Reklama  

 

 

        
|REDAKCJA
ZA   |
|_06/2010ZA

 

Kultura publiczna

 

K_u_l_t_u_r_a. Szczyt piramidy potrzeb Abrahama Maslowa, czyli samorealizacja, spełnianie swego potencjału, wypełnianie potrzeb estetycznych i poznawczych.

Chcąc dotknąć tematu projektowania i realizacji obiektów kultury i edukacji – muzeów, bibliotek, teatrów... musieliśmy napotkać (bo należało się tego spodziewać) kwestię wydawania pieniędzy publicznych.

Państwo bowiem różnie radzi sobie z finansowaniem kultury, ale co gorsza – architektury nie postrzega jako jednego z jej elementów. Szczerze mówiąc nie wiem jak w tej sytuacji dojść do błyskotliwej puenty. Odkrywanie jej pozostawiam Państwu, odsyłając wprost do wywiadu z arch. Jackiem Bułatem (str. 12), artykułu Anny Rumińskiej (str. 24), felietonu prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos (str. 28), czy rozmowy o przetargach publicznych z inż. Wiktorem Piwkowskim (str. 18).

A ponieważ ich wydźwięk nie zawsze jest optymistyczny (choć zawierają bardzo logiczne propozycje!) – więc dla poprawy nastroju w ten Świąteczny Czas oraz wsparcia życzeń, aby Nowy Rok 2011 przynosił same pozytywne sytuacje – wspomnę w jak wiele wydarzeń obfitowało życie samorządu architektów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy...

> Konferencja przeciwpowodziowa przygotowana z inicjatywy IARP, to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, współorganizowane przez wszystkie trzy samorządy zawodowe w budownictwie. Połączenie sił urbanistów, architektów i inżynierów może dać szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska i rozwiązań legislacyjnych minimalizujących skutki klęsk żywiołowych (str. 43).
> Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiewająca wątpliwości o konstytucyjność obowiązkowej przynależności do samorządów zawodów zaufania publicznego. RPO wycofał się z zarzutów, jakie postawił w styczniu 2009 r., przyznając, że nie jest w stanie popierać pierwotnego wniosku (str. 51).
> Dwudniowy Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb Architektów RP, zorganizowany tym razem w Kołobrzegu, jak zawsze z udziałem przedstawicieli KRIA. Wykorzystany jako okazja do dyskusji m.in. o ochronie rynku pracy i tytułu architekta oraz rozbieżnościach między pojęciem architekta a zapisami ustawy Prawo budowlane (str. 58 i 60).
> Wreszcie, w ostatnich dniach listopada: II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd IARP (str. 63), na którym burzliwie dyskutowano o programie działań samorządu w nadchodzącym Nowym Roku.

Roku, w którym miejmy nadzieję ważną rolę odegrają także architekci. Również z powodu polskiej prezydencji w UE i organizowanej z tej okazji międzynarodowej konferencji EFAP 2011.

Pozostaję z nadzieją, że bilans wychodzi na plus i zachęca do lektury.


redaktor naczelny

 

PS Warto dodać, że w kontekście całości poruszanych tematów – pieniędzy publicznych, rynku pracy i zadań architekta – godne polecenia są europejskie wytyczne zalecane przez Radę Architektów Europy (ACE) dla organizatorów konkursów architektonicznych (str. 64).

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team