Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Poselski projekt Prawa budowlanego przekazany do Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_03_2009 

 

Artykuły on-line

 

W poniedziałek, 18 maja 2009 roku, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

Jeszcze na etapie tworzenia nowego prawa budowlanego różne organizacje profesjonalistów zawodowo związanych z architekturą, urbanistyką i budownictwem wyrażały swoje negatywne stanowisko w stosunku do zmian, jakie nowe prawo ma wprowadzać. Na ostatnim etapie prac legislacyjnych, po poprawkach dokonanych przez Senat, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski otrzymał list z apelem o odrzucenie poprawek i krytyką całej nowelizacji (i wcześniejszej ustawy o odrolnieniu gruntów). Protest ten, z dnia 16 marca 2009 r. podpisali: Izba Urbanistów, Izba Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Inżynierów Budownictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Projektowania Budowlanego, Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

23 kwietnia br. Sejm, wbrew wszystkim opiniom, uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane wraz z częścią poprawek Senatu.

Tydzień później, 30 kwietnia 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP z wnioskiem o rozważenie możliwości skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją RP. RPO uważa, że „ustawa ta niesie szereg zagrożeń dla ochrony praw i wolności obywatelskich oraz zwalnia władze publiczne z obowiązku dbałości o te prawa i wolność, a także z obowiązku zapewnienia porządku publicznego”.

Z podobnym wnioskiem popartym obszernym uzasadnieniem zwróciła się do Prezydenta RP także Izba Architektów (tekst listu datowanego na 13 maja br. oraz uzasadniające go Stanowisko Izby Architektów publikujemy w Z:A_03/2009 na stronach 50 i 44 – pobierz plik PDF).
Wobec powyższych argumentów, Prezydent zdecydował się zasięgnąć opinii Trybunału Konstytucyjnego w kwestii, czy ustawa nowelizująca prawo budowlane jest zgodna z Konstytucją RP.

informacja biura KRIA

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.