OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Zawod:ArchitektPortal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| BIZNES ZA  |
|_01/2013ZA

 

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia architektów
14 kwietnia to ostateczny termin składania wniosków – zapamiętaj tę datę!
/// Robert Popielarz/// artykuł online w całości


Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Zbliżająca się wiosna to dla większości architektów okres wzmożonej pracy związanej z pozyskiwaniem nowych zleceń. W natłoku obowiązków warto pamiętać, że jest to także czas wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym roku nieprzekraczalny termin to 14 kwietnia. Do tego dnia wszyscy architekci zrzeszeni w IARP, zgodnie z obowiązującym prawem muszą zawrzeć obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
       
Wznowienie ubezpieczenia Z:A:Award
       
       
Dlaczego jest to tak istotne? Od zeszłego roku weszły w życie nowe regulacje prawne zabraniające ubezpieczycielom wystawiania polis z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy architekt, który nie złoży wniosku we wspomnianym terminie nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. I w praktyce musi liczyć się z tym, że w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia przez inwestora lub zamawiającego, oprócz sankcji administracyjnych, będzie zmuszony pokryć powstałe szkody majątkowe, osobowe, czy też czyste straty finansowe – z własnego majątku.

Warto przy okazji wspomnieć, że z perspektywy odpowiedzialności cywilnej architektów najważniejszy jest nie czas przekazania dokumentacji projektowej kontrahentowi, czy sam proces realizacji inwestycji, lecz moment osobiście wykonywanych czynności projektowych lub okres pełnienia nadzoru autorskiego. Niestety nie wszyscy członkowie IARP pamiętają, że każdego roku muszą ponownie złożyć wniosek aby zostać objętym ochroną ubezpieczenia. Do dziś spotykamy osoby, które żyją w przeświadczeniu, że skoro klika lat temu już się ubezpieczyli to nie muszą tego robić ponownie.

Dlatego już od 15 marca za pośrednictwem ekstranetu IARP (strona www.izbaarchitektow.pl i zakładka „Zaloguj się”) będzie można składać elektroniczne wnioski ubezpieczeniowe, tak aby każdy członek Izby mógł spokojnie dopełnić formalności. Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że każdy architekt, który ubezpieczy się na sumę wyższą niż w roku ubiegłym, zapłaci składkę o 10% niższą.

Przypominamy również, że architekci, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie OC pracowni architektonicznych lub projektowych z rozszerzeniem o podwykonawców. Warto o tym pamiętać bo zgodnie z k.c. to architekt odpowiada za ich błędy przed inwestorem czy zamawiającym. W tym przypadku odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego może sięgać nawet 10 milionów złotych.

Izba Architektów stale monitoruje sytuację na rynku projektowym. Dotyczy to także ubezpieczeń, a zwłaszcza poziomu szkodowości. Niestety wnioski nie są optymistyczne. W ostatnich kilkunastu miesiącach drastycznie wzrosła ilość roszczeń kierowanych po adresem architektów.

Z czego to wynika? W ostatnich latach obserwowaliśmy boom inwestycyjny napędzany środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Okres prosperity w budownictwie skończył się jednak wraz z nadejściem kryzysu. Wielu inwestorów w obliczu trudności finansowych zmuszonych zostało do zaciskania pasa i poszukiwania środków finansowych ze wszystkich dostępnych źródeł. Znalazło to również odbicie w skutecznym dochodzeniu swoich należności za wszelkie wykryte błędy, popełnione w procesie projektowania inwestycji. Niestety skala zjawiska jest znaczna, zarówno pod względem ilości zgłoszonych roszczeń, jak również ich wartości. Nierzadko są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Coraz częściej zdarzają się także sytuacje, gdy osoby lub firmy, które na skutek błędu architekta poniosły stratę, dochodzą własnych praw przed sądem na podstawie... kodeksu karnego.

Warto wiedzieć, iż w sytuacji gdy takie postępowanie zostanie pozytywnie zakończone na rzecz pokrzywdzonego (w momencie przyznania przez sąd odszkodowania cywilnego od oskarżonego), autor projektu nie może liczyć na to, że zasądzone odszkodowanie będzie pokryte z jego polisy OC zawodowej. Polisa nie uwzględnia bowiem odszkodowań będących wynikiem popełnionego czynu karalnego.

Z powodu rosnącej ilości roszczeń, problem ochrony działalności architekta staje się aktualny jak nigdy dotąd. Dlatego władze samorządu zdecydowały wspólnie z PZU SA o rozpoczęciu prac nad rozwiązaniem, umożliwiającym swobodny dostęp do skutecznej pomocy prawnej wszystkim członkom Izby.

Dzięki temu rozwiązaniu architekci będą mogli na co dzień korzystać z profesjonalnych porad prawnych, obejmujących wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej wobec klienta, zminimalizowania szkód, bądź zapobieżenia dalszym. Otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz sporządzaniu pisemnych opinii prawnych przez adwokatów lub radców prawnych.

Ponadto, poza samą asystą prawną, w ciągu roku 2013 wdrożone będzie specjalne ubezpieczenie ochrony prawnej – gwarantujące dodatkowo pomoc prawną dla architekta w aktywnym dochodzeniu swoich praw, pełne zastępstwo także w postępowaniu przedsądowym (w tym profesjonalne negocjacje i mediacje), zwrot kosztów pełnomocnika procesowego, czyli wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata oraz kosztów sądowych, postępowania egzekucyjnego, notarialnego i kosztów ewentualnych opinii rzeczoznawców (które to koszty często są najpoważniejszym obciążeniem i skutecznie zniechęcają do działania).

Jestem przekonany, że tak skonstruowany produkt będzie realnym wsparciem w codziennej działalności architektów.

W zamyśle nowa usługa asysty prawnej ma być stałym elementem obowiązkowego OC, a późniejsze ubezpieczenie ochrony prawnej (ze względu na koszt) dodatkową opcją. W momencie zamykania tego numeru Z:A trwały intensywne prace nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania. Trudno przesądzić, czy nowa usługa będzie gotowa przed końcowym terminem wznowienia polis zawodowych. Oczywiście wszyscy członkowie IARP otrzymają stosowną informację. Koniec artykułu


> napisz do autora: robert.popielarz@iexpert.pl


 
Polecamy lekturę Z:A_01/2013

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.