Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_02_2010 

   

Dla nas i o nas

Artykuły on-line

 

   


W najbliższych numerach Z:A, niezależnie od dotychczasowych tematów, zamierzamy we współpracy z Wami, koleżanki i koledzy architekci, przedstawiać problemy nurtujące nasze środowisko, pisać o coraz trudniejszych relacjach architektów z decernentami, którymi często są również członkowie naszej izby oraz o „szorstkiej przyjaźni” między nami, jako konkurentami, stosującymi dumping przy pozyskiwaniu zleceń.

W bieżącym numerze prezentujemy dyskusyjny materiał, przygotowany z udziałem arch. Anny Serafin i arch. Borysa Czarakcziewa, oparty na przykładzie niewielkiej katastrofy w Bochni w sierpniu 2009 roku, ponieważ tak, jak nie ma prawd ani poglądów jedynie słusznych, tak też i brak jest jednoznacznych stanowisk oraz opinii dotyczących różnych form wykonywania zawodu architekta.

Czy to, co czasem zwyczajowo uważane jest za normalność, jest rzeczywiście normalne, czy też stanowi, w procesie wykonywania naszego zawodu, anomalię i patologię? Czekamy na Wasze opinie.

Zapraszamy do osobistych refleksji, wypowiedzi i polemik, które będziemy zamieszczać na łamach Z:A, podobnie jak drukowany w bieżącym numerze, ciekawy i prowokacyjny tekst „Życie po życiu” napisany przez arch. Pawła Kobylańskiego.

Zapraszamy członków Izby Architektów RP do dzielenia się swoimi doświadczeniami w wykonywaniu zawodu architekta, w odmiennych uwarunkowaniach, w różnych regionach kraju. Do opisywania jak łączymy działalność twórczą, techniczną i menadżerską, dbając zarazem o bezpieczeństwo finansowe naszych firm i współpracowników.

„Zawód:Architekt” – to nasze czasopismo, dla nas i o nas.

Izabela Klimaszewska, Wiceprezes KRIA

PS Redakcja Z:A jest do Waszej dyspozycji, otwarta na rozmowy i spotkania.
Zapraszamy do kontaktu z redaktorem naczelnym: s.osowski@zawod-architekt.pl

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.