Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_01_2008 

   

Wiatru w żagle

Artykuły on-line

 

   


Z początkiem roku wszyscy ostro zabraliśmy się do pracy i oto efekt. Nie chodzi tylko o numer Z:A, który Szanowny Czytelniku właśnie trzymasz w ręku, ale raczej o ewolucję, jaka następuje w systemie naszego działania. Powoli rusza to, czego – przyznaję, że dość optymistycznie, ale jednak – się spodziewałem. Uruchamiają swoją aktywność kolejne osoby, pojawiają się deklaracje współdziałania i współtworzenia środowiskowego pisma izbowego. Dzięki temu rozbudowujemy zespół i poszerzamy spojrzenie.

Rośnie też grono Czytelników. Poza liczbą blisko 8,5 tysiąca architektów należących do Izby, i otrzymujących czasopismo pocztą, docieramy poza struktury samorządu. Na styczniowej Budmie, przy okazji dwóch tylko konferencji, zainteresowanym osobom rozdaliśmy blisko 300 egzemplarzy Z:A. Na witrynie internetowej zanotowaliśmy 400 pobrań elektronicznej wersji premierowego numeru. Do redakcji docierają e-maile od architektów niebędących jeszcze członkami Izby i zapytania o prenumeratę.

Zaczynamy więc istnieć w świadomości. I to jest najważniejsze. Specjaliści zajmujący się ogromnie dziś popularnym public relations twierdzą, że od tego należy zaczynać. Po pierwsze, stworzyć dobry produkt, który będą mogli docenić odbiorcy. Po drugie, być pierwszym w założonej kategorii. Dopiero wtedy można dbać o promocję.

Czy stworzyliśmy już dobry produkt? Sądzę, że zaczęliśmy nie najgorzej. Wybraliśmy dla pisma tematykę odpowiadającą statutowym zadaniom Izby: działania w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu architekta, poszerzanie wiedzy zawodowej, pomoc we właściwym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych, tworzenie właściwych relacji architekt – zamawiający. To defi niuje kategorię, którą stworzyliśmy. I w niej „Zawód:Architekt” jest pierwszy.

Jeszcze niedawno patrzyliśmy z zazdrością na pisma wydawane przez inne samorządy. Dziś mamy i tworzymy własne. Pamiętajmy przy tym, że równocześnie budujemy dwie, a nawet trzy marki: Izby Architektów, Zawodu:Architekt i tytułu architekta

, redaktor naczelny Z:A

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.