Formularz zamówienia | NAJNOWSZY Z:A


Zawód:Architekt


Zamawiam NAJNOWSZE wydanie magazynu Zawód:Architekt_#60
(liczbę egzemplarzy większą niż 1 prosimy wpisać w okienku "Uwagi")
.

Cena p&p za każdy aktualny Z:A (p&p = przygotowanie i przesyłka) = 11,70 zł brutto.

Numer konta bankowego do przelewu wraz z potwierdzeniem zamówienia zostaną wysłane na podane konto e-mail. Realizacja zamówienia po dokonaniu płatności.

Imię i nazwisko zamawiającego:
Nazwa firmy: (tylko dla firm - do faktury VAT)
Kod:
Miejscowość:
  Ulica i nr domu:
  NIP: (tylko dla firm - do faktury VAT)
  Telefon:
E-mail:
  Uwagi (np. więcej niż 1 egzemplarz, inny adres do wysłania przesyłki itp.):
  Wysyłając ten formularz: a) upoważniam firmę ORIA MEDIA do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy; b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
   

© 2004-2017 www.zawod-architekt.pl