Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_05_2009 

   

W naszych rękach

Artykuły on-line

 

   


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,

W zbliżającym się roku 2010 samorząd zawodowy architektów – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej obchodzić będzie zakończenie drugiej i otwarcie kolejnej kadencji swojej działalności prowadzonej zgodnie z zapisem art. 17 Konstytucji Polski. Osiem lat pracy samorządu, którego idea powstania związana była z narodzinami nowego porządku prawnego III RP i poprzedzona wieloletnimi staraniami całego środowiska zawodowego dowodzi, że jesteśmy dziś partnerem budowy państwa obywatelskiego. Zawód zaufania publicznego, który na co dzień wykonujemy, jest obowiązkiem, a rzadko przywilejem. Jest oznaką ugruntowanej w społeczeństwie świadomości, co do zakresu ponoszonej przez naszą grupę zawodową odpowiedzialności.

To fakt, który dla społeczeństwa ma znaczenie fundamentalne, jeśli mówimy o wolności pracy powierzonej przez to społeczeństwo architektom polskim. Dziś, po 20 latach istnienia demokracji, ta cecha wolności wydaje się już zapomniana. Nic jednak nie jest dane na zawsze, a wiele z tego, co proponuje nam w tym sensie nowa Europa, wymaga od nas stałego wysiłku w podnoszeniu swoich zawodowych kwalifikacji – synonimu gwarancji dla rzetelności tworzonej architektury.

Dobrze w tej sytuacji wiedzieć, że o wielu sprawach dotyczących wykonywanego zawodu ciągle jeszcze możemy decydować sami, choć często nie bez ostrej dyskusji w dialogu prowadzonym ze służbami władzy publicznej. To także należy zaliczyć do niezbywalnych wartości samorządności architektów.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że przekonanie o słuszności naszych argumentów rodzi się przede wszystkim w wyniku środowiskowego dialogu, dla którego platformą jest Izba Architektów RP. Mam w związku z tym olbrzymią nadzieję, że nie zabraknie tych wszystkich ważnych głosów na zbliżających się zebraniach i zjazdach wyborczych organów NASZEJ Izby. Potrzebujemy bowiem stale aktywnych inicjatyw, zespołowej pracy i wyraźnego wsparcia płynącego od architektów. Tylko w ten sposób – jako grupa zawodowa – będziemy zdolni prowadzić rozmowy, konsultacje i wreszcie przedstawiać własne projekty legislacyjne. Tyko w ten sposób będziemy mogli dowodzić racji naszych zawodowych przekonań.

W naszych rękach są losy naszych spraw – warto o tym pomyśleć wybierając się na zebrania i zjazdy izb okręgowych, na które wszystkich Was Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci, w imieniu Krajowej Rady i Rad Okręgowych Izby Architektów RP serdecznie zapraszam.

Sławomir Żak, prezes KRIA


 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.