OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Zawod:ArchitektPortal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE ZA DODATEK SPECJALNY |
|_01/2013ZA

 

 

Podwójna izolacja ścian piwnic
/// mgr inż. Andrzej Dobrowolski /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Przystępując do remontu starego budynku, często stajemy przed problemem zawilgocenia ścian piwnic. Nierzadko, po ich odkopaniu, stwierdzamy brak jakiejkolwiek izolacji. A im budynek starszy, tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiej izolacji jest mniejsze. Nasuwa się pytanie: czyżby dawni budowniczowie nie dostrzegali problemu wilgoci w gruncie? Wprost przeciwnie! Wokół większości budynków z początku minionego wieku i dawniejszych układano drenaż. I to on przez dziesiątki lat stanowił przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynków, zarówno w zakresie izolacji poziomej, jak i pionowej.
       
Podwójna izolacja ścian piwnic
       
       
Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego większość starych drenaży obecnie nie działa? Paradoksalnie, najczęstszą przyczyną jest poprawa standardów użytkowych w budynkach, polegająca np. na doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej, gazu, instalacji telefonicznej itp. W trakcie wykopów dla nowych przyłączy natrafiano na ceramiczne rurki, które usuwano, przerywając jednocześnie sprawnie działający drenaż. Skutkiem tego woda zaczęła gromadzić się w pozostawionej części drenażu i z braku możliwości dalszego odpływu powodowała znaczne zawilgocenie gruntu oraz przyległych murów.


Lekki, mrozoodporny i ciepły
Rozwiązaniem opisanego problemu jest odbudowa lub wykonanie nowego drenażu, który spowoduje osuszenie gruntu. Obecnie najczęściej używanym materiałem zasypowym jest żwir. To pozbawione drobnych ziaren kruszywo ściąga i przemieszcza wodę do rur drenarskich. Dodatkowo, obsypka drenarska może spełniać drugą funkcję – izolatora ocieplającego ściany w gruncie. Warunkiem jest wykorzystanie materiału o znacznie niższym współczynniku λ niż ten, który ma grunt czy żwir.

Sprawdzonym materiałem do drenażu i izolacji termicznej jest też lekkie kruszywo ceramiczne Leca® Keramzyt. Produkt ten jest mrozoodporny, a jego współczynnik λ w stanie wilgotnym najczęściej nie przekracza wartości 0,160 W/mK, podczas gdy ten sam współczynnik dla gruntu czy żwiru jest ponad pięciokrotnie wyższy i wynosi 0,900 W/mK.


Zamiast styropianu
Do wykonywania zasypek drenarskich zalecane jest stosowanie Leca® Keramzytu budowlanego L o granulacji 10-20 mm i ciężarze nasypowym 290 kg/m3 ± 15%. Współczynnik filtracji klasyfikuje Leca® Keramzyt na poziomie zasypek – gruntów dobrze przepuszczalnych (lepiej niż żwir). Ponieważ ciężar nasypowy keramzytu w stosunku do żwiru jest sześciokrotnie niższy, zmniejsza się również parcie poziome na mur (co jest szczególnie istotne przy zasypywaniu wysokich murów). Ponadto, przy zasypywaniu lekkim kruszywem unika się przypadkowych deformacji i zmiany spadków rur drenażowych oraz uszkodzeń pionowych izolacji muru ze styropianowych płyt EPS i XPS. Keramzyt może też zastąpić wspomniane płyty przejmując pełną ochronę cieplną ścian w gruncie.

Aby ograniczyć wnikanie drobnych części piaskowych i ilastych do zasypek drenażowych, zaleca się oddzielenie keramzytu od gruntu geowłókniną lub geotkaniną separacyjną. Warstwa ta wydłuża sprawność filtracyjną zasypki, a po kilkudziesięciu latach można ją wymienić, stosując jako wypełnienie powtórnie ten sam keramzyt. Leca® Keramzyt, jako kruszywo ceramiczne wypalane w wysokiej temperaturze, jest odporny na działanie wód gruntowych i opadowych, w których mogą znajdować się rozpuszczone nawozy oraz inne związki chemiczne (np. kwaśne deszcze). Jest również neutralny w kontakcie z izolacjami bitumicznymi (rys. 1).


Przykłady zastosowań
Leca® Keramzyt wykorzystywany jest głównie jako obsypka przy drenażach opaskowych budynków, drenażach budynków na skarpach, drenażach podposadzkowych, drenach francuskich (eliminujących przydrożne rowy), drenażach pod roślinami. Skutecznie sprawdza się też w wielu innych rozwiązaniach.

W przypadku, gdy nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest docieplenie ścian w gruncie, wystarczy przy ścianie ustawić pionowo jedną lub kilka warstw worków z Leca® Keramzytem izolacyjnym L, a następnie całą tę izolację obsypać gruntem. Średnia grubość jednego worka z keramzytem to ok. 17 cm. Tego typu izolacja jest termicznie równoważna styropianowi grubości ok. 7 cm. Na 1 m2 izolacji należy ustawić 3 worki (rys. 2).

Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla remontowanych i nowoprojektowanych obiektów znajduje się na www.netweber.pl w zakładce Leca® Keramzyt. Koniec artykułu


* * *
Historia keramzytu rozpoczęła się w 1913 r. od przypadkowego odkrycia nowego materiału w cegielni Hayde’a w USA. Pierwsza produkcja ruszyła w 1917 r. Kruszywo to nazwane hayditem stosowano do wytwarzania lekkiego betonu, z którego następnie produkowano drobnowymiarowe elementy budowlane. Keramzytu używano także do innych, czasem niezwykłych celów. Tuż po I wojnie światowej w tej technologii rozpoczęto konstruowanie kadłubów statków i okrętów.

Do 1939 r. małe wytwórnie hayditu powstały w Kanadzie, Szwecji, Norwegii i Danii. Po wojnie zakłady produkujące lekkie, ceramiczne kruszywo zaczęły powstawać na całym świecie, a keramzyt znalazł zastosowanie w bardzo wielu obszarach – nie tylko budownictwa, ale również geotechniki, ogrodnictwa i ochrony środowiska.

W krajach anglojęzycznych dla keramzytu przyjęto nazwę LECA, od pierwszych liter Lightweight Expanded Clay Aggregate, czyli „lekkie spęczniałe gliniane kuleczki”. W Polsce kruszywo nazwano „gliniec”, ponieważ było produkowane z gliny. Z czasem wprowadzono nazwę „keramzyt” zapożyczoną z greckiego określenia gliny garncarskiej – keramos.


> napisz do autora: andrzej.dobrowolski@saint-gobain.com


 
Polecamy lekturę Z:A_01/2013

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.