OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE ZA PROMOCJA |
|_06/2012  ZA

 

 

Akustyka pomieszczeń szkolnych
/// arch. Mikołaj Jarosz /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Gdyby zapytać kilka przypadkowych osób jak jednym słowem opisać można środowisko akustyczne w szkole, z pewnością większość odpowie: hałas. Wszechobecny, uciążliwy,
powodujący rozdrażnienie i zmęczenie. W ankietach 80-90% nauczycieli wskazuje na niego jako główne fizyczne źródło uciążliwości w pracy.
       
Akustyka pomieszczeń szkolnych
       
       

Jako najbardziej hałaśliwe pomieszczenia wymienia się korytarze i hole, świetlice, stołówki oraz sale sportowe. Oczywiście nie można zapominać też o salach lekcyjnych, gdzie jest ciszej (ale wcale nie cicho) a największym wyzwaniem jest uzyskanie dobrej zrozumiałości mowy. Przecież ostatecznie właśnie na komunikacji werbalnej opiera się cały proces edukacji.

Powyższe problemy wynikają w dużym stopniu ze słabej akustyki wnętrz, w tym przypadku pomieszczeń szkolnych. Znajomość tej problematyki jest wśród projektantów umiarkowana a sytuacji nie poprawia brak unormowań. Polska norma dotycząca warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach jest dopiero w przygotowaniu, wobec czego, źródłem zaleceń dotyczących akustyki wnętrz w szkołach musi być literatura i normy zagraniczne.

Akustyczne materiały do szkoły
Komfort akustyczny wnętrz zależy od sposobu ich wykończenia:

 • dla ograniczenia poziomu hałasu znaczenie ma chłonność akustyczna wnętrza – tym
  większa im więcej jest w nim materiałów dźwiękochłonnych,
 • dla zapewnienia dobrej zrozumiałości mowy we wnętrzu znaczenie mają właściwe
  proporcje i wzajemne rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych i odbijających
  (kierunkujących) dźwięk.
W pomieszczeniach szkolnych materiały dźwiękochłonne mogą być instalowane jako sufi ty
podwieszane, okładziny sufi tów, sufi ty wyspowe czy panele ścienne. Dźwiękochłonność tych
produktów określona jest ważonym wskaźnikiem pochłaniania dźwięku alfa(w). Wskaźnik przyjmuje
wartości z przedziału 0-1. Im wyższa jego wartość tym większa dźwiękochłonność materiału.
Przyjrzyjmy się pod tym kątem poszczególnym pomieszczeniom szkolnym.

Sale lekcyjne
W klasach najczęściej występują równocześnie dwa problemy akustyczne:
 • Wysoki poziom tła akustycznego – przyczyną bywa zbyt słaba dźwiękoizolacyjność
  przegród ograniczających pomieszczenie ale także niewłaściwie jego wykończenie.
  Przewaga twardych powierzchni, odbijających dźwięk, powoduje, że jest on we
  wnętrzu silnie wzmacniany, a to ośmiela uczniów do głośniejszego zachowania.
  Zwykle poziom tła akustycznego w sali lekcyjnej w trakcie zajęć przekracza 60 dBA,
  co zmusza nauczycieli do forsowania głosu, utrudnia koncentrację i z każdą lekcją
  zwiększa zmęczenie, tak uczniów jak i nauczycieli. Najgłośniej jest w salach
  przeznaczonych dla klas 0-III w szkołach podstawowych.
 • Słyszalny pogłos – pogłos jest tym silniejszy, im twardsze jest wykończenie sali
  i uboższe jej wyposażenie. W typowej, polskiej gimnazjalnej sali lekcyjnej czas pogłosu
  wynosi zwykle około 1,5 s, a w salach przeznaczonych do nauczania zintegrowanego
  w szkołach podstawowych około 1,0 s. Różnice te wynikają z innego umeblowania
  i wyposażenia.
Słyszalny pogłos i wysoki poziom tła akustycznego skutecznie ograniczają zrozumiałość mowy. Testy przeprowadzane w salach lekcyjnych z czasem pogłosu rzędu 1,5 s, pokazują, że odsetek poprawnie zrozumianych sylab wynosi 80% w pierwszych ławkach i ok. 70% w tylnych.

W celu obniżenia pogłosu i poziomu tła akustycznego w salach lekcyjnych zaleca się instalację na całej ich powierzchni sufi tów dźwiękochłonnych o współczynniku alfa(w) > 0,90. Najlepiej stosować rozwiązania, które zapewniają dobre pochłanianie dźwięków także w niskich częstotliwościach (125-250 Hz).

W przypadku długich sal (>10 m) zaleca się w przedniej części sali wprowadzić płyty o współczynniku alfa(w) < 0,30, zapewniające kierunkowe odbicia dźwięku wzmacniające siłę głosu nauczyciela. W pozostałej części klasy zaleca się użycie paneli ściennych o współczynniku alfa(w) > 0,90. Optymalny jest ich montaż na tylnej ścianie, powyżej wysokości 100 cm.

Tego typu rozwiązania pozwalają na skrócenie czasu pogłosu w klasach lekcyjnych do ok. 0,5-0,6 s oraz na zwiększenie odsetka poprawnie zrozumianych sylab do 90%.
 
       
 

Akustyka w szkołach

Akustyka w szkołach

Akustyka w szkołach

Korytarze szkolne wykończone twardymi materiałami są najgłośniejszymi pomieszczeniami w szkole. Zastosowanie sufitów dźwiękochłonnych może obniżyć poziom hałasu nawet o 12 dB

W salach lekcyjnych szkół ponadpodstawowych lekcje prowadzone są zwykle w formie wykładu. Większa ilość wiadomości przekazywanych słownie, szybsze tempo lekcji, bardziej rozbudowane
słownictwo, większa odległość pomiędzy nauczycielem a uczniami sprawiają że zrozumiałość mowy jest najważniejsza.

 
 
       

Korytarze
Zasadniczym problemem w korytarzach szkolnych jest zbyt wysoki poziom hałasu oraz jego
zasięg w budynku. Głośne środowisko nie pozwala na odpoczynek między lekcjami i utrudnia
komunikację. Z kolei duży zasięg dźwięku jest najsilniej odczuwalny w trakcie lekcji, kiedy
hałasy w jednym miejscu szkoły są dobrze słyszalne w całym budynku.

Ograniczenie poziomu hałasu można uzyskać instalując na korytarzach materiały dźwiękochłonne. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy też zasięg przestrzenny dźwięku w budynku.

Zwykle, ze względów praktycznych, dostępna jest jedynie powierzchnia sufi tów, ewentualnie górne partie ścian (powyżej 200 cm). Ponieważ pozostałe powierzchnie ścian i podłoga są twarde, w celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się używać sufity podwieszane i panele ścienne o współczynniku alfa(w) > 0,95. Pozwala to na obniżenie poziomu hałasu w czasie przerw nawet o 12 dBA. Zalecane jest też użycie sufitów podwieszanych o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i systemowo zabezpieczonych przed zdejmowaniem paneli przez nieupoważnione osoby.

Stołówki i świetlice
Stołówki i świetlice są po korytarzach najgłośniejszymi pomieszczeniami w szkołach podstawowych. Pomieszczenia te powinny być tak wykończone, aby jak najbardziej ograniczyć
wzmocnienie dźwięku. Zaleca się instalować dźwiękochłonne sufi ty podwieszane i panele
ścienne o współczynniku alfa(w) > 0,90. W świetlicach optymalnym miejscem instalacji paneli
ściennych jest pas od 100 do 220 cm ponad podłogą. W stołówkach, ze względu na wymóg
zmywalności ścian, panele ścienne można instalować wyżej. Podobnie jak w wypadku korytarzy szkolnych można liczyć na obniżenie poziomu hałasu o ok. 10-12 dB. [x]

> napisz do autora: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
> www.ecophon.pl

 
       
Polecamy lekturę Z:A_06/2012

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.