Formularz zamówienia | NAJNOWSZY Z:A


Zawód:Architekt


Zamawiam NAJNOWSZE wydanie magazynu Zawód:Architekt_#62
(liczbę egzemplarzy większą niż 1 prosimy wpisać w okienku "Uwagi")
.

Cena p&p za każdy aktualny Z:A (p&p = przygotowanie i przesyłka) = 11,70 zł brutto.

Numer konta bankowego do przelewu wraz z potwierdzeniem zamówienia zostaną wysłane na podane konto e-mail. Realizacja zamówienia po dokonaniu płatności.

Imię i nazwisko zamawiającego:
Nazwa firmy: (tylko dla firm - do faktury VAT)
Kod:
Miejscowość:
  Ulica i nr domu:
  NIP: (tylko dla firm - do faktury VAT)
  Telefon:
E-mail:
  Uwagi (np. więcej niż 1 egzemplarz, inny adres do wysłania przesyłki itp.):
  Wysyłając ten formularz: a) upoważniam firmę ORIA MEDIA do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy; b) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO, UE 2016/679), c) potwierdzam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności dostępną na stronie: www.zawod-architekt.pl/rodo.
   

© 2007-2018 www.zawod-architekt.pl