych środowiskach jest na tyle oczywista, że w ogóle nie powinna być przedmiotem dyskusji, a jedynie stanowi płaszczyznę współpracy i współdziałania Izb dla dobra środowiska zbudowanego. Niestety stanowisko PIIB wskazuje, iż było to przeświadczenie jednostronne.

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_04/2013
Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.