Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

18 dołków na 80 hektarach. O projektowaniu pól golfowych

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_04_2010 


Artykuły on-line

 

Prawidłowo zaprojektowane pole golfowe daje możliwość uprawiania ciekawej dyscypliny sportowej w atrakcyjnym otoczeniu przyrody. Jednak stworzenie takiego miejsca jest wbrew pozorom zadaniem niezwykle wymagającym, a konsekwencje błędów popełnianych w fazie projektu mogą być odczuwane przez wiele kolejnych lat.

 

 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania projektu pola golfowego konieczne jest wybranie odpowiedniej lokalizacji. Takie 18-dołkowe, klasy mistrzowskiej, wymaga co najmniej 60 ha, jednak optymalną powierzchnią jest 80 ha. Najlepiej, jeśli obszar ten jest scalony i ma dobry dostęp do wody. To bowiem wiąże się z późniejszym nawadnianiem, które z kolei ma wpływ na właściwą pielęgnację i jakość pola.

Niedaleko, na nieużytkach
Bardzo często użytkownicy pól golfowych dają im wysokie oceny z powodu interesującego i relaksującego otoczenia (tzw. landscaping). Warto jednak pamiętać, że uroki przyrody nie zawsze muszą iść w parze z jakością pola i panującymi na nim warunkami. Na świecie jest wiele doskonałych przykładów pól powstałych w centrach miast, w środowisku zurbanizowanym – np. GC Wienerberg w Wiedniu czy publiczne pole w New Bedford w Stanach Zjednoczonych.

Wybierając lokalizację warto zadbać także, aby odległość od miasta nie była zbyt duża i wyjazd na partyjkę golfa nie wiązał się dla gracza z wielogodzinną podróżą.
Wreszcie jakość gruntów. Wbrew pozorom jest to kryterium, które powinno być brane pod uwagę jako jedno z ostatnich. Dlaczego?
– Pod pola golfowe przeznaczane są najczęściej najgorsze nieużytki i tereny zdegradowane – tłumaczy Krzysztof Drab, Golf Course Superintendent (kierownik ds. utrzymania pola) w GC Rosa. – Zakłada się, że elementy pola, jak green, tee a niekiedy nawet fairway są sztucznie tworzone z materiałów przywiezionych, dobrej jakości. Tak było u nas w Konopiskach, ale także w Kunetickiej Horze w Czechach. Tam pole założono na 40-letnim składowisku lotnych popiołów.
Rosa Golf Private Club to o tyle dobry przykład, że część naszych czytelników będzie mogła obejrzeć to pole na żywo 9 października podczas I Mistrzostw Polski Architektów w Golfie (patrz zaproszenie na str. 73). Konopiska położone są 14 kilometrów od centrum Częstochowy. O wyborze tej lokalizacji zadecydowała przede wszystkim dostępność scalonego kawałka ziemi (nieużytków) o powierzchni 80 ha, położonego blisko miasta, z dobrym dojazdem.

Plan główny...
Najwłaściwszą metodą postępowania przy projektowaniu pola golfowego, z punktu widzenia ekologii, jest dostosowanie go do naturalnego krajobrazu. Jednak fakt, że najczęściej zagospodarowuje się dla golfistów tereny mało atrakcyjne lub zniszczone powoduje, że duża ingerencja człowieka okazuje się nie tylko wskazana, ale wręcz konieczna. Należy jednak pamiętać, że stworzenie 80 hektarów sztucznego krajobrazu wymaga niezwykłej rozwagi. Od niej zależy czy pole będzie dobrze funkcjonować, czy też przez błędnie zbudowany ekosystem ulegnie powolnej destrukcji.

Pierwszy plan pola golfowego jest określany jako Master Plan. To poglądowe rozrysowanie przebiegu wszystkich 18 dołków. Muszą być na nim pokazane elementy pola, takie jak green, tee, fairway, driving range, putting green czy chipping green, a także zbiorniki wodne, strumienie, ścieżki, planowane nasadzenia itd.

Bardzo ważne jest takie rozłożenie dołków, aby tee 1, green 9, tee 10 i finałowy green 18 znajdowały się w jednej strefie, najlepiej w pobliżu domu klubowego i driving range’u (obszar ćwiczeń). Ułatwia to potem funkcjonowanie pola.

...i plany szczegółowe
Po zaakceptowaniu przez inwestora pierwszego planu, przygotowywane są szczegółowe plany wykonawcze. Na początek top soil stripping (dotyczy ściągnięcia i składowania wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu) i cut & fill (określa jak zostaną przesunięte i ewentualnie dowiezione na określone miejsca masy ziemi). Kolejne plany dotyczą drenaży, nawodnienia, modelowania (tzw. plan shaping), obsiewów i nasadzeń. Zwykle dla każdego dołka tworzy się plan ogólny i szczegółowy.

Zawodowcy i projektanci
Sporządzaniem projektów pól golfowych zajmują się architekci krajobrazu o specjalności pola golfowe. Jednak bardzo często opracowują je utytułowani gracze zawodowi (np. Jack Nicklaus czy Garry Player), którzy nadają polu styl i charakter, a inżynierom z biur technicznych pozostawiają rozrysowanie planów.
– Pole w Konopiskach zaprojektował austriacki architekt Hans Georg Erhardt, który prowadzi własną pracownię Golf & Land Design – mówi Krzysztof Drab. – Był on obecny przy wszystkich etapach projektowania i budowy pola, aż do momentu oddania go do użytku.

Kosztowna niwelacja
Kształtowanie terenu to jeden z droższych i najdłużej trwających elementów budowy pola golfowego, oczywiście uzależniony od projektu. Niwelację przeprowadza się na podstawie planów top soil stripping i cut & fill. Najsprawniej niweluje się przy użyciu ciężkiego sprzętu: dozerów (np. Cat D5, D6 z ruchomymi lemieszami), 15-20-tonowych koparek z ruchomymi łyżkami i 25-30-tonowych wozideł.
Aby widokowo uatrakcyjnić pole pod Częstochową, ale także aby uzyskać odpowiednią ilość materiału, wykopano ok. 14 ha jezior. Z wykopów pozyskano prawie 450 tysięcy m3 ziemi, co w połączeniu z przemieszczeniem warstwy uprawnej oraz podłoża na green i tee, dało niebagatelną sumę 1 miliona m3. Wszystkie jeziorka połączono systemem rur i przepustów, co spowodowało, że woda jest w ciągłym ruchu mającym wpływ na jej jakość i klarowność.

 

Trawa to podstawa
Zielony dywan pod stopami graczy to element najczęściej kojarzony z golfem. Dlatego wysiew trawy i jej utrzymanie to kluczowe działania w funkcjonowaniu każdego pola. Na określonych obszarach sieje się różne gatunki trawy.

Na greeny najpopularniejsze są obecnie trawy rodzaju Agrostis sp. (marki handlowe to L93, A4, G6, T-1), których cechą charakterystyczną jest intensywny, wręcz agresywny wzrost, tolerancja na bardzo niskie koszenie, choroby grzybowe oraz stres wysokich temperatur. Green powinien być koszony codziennie na wysokość ok. 3 mm.

Na tee (koszenie 3 razy na tydzień) często stosowane są mieszanki szybko regenerujące się, przystosowane do niskiego 10-12 mm koszenia. Wreszcie na fairway (koszony 2-3 razy w tygodniu) zaleca się mieszanki odmian o źdźbłach sprężystych, odpornych na deptanie i niskie koszenie 15-20 mm. Na świecie istnieją pola zasiane w całości czystą Agrostis sp., ale są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Trawa wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych – koszenie zostało już wspomniane, oprócz tego stosuje się top dressing (piaskowanie), aerację (napowietrzanie murawy), nawożenie i nawadnianie. W Konopiskach ten ostatni zabieg wykonuje system komputerowy, który obsługuje 1400 zraszaczy połączonych 50 kilometrami rur.

Nie tylko dołki
Projektując pole nie można zapomnieć o infrastrukturze. Głównym jej elementem jest dom klubowy z recepcją, barem, restauracją, szatniami dla klubowiczów i gości, sklepikiem golfowym i wózkownią. Ważnym miejscem jest także driving range, zadaszony obszar gdzie można ćwiczyć uderzenia, i wreszcie zaplecze działania greenkeepera (osoby odpowiedzialnej za pielęgnację pola), czyli garaże na maszyny, magazyny, socjalne pomieszczenia obsługi pola.

Widoki też ważne
Wreszcie na koniec landscaping na polu golfowym – również bardzo istotny, szczególnie, gdy powstaje ono na obszarze nieużytków lub w miejscu, gdzie brak jakichkolwiek atrakcyjnych roślin, strumieni czy skał. Nasadzenia mają wtedy charakter widokowy, ale także strategiczny. Oddzielają strefy gry, chronią przed lecącymi w niekontrolowany sposób piłkami, są punktami kierunkowymi dla graczy. Na polu bardzo często są jeziorka i strumienie, konieczne mostki i murki-obrzeża, palisady. Te elementy najczęściej projektuje architekt pola, chociaż zależą od gustu i smaku inwestora. Materiał to zwykle naturalny kamień, otoczaki i drewno. Głównie dębina.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy Krzysztofowi Drabowi z GC Rosa.

Bartosz Wokan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line
 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.