Reklama  

 

 

        
|ARCH_I_KULTURA
ZA   |
|_05/2010ZA

 

Edukacja archi-antro w terenie

MAKIETA „MANHATTANU” NA PLACU GRUNWALDZKIM WE WROCŁAWIU WRAZ Z SĄSIADUJĄCĄ ZABUDOWĄ XIX-WIECZNĄ WYKONANA NA WARSZTATACH PROWADZONYCH PRZEZ AUTORKĘ PODCZAS FESTIWALU „SZTUKA PO PRZEJŚCIACH 2009” FUNDACJI ART TRANSPARENT. W WARSZTATACH, OPRÓCZ MIESZKAŃCÓW, ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW WZIĘLI TEŻ UDZIAŁ SPECJALIŚCI Z WIELU DYSCYPLIN, NP. KONSTRUKTOR, MUZYKOLOG, ANTROPOLOŻKA KULTURY, HISTORYCZKA SZTUKI, ARTYSTKA, LINGWISTA, PRAWNIK, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI, SOCJOLOŻKA, PSYCHOLOG, FUNDRAISER ORAZ SPECJALIŚCI OD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I BRANDINGU. WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.SZTUKAPOPRZEJSCIACH.ORG | fot. Magdalena Szady, Archiwum fundacji Art Transparent

 


arch. Anna Rumińska


Są dwa sposoby – łatwiejszy i ciekawszy. Przy pierwszym idzie się do prywatnej szkoły i za duże pieniądze organizuje warsztaty, na których uczniowie dowiadują się jak być architektem, mistrzem, artystą i jak zrobić karierę. Przy drugim siada się na trawie z dziećmi z brudnych podwórek, pośród psich odchodów, rdzewiejących blach, woniejących piaskownic oraz innych atrakcji i słucha jaką mają ogromną wrażliwość przestrzenną i społeczną.

Edukacja architektoniczna pozazawodowa nie powinna obejmować tylko dzieci i młodzieży, lecz również dorosłych. Formuła, jaką obecnie w Polsce może przyjąć, to tzw. edukacja pozaformalna (nieobjęta systemem oświaty). O architekturze i przestrzeni młodzież może się uczyć po lekcjach, nie istnieje przedmiot wiedza o przestrzeni (może i dobrze, bo póki co nauczyciele nie mają merytorycznych kompetencji do tego tematu). Mamy więc sposobność wyjścia w teren, wprost do nich.

Edukacja pilnie potrzebna
Wiedza ta potrzebna jest także dorosłym, bez względu, czy zamieszkują kamienice, blokowiska czy wille. Ludność o mniejszych szansach edukacyjnych wymaga pilnej edukacji zarówno architektonicznej, jak i przestrzennej, kulturowej lub artystycznej. Nie mylmy jednak wiedzy ze świadomością. Świadomość przestrzenna wśród mieszkańców osiedli śródmiejskich i blokowisk jest wysoka, jednak ich świadomość architektoniczna – słaba i archaiczna. Ideały i mody architektoniczne oscylują zwykle wokół domków jednorodzinnych, stylu zakopiańskiego lub rustykalnego. Odrzucają oni nowoczesność.

Z antropologicznych badań przeprowadzonych przez eMSA Inicjatywę Edukacyjną (www.emsarelacje.pl) w obszarach wrocławskiego Śródmieścia i Starego Miasta płynie wniosek: świadomość złożoności problemów i relacji przestrzenno-społecznych mieszkańców tych osiedli jest zwykle o wiele większa od wiedzy urzędników zarządzających tymi obszarami i uznających je za tzw. obszary wsparcia – kategorię niezbędną do włączenia terenu w rejon objęty unijno-samorządową rewitalizacją. Nic dziwnego, przecież mieszkańcy tych osiedli znają swój rewir na wylot, zatem dlaczego ich wiedzy nikt nie wykorzystuje?

Partycypacja zawiera w sobie edukację i odwrotnie. Nie oznacza to jednak, że architekt jest jedynym, który ma rację, szczególnie w kwestiach kanonów piękna. Ten etyczny błąd popełniają często architekci i studenci architektury, "uczący" dzieci, co jest ładne, a co brzydkie.

Przede wszystkim w terenie
Edukacja pozaformalna zakłada przede wszystkim dobrowolność udziału. Zapominają o tym często nauczyciele, prowadzący na zajęcia całą klasę w ramach lekcji. Czasami warto jednak dyplomatycznie nakłonić młodego człowieka do udziału w pierwszym spotkaniu, aby zasmakował i chciał więcej. Dzieci młodsze chętnie idą wszędzie tam, gdzie nie pachnie szkołą. Warto zatem prowadzić zajęcia poza placówką oświatową, jednak nie jest to regułą. Szkoły oferują zasoby lokalowe, ludzkie i sprzętowe, istotny wkład własny w projekt edukacyjny. Rozstrzygnięcie należy zawsze do twórcy projektu, ponieważ to właśnie ta osoba zna cele, jakie chce zrealizować.

 

Dalsza część artykułu: dostępna w wersji drukowanej Z:A oraz w pliku PDF Z:A_05/2010

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team