Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_02_2007 

   

Jestem Z:A...!

Artykuły on-line

 

   


Właściwie nieważne, o czym napisałbym w słowie wstępnym do tego numeru Z:A, a i tak pewna grupa Czytelników będzie się zastanawiała: kto, z kim, dlaczego i czy aby nie ze składkowego budżetu Izby? Reakcje i komentarze po wydaniu pierwszego numeru łatwo podzielić na dwie grupy: głosy poparcia oraz głosy wątpliwości (na szczęście tylko gdzieniegdzie, skromniej i raczej nieofi cjalnie), czy aby Z:A nie wykorzystuje funduszy z budżetu Izby?

Zatem – jakkolwiek uważam, że zwykle to winny się tłumaczy – tym razem służę wyjaśnieniami. Tytuł „Zawód:Architekt” jest własnością Izby Architektów, a jako projekt wydawniczy jest zarządzany przez fi rmę Time S.A./ 360 Content Team, której jestem właścicielem.

Odpowiadam więc przed Izbą za jakość merytoryczną i powodzenie fi nansowe całości projektu. Środki na publikację Z:A pozyskiwane są wyłącznie dzięki współpracy z reklamodawcami. Podobnie jest również – o czym nie wszyscy zapewne wiedzą (!) – w przypadku Biuletynu IA i Rocznika IA. Jednym słowem: Izba zadbała o realizację celów informacyjnych, bez angażowania składek członkowskich. Powołanie „Zawodu:Architekt” poszerza możliwości realizacji tych celów i efektywnego rozwoju. Będziemy je wykorzystywać.

Za czym więc jestem? Przede wszystkim za tworzeniem czasopisma o charakterze organizacyjno-technicznym z elementami biznesu i prawa. Za pismem, które spełni rolę przewodnika w codziennej pracy architekta. Dobre rzemiosło to podstawa tego zawodu. A korzystanie z talentu, mierzone zrealizowanymi projektami i zasobnością portfela, wymaga nie tylko dobrego warsztatu, ale również umiejętności „sprzedawania” siebie i swojej twórczości.

Wiele razy słyszałem, że wiedzy stricte biznesowej architektom brakuje. Wspomina o tym jeden z Kolegów w rozmowie z Z:A (vide: „Klienci mają różne światopoglądy”), wspominali o tym również uczestnicy szkolenia negocjacyjnego, które odbyło się na początku grudnia w Warszawie (krótkie sprawozdanie: „Architekt vs. inwestor”, str. 08). Mnie takie oczekiwania przekonują. I dołożę wszelkich starań, by Z:A otwierał dostęp do tego typu wiedzy i wykwalifi kowanych specjalistów.

Drugi numer Z:A otrzymują Państwo w świąteczno-noworocznej atmosferze. Mam nadzieję, że czas Świąt wszyscy spędzimy w rodzinnym gronie. Życzę zdrowia, spokoju, karpia na stole, makówki z makiem, gwiazdki za oknem, prezentów pod choinką...

I... „Niech się zdarzy, co się wymarzy”

, redaktor naczelny Z:A


PS
Dziękuję za wszystkie gratulacje i życzenia rozwinięcia tego, co rozpoczęło się wraz z wydaniem pierwszego numeru „Zawodu:Architekt”. W imieniu własnym i zespołu redakcyjnego.

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.