OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama    
   
 
         
Z:A
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA ZJAZD KRAJOWY, 14-15.06.2013 |
|_03/2013ZA

 

 

IX Sprawozdawczo-Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
/// /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

W dniach 14-15 czerwca odbył się IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Ponad 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

       
IX Sprawozdawczo-Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
       
       

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Olgierda Dziekońskiego (sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Romana Sobczaka (przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Andrzeja Zwarę (prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej), Jacka Szera (zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), Mariusza Ścisło (prezesa SARP), Pawła Kobylańskiego (wiceprezesa SARP), Krzysztofa Chwaliboga (przewodniczącego Polskiej Rady Architektury), Andrzeja Dobruckiego (prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Jolantę Przygońską (przedstawicielkę Polskiej Izby Urbanistów) oraz delegatów na Krajowy Zjazd, przewodniczących Okręgowych IARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA – Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

Wypowiedzi oficjalnych gości
Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił uwagę, że samorządy prawników, lekarzy i architektów należą do wąskiej grupy samorządów zaufania publicznego zakwalifikowanych w ten sposób w artykule 17 Konstytucji. Nazwał je „szlachetnymi samorządami”, które odpowiadają na potrzeby wyższe obywateli, i podkreślił że trudno sobie wyobrazić, by w wolnym, demokratycznym państwie samorządy te nie funkcjonowały, ponieważ każde wolne społeczeństwo musi takie samorządy posiadać.

W tym kontekście zaapelował do delegatów krajowych IARP o wykazanie solidarności z kolegami urbanistami, we wspólnym interesie zawodów zaufania publicznego. – Władza publiczna ma zawsze to do siebie – mówił – że woli deregulować niż regulować, ponieważ zawsze wygodniej jest rządzić zatomizowanym społeczeństwem niż mieć jako partnerów samorządy zaufania publicznego. Przypis redakcji: Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 czerwca 2013 roku przyjęła uchwałę, w której zwraca się do projektodawców o zaniechanie zapowiedzianej deregulacji zawodu urbanisty i likwidacji samorządu zawodowego urbanistów.

Życząc owocnych obrad, mec. Zwara złożył propozycję nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy między samorządami architektów i adwokatów na dwóch płaszczyznach: politycznej czyli walce o niezależność samorządów oraz zawodowej – związanej m.in. z legislacją procesu inwestycyjnego. Przypomniał także, że Adwokatura Polska we współpracy z Komisją Legislacyjną IARP przygotowuje wspólne propozycje dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, zmierzające do tego, aby procesy inwestycyjne były bardziej logiczne i lepiej dostosowane do realiów procesów finansowania.

Andrzej Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poparł stanowisko mec. Andrzeja Zwary i powiadomił, że Izba Inżynierów wystąpiła do grupy 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z propozycją wystąpienia do rządu w celu stworzenia porozumienia na kształt rząd – związki zawodowe czy rząd – samorząd terytorialny. Dzięki takiemu porozumieniu samorządy zawodowe miałyby możliwość wspólnego wypowiadania się, a ich praca byłaby ujęta w sposób zorganizowany i odpowiedni do rangi oraz potrzeb.

Prezes PIIB przypomniał o poparciu dla koleżanek i kolegów urbanistów, które znajduje wyraz w wystąpieniach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i z przykrością zwrócił uwagę, że unikanie słowa urbaniści i samorząd urbanistów w opracowaniach przygotowanych w ostatnich tygodniach przez resort MTBiGM jest co najmniej nietaktem, jeśli nie błędem formalnym.

Pogratulował Izbie Architektów RP nowej siedziby, podkreślając, że odpowiednie lokum stwarza gwarancję lepszego funkcjonowania. Podziękował także za dotychczasową współpracę oraz za ofensywność i otwartość obecnego kierownictwa Izby Architektów RP we współdziałaniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Pod nieobecność sekretarza stanu ministra Janusza Żbika ministerstwo reprezentował Roman Sobczak. Przedstawiciel MTBIGM odczytał list w którym min. Żbik w imieniu ministra Sławomira Nowaka serdecznie podziękował za zaproszenie na obrady IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP połączonego z uroczystością wręczania honorowych odznak IARP. Minister napisał, że działalność Izby na rzecz środowiska architektów wspomaga wydatnie funkcjonowanie sektora budowlanego, a Izba dobrze służy środowisku budowlanemu, podejmując coraz to nowe wyzwania stawiane branży budowlanej.

Odnotował, że włączenie się IARP w proces konsultacyjny nad kodeksem budowlanym,w tym uwagi przesłane do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego podkreślające potrzebę kompleksowej przebudowy systemu prawa planistycznego i inwestycyjnego w Polsce, stanowią wyraz aktywności i zaangażowania architektów w kompleksową regulację procesu inwestycyjno-budowlanego. Podkreślił także, że planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji są nierozerwalnie ze sobą związane i wymagają spójnych uregulowań prawnych. Minister Żbik podziękował kierownictwu oraz członkom Izby za dotychczasową pracę i zaangażowanie w rozwój architektury i budownictwa.

Jacek Szer, zastępca GINB mówił o wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych, które dzisiaj są coraz bardziej widoczne i coraz bardziej pokazują jaką są odpowiedzialnością zarówno w stosunku do społeczeństwa, jak i samorządów terytorialnych. Zaznaczył, że to architekci kreują rzeczywistość budowlaną, jakże ważną dla osób, które zarządzają danym terenem, ale także dla pojedynczych inwestorów, dla których to projektant jest najbliższą osobą pomagającą w całym procesie budowy. Przyznał, że zadanie architektów jest dzisiaj utrudnione, zmieniło się otoczenie inwestycyjne, inwestycji jest mniej, a z drugiej strony występują też problemy techniczne, wynikające m.in. z coraz gęstszej zabudowy.

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_03/2013

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.