OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Pobierz Z:A_free
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA |
|_03/2012ZA

 

Nie zatracić entuzjazmu samorządności
/// wywiad jubileuszowy /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Z arch. Sławomirem Żakiem, trzecim prezesem IARP, rozmawia .
       
Nie zatracić entuzjazmu
       
 

 

Głównym partnerem IARP jest…
każdy kto ma pomysł na zmiany
ku lepszemu i nie szkodzi temu,
co już osiągnęliśmy jako zbiór
ludzi o podobnej wrażliwości
lecz odmiennych skłonnościach
estetycznych.


 
 
       

Co uważa Pan za największe osiągnięcie swojej kadencji?
> Wprowadzenie do mechanizmów funkcjonowania Izby: elementów szkieletu systemowego, wewnętrznej i zewnętrznej zintegrowanej sieci informacji elektronicznej, czasopisma
zawodowego Z:A, ubezpieczenia zawodowego w trybie umowy zbiorowej uzupełnionej o formy
działalności gospodarczej, systemu szkolenia centralnego w oparciu o strukturę okręgów
(temat dotyczył certyfikatów energetycznych, a w szkoleniach wzięło udział ponad 2100 architektów
– przyp. red.).

Jakie sprawy traktował Pan wówczas jako priorytetowe do podjęcia przez samorząd?
Które z nich udało się zrealizować?
> Ponad wszystko uważałem, że należy zachować podmiotową jedność Izby przy swobodzie
działań inicjatywnych okręgów, aby nie zatracić entuzjazmu samorządności.

Czy utkwiło Panu w pamięci jakieś wydarzenie z tamtego okresu, które nazwałby pan „kluczowym” dla zawodu architekta?
> Dla zawodu architekta w Polsce... – niewątpliwie implementacja dyrektywy europejskiej
dotyczącej wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy tam wymienieni
w preambule i to należy rozumieć jednoznacznie jako zawodowe wyróżnienie.

Co samorządność zawodowa, czyli samostanowienie o własnym zawodzie,
może jeszcze przynieść architektom?
> Wszystko na co uprawiając ten zawód na co dzień narzekamy. Nie mniej jednak... powszechna
formuła podporządkowania się standardom zawodowym i etycznym jest niezbędna
dla skuteczności walki z patologiami, które nasz zawód praktycznie dewaluują.

W pytaniu „quizowym” o najważniejsze wydarzenie kadencji powiedział Pan
o stabilizacji w momencie pierwszego egzystencjonalnego kryzysu władzy.
Czy może Pan bliżej opisać konkretne działania i wydarzenia?
> W zakresie finansów – system redystrybucji dla mniejszych okręgów, w zakresie informacji
– powstanie Z:A, ubezpieczenia OC jako wynegocjowana umowa zbiorowa, w zakresie
informatyzacji – centralny system rejestracyjno ewidencyjny jako kanał do informacji elektronicznej
i szkoleń. Prace nas systemem centralnych szkoleń bezpośrednich...

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_03/2012

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Izba wciąż jest żywym organizmem
arch. Wojciech Gęsiak
WYWIAD Z:A
Pojedynczy architekt
nie wszystko da radę...

arch. Kzimierz Ferenc
WYWIAD Z:A
Nowy wspaniały świat
arch. Tomasz Taczewski
WYWIAD Z:A
Zaufanie i odpowiedzialność,
oto wspólne zadania

arch. Olgierd Dziekoński
WYWIAD Z:A
Pracujemy bez propagandy
arch. Wojciech Gęsiak
WYWIAD Z:A

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.